Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/2/13 at 17:18 [ QUOTE ]

ภาพข่าว...งานทำบุญวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2556 "วัดท่าซุง"


วันมาฆบูชา


วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ ตอนเช้าทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)
พุทธศาสนิกชน มาทำบุญกราบพระ ในสถานที่ต่างๆ ภายในวัดจำนวนมาก


เวลา ๑๙.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top