Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/3/13 at 18:56 [ QUOTE ]

อยากทราบว่าพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพานประดิษฐานอยู่ตรงไหนของวัดครับ


อยากทราบจริงๆครับใครรู้ช่วยบอกด้วย

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/3/13 at 23:30 [ QUOTE ]


อยู่ชั้นบนสุดของวิหารสมเด็จองค์ปฐมครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 3/3/13 at 14:30 [ QUOTE ]


แล้วทางวัดอนุญาตให้ขึ้นบันไดไปกราบสมเด็จองค์ปฐม(ปางนิพพาน)ได้รึเปล่าครับ
เท่าที่จำได้ชั้นบนจะมีบันไดชันๆไว้สำหรับขึ้นไปข้างบน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/3/13 at 12:29 [ QUOTE ]


ส่งใจไปกราบข้างบนดีกว่าครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/3/13 at 13:52 [ QUOTE ]


เคยเห็นสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพานองค์นี้ค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าประดิษฐานอยู่ตรงส่วนไหนของวัด


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 5/3/13 at 08:22 [ QUOTE ]


ตอนนี้กำลังซ่อมกระจกใหม่ ข้างบนทำหลังคาคลุม ขี้นไม่ได้แน่นอนครับ ส่วนภาพที่โพสต์นี้เป็นภาพองค์เดิม ปัจจุบันได้ปิดเพชรพลอยใหม่ทั้งองค์แล้ว

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top