Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 13/4/13 at 08:17 [ QUOTE ]

ภาพข่าว.."งานวันสงกรานต์" ที่วิสบาเด้น, คาทซ์ดรอฟ, เนิร์นแบร์ก


.......หลวงพ่อโอ, หลวงพี่ชัยวัฒน์, พระอาจารย์ย่งศรี, หลวงพี่วารีสมบูรณ์ ได้มาถึงวัดพุทธไทยเนิร์นแบร์กเรียบร้อยแล้ว ญาติโยมตามมาส่งอีกหลายคน พร้อมกับถ่ายรูปที่สนามบินเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี "คุณติ่ง" เป็นผู้ทำเอกสารในการเดินทาง

......คณะทั้งหมดนั่งบนเครื่องจาก สุวรรณภูมิ - มิวนิค ประมาณ ๑๐ ชม. ๔๕ นาที คนไทยไปรับหลายคน พร้อมกับหลวงพี่อาจินต์ และหลวงพี่ทนงศักดิ์ คณะสมาคมวัดพุทธไทยฯ ได้ช่วยกันขนกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถเก๋ง วิ่งบนถนนออร์โตบานต่อมาที่ "วัดพุทธไทยเนิร์นแบร์ก" อีกชั่วโมงเศษ (รถของคุณเรืองฤทธิ์-คุณแดง และคุณวนิดา คุณแดงบอกว่าวันนี้โชคดีรถไม่ติด) ส่วนหลวงพี่อาจินต์และหลวงพี่วารีสมบูรณ์แยกไปพักสาขาที่ ๓ ชื่อ "สมาคมรวมใจภักดิ์" ใน "หมู่บ้านคัทซ์ด๊อฟ"

ภาพถ่ายที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๖ (ไปก่อนฝนถล่มกรุงเทพฯ เล็กน้อย..โชคดีจัง)


.......วันที่ ๑๑-๑๒ เม.ย.๕๖ พักอยู่ที่ "วัดพุทธไทยเนิร์นแบร์ก" ลูกหลานหลวงพ่อในเยอรมันได้มาช่วยจัดสถานที่ ช่วยทำบายศรี ใบตองต้องสั่งจากเมืองไทย บางคนก็ช่วยกันจัดอาสนะสำหรับพระสงฆ์ ส่วนหลวงพี่ทนงศักดิ์จัดเตรียมเครื่องเสียง ภาพบรรยากาศเริ่มคึกคัก ในงานสงกรานต์วันที่ ๑๓ ที่จะถึงนี้ ญาติโยมที่นี่บอกว่า อาทิตย์ที่แล้วหนาวกว่านี้ เขาบอกว่าช่วงนี้อากาศเริ่มจะอุ่นขึ้น

ทายกทายิกาช่วยกันซักซ้อมพิธีกรรมเป็นขั้นเป็นตอน จากหลวงพี่ทนงศักดิ์

คลิปวีดีโอ..งานทอดกฐิน ณ วัดพุทธไทยเนิร์นแบร์ก ปี 2005[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/4/13 at 23:43 [ QUOTE ]


งานสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

ณ วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก ประเทศเยอรมัน
\
..........หลักจากได้ทำพิธีบวงสรวงด้านหน้าวัด จากนั้นจะเป็นพิธีขอขมาโทษพระรัตนตรัย ฟังหลวงพ่อเทศน์วันสงกรานต์ และหลังจากถวายสังฆทานแล้ว พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ระหว่างที่ฉันนั้น ลูกหลานชาวไทยในเยอรมันได้ร่วมฟ้อนรำถวายหลายชุดด้วยกัน

ต่อจากนั้นพระสงฆ์ได้ทำพิธีสะเดาะพระเคราะห์ ใช้ผ้าขาวคลุมตัว พร้อมกันเปิดวีดีโอพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำพิธี หลังจากนั้นเป็นการสรงน้ำพระสงฆ์ มีหลวงพ่อโอ หลวงพี่ชัยวัฒน์ หลวงพี่อาจินต์ พระอาจารย์ย่งศรี หลวงพี่ทนงศักดิ์ และหลวงพี่ชูชัย รวมเงินทำบุญทั้งสิ้น ๘,๒๐๐ ยูโร[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/4/13 at 03:21 [ QUOTE ]


งานสงกรานต์วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖

ณ สมาคมรวมใจภักดิ์ (สาขาที่ ๓ วัดพระราชพรหมยาน ท่าซุง)
ณ หมู่บ้านคาทซ์ดรอฟ เมืองชวานดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน

- ช่วงเช้า เริ่มพิธีบวงสรวง ๙.๐๐ น. เศษ
- พิธีขอขอมาพระรัตนตรัย
- ฟังหลวงพ่อเทศน์วันสงกรานต์บริเวณโดยรอบ เดิมเป็นโรงเรียนเก่า ทางสมาคมประมูลได้ในราคาสองแสนยูโร อยู่ทางกลางหุบเขามีบ้านรอบๆ แต่เจ้าของไปทำงานกัน เป็นหมู่บ้านที่สงบเงียบ คนไทยที่มาวัดนี้ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลออกไปปักธงธงชาติ - ธงธรรมจักร ไว้ด้านหน้า เป็นสัญลักษณ์ของวัดไทยในพระพุทธศาสนาเจ้าหน้าที่ช่วยจัดทำพุ่มผ้าป่าไว้ทำบุญ พร้อมกับสิ่งของที่จะใส่บาตรพระสงฆ์รูปภาพการอัญเชิญ "สมเด็จองค์ปฐม" มาประดิษฐาน ณ สถานที่นี้ ซึ่งจะต้องรอนานถึง ๖ เดือน
เนื่องจากติดอยู่ที่ด่านศุลกากรของเยอรมันอยู่นาน หลังจากนั้นได้อัญเชิญไว้ในวิหารแห่งนี้ต้นไม้มีรางวัลให้จับที่เรียกกันว่า "ต้นสอยดาว" มีผู้คนมาจับฉลากกันมาก ได้เงินทำบุญ ๕๕๕ ยูโรห้องอาหารสำหรับญาติโยม ห้องถัดไปด้านในจะเป็นห้องฉันภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ผู้ร่วมงานแต่งกายชุดไทยๆ ทั้งสาวชาวไทยและสามีที่เป็นชาวเยอรมนีภาพนี้เป็นการจัดเตรียมสถานที่ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีพระวารีสมบูรณ์เป็นหลักอยู่ที่นี่พระครูประสิทธิสรการ (หลวงพี่อาจินต์) เริ่มทำพิธีบวงสรวงตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนที่พระประธานหลังจากทำพิธีบวงสรวงแล้ว ทำพิธีขอขมาโทษพระรัตนตรัย

จากนั้นญาติโยมออกไปรอใส่บาตร พระสงฆ์เดินรับบิณฑบาตร มีคนไทยและเทศรอใส่บาตรกันมากมาย

ชาวเยอรมันแต่งกายตามประเพณีไทย (นุ่งโจงกระเบน) ออกไปแสดงการละเล่นพร้อมกับสาวๆ ชาวไทยด้วยช่วงนี้พระสงฆ์เข้าไปฉันเพลที่ห้องอาหารด้านในหลังจากนั้นคณะพุทธบริษัททั้งชาวไทยและเยอรมันออกไปทานอาหารกลางวันกัน
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/4/13 at 11:33 [ QUOTE ]


.- ช่วงบ่าย ถวายสังฆทาน
- ทำพิธีสะเดาะเคราะห์
- ถวายสังฆทานรวม และทอดผ้าป่า
- สรงน้ำพระ และรำวงฉลองสงกรานต์ปิดท้ายรายการ
- ยอดเงินทำบุญซ่อมแซมศาลา, โคมไฟประดับ เป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ ยูโรคุณวิไลและคณะ เป็นเจ้าภาพถวายพุ่มผ้าป่าผู้ร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์คลุมผ้าขาวบังสุกุลตาย บังสุกุลเป็นหลังจากกล่าวคำขอขมากรรมแล้ว พระสงฆ์เริ่มสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ, หลวงปู่ปาน และหลวงพ่อฯคณะพุทธบริษัทเดินเข้าแถวสรงน้ำต่อไป(โปรดติดตามตอนต่อไป ร่วมงานสงกรานต์ที่วิสบาร์เดน วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/4/13 at 13:56 [ QUOTE ]


........ในตอนเช้า วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ หลวงพี่ชัยวัฒน์, หลวงพี่ย่งศรี ไปส่งหลวงพี่อาจินต์ขึ้นรถไฟที่เมืองชวานด๊อฟ เวลา ๖ โมงเศษ เพื่อไปเตรียมจัดงานสงกรานต์ที่วิสบาเด้น ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖อากาศสดใสตั้งแต่เมื่อวานนี้ ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆหมอกจัดงานสงกรานต์ผ่านไป ๒ แห่งแล้ว เหลือแต่ที่วิสบาเด้นท์แห่งเดียวหลวงพี่อาจินต์มักจะเดินทางด้วยรถไฟ โดยการสับเปลี่ยนที่เนิร์นแบร์กและที่แฟรงค์เฟริต จึงจะถึงวิสบาเด้นท์ขณะนี้ หลวงพี่วิเชียร และหลวงพี่ชูชัย ได้เตรียมสแตนด์บายอยู่ที่นั่นแล้ววันที่ ๑๘ นี้ หลวงพี่เอกชัยจะเดินทางมาสมทบอีกรูปหนึ่ง แต่จะมาที่อยู่ที่ค๊าชซ์ด๊อฟวันที่ ๑๙ นี้ หลวงพี่ชัยวัฒน์ และหลวงพี่ย่งศรีจะเดินทางกลับไปที่เนิร์นแบร์ก
เพื่อเดินทางพร้อมกับหลวงพ่อโอไปที่วิสบาเด้นท์ในวันที่ ๒๐ นี้ฉะนั้นวันที่ ๒๑ จะจัดงานสงกรานต์ที่วิสบาเด้นท์ คงจะมีภาพข่าวเล่าสู่กันฟังต่อไปอีกวันนี้ญาติโยมได้นิมนต์หลวงพี่ชัยวัฒน์ หลวงพี่ย่งศรี และหลวงพี่วารีสมบูรณ์ ไปฉันเพลที่เมืองลิคเกิลบูก[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/4/13 at 23:58 [ QUOTE ]


ภาพการเตรียมงานสงกรานต์ 20 เม.ย.56

ณ สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เมืองวิสบาเด้น
.....วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ เดินทางจากวัดพุทธไทยเนิร์นแบร์กมาถึงที่ วิสบาเด้น ประมาณ ๑๐ โมงเศษแล้วได้พบกับท่านเจ้าคุณพระโสภณพุทธิวิเทศ (จิตติก์ ญาณชโย) วัดไทยที่กรุงเบอร์ลิน (สาขาวัดสระเกศ กทม.)
ท่านได้เมตตามาร่วมงานกับ ท่านพระครูประสิทธิสรการ (อาจินต์ ธมฺมจิตฺโต) โดยมาพักค้างคืน ๑ คืน แล้วเดินทางกลับวันนี้ก่อนจะฉันเพลท่านได้ถ่ายภาพร่วมกับหลวงพี่ชัยวัฒน์, หลวงพี่อาจินต์, หลวงพี่ย่งศรี, หลวงพี่ทนงศักดิ์, หลวงพี่ชูชัย, หลวงพี่วิเชียรฉันภัตตาหารเพลในห้องอาหารแม่ครัวที่นี่ทำกับข้าวถวายหลายรายการถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการสมาคมฯด้านหน้าสมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เมืองวิสบาเด้นท์ด้านข้างสมาคมฯ ซึ่งได้ซื้อในราคา ๑,๑๐๐,๐๐๐ ยูโร ผ่อนภายใน ๒๕ ปี
โดยชำระล่วงหน้าไปแล้ว ๓๐๐,๐๐๐ ยูโร ส่วนที่เหลือผ่อนเดือนละ ๔,๓๐๐ ยูโร
แต่ก็ต้องซ่อมแซมต่อเติมเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวัดไทย หมดไปทั้งสิ้นประมาณ ๒ หมื่นกว่ายูโรเวทีสำหรับแสดงการละเล่น งานสงกรานต์ วันที่ ๒๑ นี้เต้นท์ที่พักสำหรับผู้แสดงการละเล่นบริจาคโดย "ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม"ภายในเต้นท์สำหรับจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงานด้านหลังสมาคมฯ

คุณนก ประธานสมาคมฯ ได้ถวายปัจจัยทำบุญแด่ท่านเจ้าคุณฯแต่ท่านถวายกลับคืนขอร่วมทำบุญที่นี่ รับปัจจัยเฉพาะทำบุญสร้างวัด
ของท่านเท่านั้น คณะญาติโยมจึงกราบอนุโมทนากับท่านด้วยห้องฉันอาหารสำหรับพระสงฆ์แผนผังรายชื่อ คณะกรรมการสมาคมฯทางเข้าชั้นล่างของอาคารรูปภาพภิจกรรมของงานต่างๆ ที่ผ่านมาบันไดทางขึ้นชั้นสองสู่ห้องพระประธาน

ห้องพระประธานพระประธานและรูปหลวงปู่ปาน - หลวงพ่อฯโต๊ะหมู่ด้านอาสนสงฆ์อาสนสงฆ์เตรียมไว้สำหรับพระสงฆ์ ๗ รูป ในวันพรุ่งนี้รูปพ่อหมอโกมารภัจรูปภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยานบาตรสำหรับทำบุญ

คณะจัดทำบายศรีภายในห้องบายศรี

คณะแม่ครัวจัดทำอาหารภายในห้องครัว

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/4/13 at 12:34 [ QUOTE ]


ภาพบรรยากาศ..งานสงกรานต์ วันที่ 21 เม.ย. 56

ณ สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เมืองวิสบาเด้น

ถ่ายภาพ โดย คุณพุทธิพงษ์ (บอย) และ คุณหนุ่ย


๑. พิธีบวงสรวงกำหนดงานสงกรานต์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (วิสบาเด้น)ผู้ร่วมพิธีเริ่มเดินทางมาถึง มีทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันเริ่มพิธีบวงสรวง เวลา ๙.๐๐ น. บริเวณด้านข้างอาคารของสมาคมฯป้าย "สมาคมศิษย์วัดท่าซุง" ด้านหน้าอาคารพระครูประสิทธิ์สรการ เริ่มพิธีบวงสรวงโดยมีญาติโยมเข้าร่วมพิธีนั่งอยู่โดยรอบบริเวณนั้นที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือรูปภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยานชุดบายศรีจัดทำอย่างสวยงาม ฝืมือเหมือนกับทำที่เมืองไทยมีเครื่องบูชาคาวหวานครบถ้วน แต่งบค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรเพราะของเข้าพิธีเกือบทุกอย่างต้องสั่งมาจากบ้านเรา

หลวงพ่อโอเพิ่งเดินทางมาจากเนิร์นแบร์ก พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯพระสงฆ์ทุกรูปลงมาร่วมพิธีนี้ด้วยท่ามกลางอากาศยามเช้าที่หนาวเย็นพอสมควรหลวงพี่ทนงศักดิ์ หลวงพี่ชูชัย และหลวงพี่วิเชียร เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง
๒. พิธีขอขมาโทษพระรัตนตรัยตัวแทนถวายพานธูปเทียน ภายในห้องพระประธานด้านหน้าพระประธาน หลวงปู่ปานและหลวงพ่อฯหลังจากนั้นจึงได้เจริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณนั่งสมาธิประมาณ ๑๐ นาทีอุทิศส่วนกุศลฟังหลวงพ่อเทศน์ "วันสงกรานต์" และพระสงฆ์สวดอิติปิโส


พระสงฆ์ ๗ รูป คือ หลวงพ่อโอ, หลวงพี่ชัยวัฒน์, หลวงพี่พระครูอาจินต์, หลวงพ่อย่งศรี, หลวงพี่ทนงศักดิ์, หลวงพี่ชูชัย, หลวงพี่วิเชียร๓. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๗ รูปญาติโยมเตรียมยืนเข้าแถวรอใส่บาตรพระสงฆ์หลวงพ่อโอ, หลวงพี่ชัยวัฒน์ และหลวงพี่พระครูอาจินต์ เดินนำหน้าพระสงฆ์ญาติโยมใส่บาตรข้าวสุก บางคนก็ใส่ข้าวเหนียวส่วนใหญ่จะนำสามีชาวเยอรมันพร้อมด้วยลูกๆ มาด้วยมีบางคนขับรถมาจากเบลเยี่ยม (ลูกสาวคุณลุงแสวง-แม่ชีพยวน)โดยเฉพาะประธานสาขาที่ ๑ (เนิร์นแบร์ก) และสาขาที่ ๓ (คาทซ์ด๊อฟ) ก็มาร่วมงานนี้ด้วยทำให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอย่างดีใครเป็นใครต้องกด Like กันเอง..เด็กๆ น่ารักมาด้วยหลายคน รูปร่างหน้าตาส่วนใหญ่จะออกแนวฝรั่งหมด ผลิตผลออกมาจึงสวยน่ารักไปหมดจากนั้นได้เวลารับประทานอาหารกลางวันพระสงฆ์ก็เข้ามาฉันเพลภายในอาคารชั้นล่างอย่อยมั๊ย..!


ขนมครกร้อนๆ จ้า..มาลองชิมดูซิค่ะ..ข้าวปลาอาหารเหมือนกับอยู่บ้านเฮา..เลยอ่ะ..ตัวเองจริงด้วยๆ ลองชิมไปหลายชามแล้วละ (อย่าบอกใครน๊ะ)ภายในเต้นท์ร้านอาหาร..จัดเลี้ยงฟรี ๆๆ เหมือนวัดหลวงพ่อของเราจุ๊ๆๆ อร่อยอย่าบอกใคร เธอว่าไรมั๊ย..?(ไม่ว่าไรค๊า)มีทั้งของคาวของหวาน มีทั้งอาหารภาคกลาง และภาคอีสานนี่ๆ เธอทานไปกี่ชามแล้วละ (นับไม่ได้อ่ะ..มันอย่อยๆๆ)มาลองชิมดูซิค่ะ..ส้มตำปูปลาร้า..แซบหลายเด้อ..คุณหนุ่ย พ่อครัวคนขยัน เลี้ยงก๊วยเตี๋ยวไม่อั้นน้ำแข็งใส..หวานเย็นชื่นใจค่ะ..แม่

๔. แสดงการละเล่นตา มประเพณีวันสงกรานต์ช่วงพักระหว่างทานอาหารกลางวัน มีการละเล่นตามประเพณีวันสงกรานต์
มีการประกวด "นางงามสงกรานต์" ด้วย (มีหลายรุ่น..รุ่นเดอะ และรุ่นเด็ก)ขอผมดูมั่งจิ..การจัดเวที มีรูปท่านปู่-ท่านย่า เหมือนที่จุฬามณี วัดท่าซุงช่วยซื้อดอกไม้เป็นกำลังใจหน่อยซิค๊ะผู้เข้าประกวด "เทพีสงกรานต์" เดินโชว์ตัวผลคะแนนวัดจากดอกไม้ที่มีผู้มอบให้เป็นกำลังใจ (จำหน่ายได้เงินทำบุญหลายร้อยยูโร)ช่วยเชียร์หน่อยค่ะสวยมั๊ยค่ะ..?หมายเลขอะไร เชียร์กันเองนะ

ขอบคุณค่ะหนูสวยมั๊ยค่ะ..?อย่าลืม..เบอร์ 11 ค่ะถ้าเบอร์นี้ได้ สงสัยเก็บไปฝันหลายวันเชียวละ คิกๆๆแม่ครัวของวัดนี้ก็เข้าประกวดกะเขาด้วย ถ้าได้แล้วใครจะทำกับข้าวให้พระฉันกันล่ะ ?บนเวทีการแสดง มีการละเล่นหลายอย่างบางคนก็มาจากวัดที่เนิร์นแบร์ก

หนูอยากรำแบบนี้มั่งจุ๊บๆๆ น่ารักมาก..ลูกโอ้ว..ไม่น่าเชื่อ ได้รางวัลที่ ๑กรรมการตาถั่วหรือป่าวเนี่ย...ชั้นไม่ได้ไม่เป็นไร มีเงินทำบุญค่าดอกไม้เข้าวัดก็พอใจแล้วละขบวนกลองยาว ตัวจริง..เสียงจริง (ไม่มีการเปิดวีดีโอ)โห่..โฮ้..โห่..ฮิ้ว..ตะละวา..ฮุยคุณเก๋ บินตรงมาจากอังกฤษ มาร่วมสมทบกับน้องกุ้ง ที่นี่

ขอป้ารำด้วยคนนะ..ใกล้เวลาบ่ายโมงแล้ว เตี๋ยวต้องขึ้นไปห้องพระประธานชั้นบน

เชิญครับ..ไปถวายสังฆทานกันสนุกมากเลยค่ะ..
๕. ถวายสังฆทาน - ทอดผ้าป่าทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้แก่บรรพบุรุษตามประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมีสังฆทานให้ทำบุญชุดใหญ่ ๕๐ ยูโร ชุดกลาง ๒๕ ยูโร ชุดเล็ก ๑๐ ยูโรหลังจากนั้นอุทิศส่วนกุล และพระสงฆ์ให้พร

เตรียมผ้าไตรจีวรให้ทอดแด่พระสงฆ์

พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

ต่อไปเป็นการทอดผ้าป่าได้เงินประมาณหนึ่งพันกว่ายูโร โมทนาสาธุ..หลังจากนั้น คุณเก๋ - คุณกุ้ง สองพี่น้องร่วมกันถวายพระแก้วใส หน้าตักประมาณ ๗ นิ้ว ๓ องค์โดยถวายไว้ทั้ง ๓ สาขา คือที่วิสบาเดน, เนิร์นแบร์ก, และที่คาทซ์ดร็อฟ ..
๖. พิธีสะเดาะเคราะห์ - สรงน้ำพระเริ่มพิธีโดยเปิดวิดิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อจากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกาพระสงฆ์บังสุกุลตาย - บังสุกุลเป็น อุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธี

คุณแอ๋ว เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกำลังเตรียมน้ำสรงองค์พระบรมธาตุด้วยการจัดโต๊ะอัญเชิญเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดับดอกไม้อย่างสวยงามจากนั้นเริ่มพิธีขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัย

คุณบอยเข้าไปสัมภาษณ์ชาวเยอรมันคนหนึ่ง ซึ่งมีภรรยาเป็นชาวไทยเริ่มต้นพระสงฆ์สรงน้ำที่พระบรมสารีริกธาตุก่อนจากนั้นญาติโยมเข้าไปสรงน้ำพระสงฆ์หลังจากสรงน้ำที่พระพุทธรูป แล้วสรงน้ำหลวงปู่ปาน - หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
......เป็นอันว่า การจัดงานสงกรานต์ได้ครบทั้ง ๓ สาขา แล้ว จึงขออนุโมทนาลูกหลานหลวงพ่อฯ ทุกคน ที่ได้ช่วยกันทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก็ดี หรือแม่ครัวก็ดี ตลอดจนถึงผู้มาร่วมงานทุกท่านก็ดี งานทุกแห่งผู้คนเต็มล้น จนแทบจะไม่มีที่เดินหรือนั่ง อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์

......จึงสมกับเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาแล้วด้วยดี ทุกท่านทั้งที่เป็นผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน ต่างอัธยาศัยไมตรี สมกับเป็นปฏิบัติธรรมชั้นดี ที่สามารถจัดงานประเพณี "วันปีใหม่ไทย" ได้รับผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมถึงการอุปฐากพระสงฆ์ที่เดินทางมาอยู่ประจำก็ดี ที่จะต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง ส่วนยอดเงินบำเพ็ญกุศลรวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 12,000 ยูโร สาธุ...

........หวังใจว่างานการบำเพ็ญกุศลเหล่านี้ จะเป็นพลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยเร็วพลัน..สวัสดี


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top