Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 13/4/13 at 08:17 [ QUOTE ]

ภาพข่าว.."งานวันสงกรานต์" ที่วิสบาเด้น, คาทซ์ดรอฟ, เนิร์นแบร์ก


.......หลวงพ่อโอ, หลวงพี่ชัยวัฒน์, พระอาจารย์ย่งศรี, หลวงพี่วารีสมบูรณ์ ได้มาถึงวัดพุทธไทยเนิร์นแบร์กเรียบร้อยแล้ว ญาติโยมตามมาส่งอีกหลายคน พร้อมกับถ่ายรูปที่สนามบินเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี "คุณติ่ง" เป็นผู้ทำเอกสารในการเดินทาง

......คณะทั้งหมดนั่งบนเครื่องจาก สุวรรณภูมิ - มิวนิค ประมาณ ๑๐ ชม. ๔๕ นาที คนไทยไปรับหลายคน พร้อมกับหลวงพี่อาจินต์ และหลวงพี่ทนงศักดิ์ คณะสมาคมวัดพุทธไทยฯ ได้ช่วยกันขนกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถเก๋ง วิ่งบนถนนออร์โตบานต่อมาที่ "วัดพุทธไทยเนิร์นแบร์ก" อีกชั่วโมงเศษ (รถของคุณเรืองฤทธิ์-คุณแดง และคุณวนิดา คุณแดงบอกว่าวันนี้โชคดีรถไม่ติด) ส่วนหลวงพี่อาจินต์และหลวงพี่วารีสมบูรณ์แยกไปพักสาขาที่ ๓ ชื่อ "สมาคมรวมใจภักดิ์" ใน "หมู่บ้านคัทซ์ด๊อฟ"









ภาพถ่ายที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๖ (ไปก่อนฝนถล่มกรุงเทพฯ เล็กน้อย..โชคดีจัง)


.......วันที่ ๑๑-๑๒ เม.ย.๕๖ พักอยู่ที่ "วัดพุทธไทยเนิร์นแบร์ก" ลูกหลานหลวงพ่อในเยอรมันได้มาช่วยจัดสถานที่ ช่วยทำบายศรี ใบตองต้องสั่งจากเมืองไทย บางคนก็ช่วยกันจัดอาสนะสำหรับพระสงฆ์ ส่วนหลวงพี่ทนงศักดิ์จัดเตรียมเครื่องเสียง ภาพบรรยากาศเริ่มคึกคัก ในงานสงกรานต์วันที่ ๑๓ ที่จะถึงนี้ ญาติโยมที่นี่บอกว่า อาทิตย์ที่แล้วหนาวกว่านี้ เขาบอกว่าช่วงนี้อากาศเริ่มจะอุ่นขึ้น

































ทายกทายิกาช่วยกันซักซ้อมพิธีกรรมเป็นขั้นเป็นตอน จากหลวงพี่ทนงศักดิ์





คลิปวีดีโอ..งานทอดกฐิน ณ วัดพุทธไทยเนิร์นแบร์ก ปี 2005



[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/4/13 at 23:43 [ QUOTE ]


งานสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

ณ วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก ประเทศเยอรมัน
















\












..........หลักจากได้ทำพิธีบวงสรวงด้านหน้าวัด จากนั้นจะเป็นพิธีขอขมาโทษพระรัตนตรัย ฟังหลวงพ่อเทศน์วันสงกรานต์ และหลังจากถวายสังฆทานแล้ว พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ระหว่างที่ฉันนั้น ลูกหลานชาวไทยในเยอรมันได้ร่วมฟ้อนรำถวายหลายชุดด้วยกัน

ต่อจากนั้นพระสงฆ์ได้ทำพิธีสะเดาะพระเคราะห์ ใช้ผ้าขาวคลุมตัว พร้อมกันเปิดวีดีโอพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำพิธี หลังจากนั้นเป็นการสรงน้ำพระสงฆ์ มีหลวงพ่อโอ หลวงพี่ชัยวัฒน์ หลวงพี่อาจินต์ พระอาจารย์ย่งศรี หลวงพี่ทนงศักดิ์ และหลวงพี่ชูชัย รวมเงินทำบุญทั้งสิ้น ๘,๒๐๐ ยูโร



























































[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/4/13 at 03:21 [ QUOTE ]


งานสงกรานต์วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖

ณ สมาคมรวมใจภักดิ์ (สาขาที่ ๓ วัดพระราชพรหมยาน ท่าซุง)
ณ หมู่บ้านคาทซ์ดรอฟ เมืองชวานดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน

- ช่วงเช้า เริ่มพิธีบวงสรวง ๙.๐๐ น. เศษ
- พิธีขอขอมาพระรัตนตรัย
- ฟังหลวงพ่อเทศน์วันสงกรานต์



บริเวณโดยรอบ เดิมเป็นโรงเรียนเก่า ทางสมาคมประมูลได้ในราคาสองแสนยูโร อยู่ทางกลางหุบเขา



มีบ้านรอบๆ แต่เจ้าของไปทำงานกัน เป็นหมู่บ้านที่สงบเงียบ คนไทยที่มาวัดนี้ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลออกไป



ปักธงธงชาติ - ธงธรรมจักร ไว้ด้านหน้า เป็นสัญลักษณ์ของวัดไทยในพระพุทธศาสนา



เจ้าหน้าที่ช่วยจัดทำพุ่มผ้าป่าไว้ทำบุญ พร้อมกับสิ่งของที่จะใส่บาตรพระสงฆ์



รูปภาพการอัญเชิญ "สมเด็จองค์ปฐม" มาประดิษฐาน ณ สถานที่นี้ ซึ่งจะต้องรอนานถึง ๖ เดือน
เนื่องจากติดอยู่ที่ด่านศุลกากรของเยอรมันอยู่นาน หลังจากนั้นได้อัญเชิญไว้ในวิหารแห่งนี้



ต้นไม้มีรางวัลให้จับที่เรียกกันว่า "ต้นสอยดาว" มีผู้คนมาจับฉลากกันมาก ได้เงินทำบุญ ๕๕๕ ยูโร



ห้องอาหารสำหรับญาติโยม ห้องถัดไปด้านในจะเป็นห้องฉันภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์



ผู้ร่วมงานแต่งกายชุดไทยๆ ทั้งสาวชาวไทยและสามีที่เป็นชาวเยอรมนี



ภาพนี้เป็นการจัดเตรียมสถานที่ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีพระวารีสมบูรณ์เป็นหลักอยู่ที่นี่



พระครูประสิทธิสรการ (หลวงพี่อาจินต์) เริ่มทำพิธีบวงสรวง



ตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนที่พระประธาน























หลังจากทำพิธีบวงสรวงแล้ว ทำพิธีขอขมาโทษพระรัตนตรัย









จากนั้นญาติโยมออกไปรอใส่บาตร พระสงฆ์เดินรับบิณฑบาตร มีคนไทยและเทศรอใส่บาตรกันมากมาย





















ชาวเยอรมันแต่งกายตามประเพณีไทย (นุ่งโจงกระเบน) ออกไปแสดงการละเล่นพร้อมกับสาวๆ ชาวไทยด้วย











ช่วงนี้พระสงฆ์เข้าไปฉันเพลที่ห้องอาหารด้านใน



หลังจากนั้นคณะพุทธบริษัททั้งชาวไทยและเยอรมันออกไปทานอาหารกลางวันกัน
















[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/4/13 at 11:33 [ QUOTE ]


.- ช่วงบ่าย ถวายสังฆทาน
- ทำพิธีสะเดาะเคราะห์
- ถวายสังฆทานรวม และทอดผ้าป่า
- สรงน้ำพระ และรำวงฉลองสงกรานต์ปิดท้ายรายการ
- ยอดเงินทำบุญซ่อมแซมศาลา, โคมไฟประดับ เป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ ยูโร



คุณวิไลและคณะ เป็นเจ้าภาพถวายพุ่มผ้าป่า







ผู้ร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์คลุมผ้าขาวบังสุกุลตาย บังสุกุลเป็น



หลังจากกล่าวคำขอขมากรรมแล้ว พระสงฆ์เริ่มสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ, หลวงปู่ปาน และหลวงพ่อฯ



คณะพุทธบริษัทเดินเข้าแถวสรงน้ำต่อไป



































(โปรดติดตามตอนต่อไป ร่วมงานสงกรานต์ที่วิสบาร์เดน วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/4/13 at 13:56 [ QUOTE ]


........ในตอนเช้า วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ หลวงพี่ชัยวัฒน์, หลวงพี่ย่งศรี ไปส่งหลวงพี่อาจินต์ขึ้นรถไฟที่เมืองชวานด๊อฟ เวลา ๖ โมงเศษ เพื่อไปเตรียมจัดงานสงกรานต์ที่วิสบาเด้น ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖



อากาศสดใสตั้งแต่เมื่อวานนี้ ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆหมอก



จัดงานสงกรานต์ผ่านไป ๒ แห่งแล้ว เหลือแต่ที่วิสบาเด้นท์แห่งเดียว



หลวงพี่อาจินต์มักจะเดินทางด้วยรถไฟ โดยการสับเปลี่ยนที่เนิร์นแบร์กและที่แฟรงค์เฟริต จึงจะถึงวิสบาเด้นท์



ขณะนี้ หลวงพี่วิเชียร และหลวงพี่ชูชัย ได้เตรียมสแตนด์บายอยู่ที่นั่นแล้ว



วันที่ ๑๘ นี้ หลวงพี่เอกชัยจะเดินทางมาสมทบอีกรูปหนึ่ง แต่จะมาที่อยู่ที่ค๊าชซ์ด๊อฟ



วันที่ ๑๙ นี้ หลวงพี่ชัยวัฒน์ และหลวงพี่ย่งศรีจะเดินทางกลับไปที่เนิร์นแบร์ก
เพื่อเดินทางพร้อมกับหลวงพ่อโอไปที่วิสบาเด้นท์ในวันที่ ๒๐ นี้



ฉะนั้นวันที่ ๒๑ จะจัดงานสงกรานต์ที่วิสบาเด้นท์ คงจะมีภาพข่าวเล่าสู่กันฟังต่อไปอีก



วันนี้ญาติโยมได้นิมนต์หลวงพี่ชัยวัฒน์ หลวงพี่ย่งศรี และหลวงพี่วารีสมบูรณ์ ไปฉันเพลที่เมืองลิคเกิลบูก



[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/4/13 at 23:58 [ QUOTE ]


ภาพการเตรียมงานสงกรานต์ 20 เม.ย.56

ณ สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เมืองวิสบาเด้น




.....วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ เดินทางจากวัดพุทธไทยเนิร์นแบร์กมาถึงที่ วิสบาเด้น ประมาณ ๑๐ โมงเศษ



แล้วได้พบกับท่านเจ้าคุณพระโสภณพุทธิวิเทศ (จิตติก์ ญาณชโย) วัดไทยที่กรุงเบอร์ลิน (สาขาวัดสระเกศ กทม.)
ท่านได้เมตตามาร่วมงานกับ ท่านพระครูประสิทธิสรการ (อาจินต์ ธมฺมจิตฺโต) โดยมาพักค้างคืน ๑ คืน แล้วเดินทางกลับวันนี้



ก่อนจะฉันเพลท่านได้ถ่ายภาพร่วมกับหลวงพี่ชัยวัฒน์, หลวงพี่อาจินต์, หลวงพี่ย่งศรี, หลวงพี่ทนงศักดิ์, หลวงพี่ชูชัย, หลวงพี่วิเชียร







ฉันภัตตาหารเพลในห้องอาหาร



แม่ครัวที่นี่ทำกับข้าวถวายหลายรายการ



ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการสมาคมฯ



ด้านหน้าสมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เมืองวิสบาเด้นท์



ด้านข้างสมาคมฯ ซึ่งได้ซื้อในราคา ๑,๑๐๐,๐๐๐ ยูโร ผ่อนภายใน ๒๕ ปี
โดยชำระล่วงหน้าไปแล้ว ๓๐๐,๐๐๐ ยูโร ส่วนที่เหลือผ่อนเดือนละ ๔,๓๐๐ ยูโร
แต่ก็ต้องซ่อมแซมต่อเติมเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวัดไทย หมดไปทั้งสิ้นประมาณ ๒ หมื่นกว่ายูโร



เวทีสำหรับแสดงการละเล่น งานสงกรานต์ วันที่ ๒๑ นี้



เต้นท์ที่พักสำหรับผู้แสดงการละเล่น



บริจาคโดย "ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม"



ภายในเต้นท์สำหรับจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงาน



ด้านหลังสมาคมฯ









คุณนก ประธานสมาคมฯ ได้ถวายปัจจัยทำบุญแด่ท่านเจ้าคุณฯ



แต่ท่านถวายกลับคืนขอร่วมทำบุญที่นี่ รับปัจจัยเฉพาะทำบุญสร้างวัด
ของท่านเท่านั้น คณะญาติโยมจึงกราบอนุโมทนากับท่านด้วย



ห้องฉันอาหารสำหรับพระสงฆ์



แผนผังรายชื่อ คณะกรรมการสมาคมฯ



ทางเข้าชั้นล่างของอาคาร



รูปภาพภิจกรรมของงานต่างๆ ที่ผ่านมา



บันไดทางขึ้นชั้นสองสู่ห้องพระประธาน





ห้องพระประธาน



พระประธานและรูปหลวงปู่ปาน - หลวงพ่อฯ



โต๊ะหมู่ด้านอาสนสงฆ์



อาสนสงฆ์เตรียมไว้สำหรับพระสงฆ์ ๗ รูป ในวันพรุ่งนี้



รูปพ่อหมอโกมารภัจ



รูปภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน



บาตรสำหรับทำบุญ





คณะจัดทำบายศรีภายในห้องบายศรี









คณะแม่ครัวจัดทำอาหารภายในห้องครัว





[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/4/13 at 12:34 [ QUOTE ]


ภาพบรรยากาศ..งานสงกรานต์ วันที่ 21 เม.ย. 56

ณ สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เมืองวิสบาเด้น

ถ่ายภาพ โดย คุณพุทธิพงษ์ (บอย) และ คุณหนุ่ย


๑. พิธีบวงสรวง



กำหนดงานสงกรานต์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (วิสบาเด้น)



ผู้ร่วมพิธีเริ่มเดินทางมาถึง มีทั้งชาวไทยและชาวเยอรมัน



เริ่มพิธีบวงสรวง เวลา ๙.๐๐ น. บริเวณด้านข้างอาคารของสมาคมฯ



ป้าย "สมาคมศิษย์วัดท่าซุง" ด้านหน้าอาคาร



พระครูประสิทธิ์สรการ เริ่มพิธีบวงสรวง



โดยมีญาติโยมเข้าร่วมพิธีนั่งอยู่โดยรอบบริเวณนั้น







ที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือรูปภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน



ชุดบายศรีจัดทำอย่างสวยงาม ฝืมือเหมือนกับทำที่เมืองไทย



มีเครื่องบูชาคาวหวานครบถ้วน แต่งบค่าใช้จ่ายสูงพอสมควร



เพราะของเข้าพิธีเกือบทุกอย่างต้องสั่งมาจากบ้านเรา





หลวงพ่อโอเพิ่งเดินทางมาจากเนิร์นแบร์ก พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ



พระสงฆ์ทุกรูปลงมาร่วมพิธีนี้ด้วย



ท่ามกลางอากาศยามเช้าที่หนาวเย็นพอสมควร



หลวงพี่ทนงศักดิ์ หลวงพี่ชูชัย และหลวงพี่วิเชียร เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง




๒. พิธีขอขมาโทษพระรัตนตรัย



ตัวแทนถวายพานธูปเทียน ภายในห้องพระประธาน



ด้านหน้าพระประธาน หลวงปู่ปานและหลวงพ่อฯ



หลังจากนั้นจึงได้เจริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ



นั่งสมาธิประมาณ ๑๐ นาที



อุทิศส่วนกุศล



ฟังหลวงพ่อเทศน์ "วันสงกรานต์" และพระสงฆ์สวดอิติปิโส


พระสงฆ์ ๗ รูป คือ หลวงพ่อโอ, หลวงพี่ชัยวัฒน์, หลวงพี่พระครูอาจินต์, หลวงพ่อย่งศรี, หลวงพี่ทนงศักดิ์, หลวงพี่ชูชัย, หลวงพี่วิเชียร



๓. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๗ รูป



ญาติโยมเตรียมยืนเข้าแถวรอใส่บาตรพระสงฆ์



หลวงพ่อโอ, หลวงพี่ชัยวัฒน์ และหลวงพี่พระครูอาจินต์ เดินนำหน้าพระสงฆ์



ญาติโยมใส่บาตรข้าวสุก บางคนก็ใส่ข้าวเหนียว



ส่วนใหญ่จะนำสามีชาวเยอรมันพร้อมด้วยลูกๆ มาด้วย



มีบางคนขับรถมาจากเบลเยี่ยม (ลูกสาวคุณลุงแสวง-แม่ชีพยวน)



โดยเฉพาะประธานสาขาที่ ๑ (เนิร์นแบร์ก) และสาขาที่ ๓ (คาทซ์ด๊อฟ) ก็มาร่วมงานนี้ด้วย



ทำให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอย่างดี



ใครเป็นใครต้องกด Like กันเอง..



เด็กๆ น่ารักมาด้วยหลายคน รูปร่างหน้าตาส่วนใหญ่จะออกแนวฝรั่งหมด ผลิตผลออกมาจึงสวยน่ารักไปหมด



จากนั้นได้เวลารับประทานอาหารกลางวัน



พระสงฆ์ก็เข้ามาฉันเพลภายในอาคารชั้นล่าง



อย่อยมั๊ย..!






ขนมครกร้อนๆ จ้า..มาลองชิมดูซิค่ะ..



ข้าวปลาอาหารเหมือนกับอยู่บ้านเฮา..เลยอ่ะ..ตัวเอง



จริงด้วยๆ ลองชิมไปหลายชามแล้วละ (อย่าบอกใครน๊ะ)



ภายในเต้นท์ร้านอาหาร..จัดเลี้ยงฟรี ๆๆ เหมือนวัดหลวงพ่อของเรา



จุ๊ๆๆ อร่อยอย่าบอกใคร เธอว่าไรมั๊ย..?(ไม่ว่าไรค๊า)



มีทั้งของคาวของหวาน มีทั้งอาหารภาคกลาง และภาคอีสาน



นี่ๆ เธอทานไปกี่ชามแล้วละ (นับไม่ได้อ่ะ..มันอย่อยๆๆ)



มาลองชิมดูซิค่ะ..ส้มตำปูปลาร้า..แซบหลายเด้อ..



คุณหนุ่ย พ่อครัวคนขยัน เลี้ยงก๊วยเตี๋ยวไม่อั้น



น้ำแข็งใส..หวานเย็นชื่นใจค่ะ..แม่





๔. แสดงการละเล่นตา มประเพณีวันสงกรานต์



ช่วงพักระหว่างทานอาหารกลางวัน มีการละเล่นตามประเพณีวันสงกรานต์
มีการประกวด "นางงามสงกรานต์" ด้วย (มีหลายรุ่น..รุ่นเดอะ และรุ่นเด็ก)



ขอผมดูมั่งจิ..



การจัดเวที มีรูปท่านปู่-ท่านย่า เหมือนที่จุฬามณี วัดท่าซุง



ช่วยซื้อดอกไม้เป็นกำลังใจหน่อยซิค๊ะ



ผู้เข้าประกวด "เทพีสงกรานต์" เดินโชว์ตัว



ผลคะแนนวัดจากดอกไม้ที่มีผู้มอบให้เป็นกำลังใจ (จำหน่ายได้เงินทำบุญหลายร้อยยูโร)



ช่วยเชียร์หน่อยค่ะ



สวยมั๊ยค่ะ..?



หมายเลขอะไร เชียร์กันเองนะ





ขอบคุณค่ะ



หนูสวยมั๊ยค่ะ..?



อย่าลืม..เบอร์ 11 ค่ะ



ถ้าเบอร์นี้ได้ สงสัยเก็บไปฝันหลายวันเชียวละ คิกๆๆ



แม่ครัวของวัดนี้ก็เข้าประกวดกะเขาด้วย ถ้าได้แล้วใครจะทำกับข้าวให้พระฉันกันล่ะ ?



บนเวทีการแสดง มีการละเล่นหลายอย่าง



บางคนก็มาจากวัดที่เนิร์นแบร์ก





หนูอยากรำแบบนี้มั่ง



จุ๊บๆๆ น่ารักมาก..ลูก



โอ้ว..ไม่น่าเชื่อ ได้รางวัลที่ ๑



กรรมการตาถั่วหรือป่าวเนี่ย...



ชั้นไม่ได้ไม่เป็นไร มีเงินทำบุญค่าดอกไม้เข้าวัดก็พอใจแล้วละ



ขบวนกลองยาว ตัวจริง..เสียงจริง (ไม่มีการเปิดวีดีโอ)



โห่..โฮ้..โห่..ฮิ้ว..ตะละวา..ฮุย



คุณเก๋ บินตรงมาจากอังกฤษ มาร่วมสมทบกับน้องกุ้ง ที่นี่





ขอป้ารำด้วยคนนะ..



ใกล้เวลาบ่ายโมงแล้ว เตี๋ยวต้องขึ้นไปห้องพระประธานชั้นบน





เชิญครับ..ไปถวายสังฆทานกัน



สนุกมากเลยค่ะ..




๕. ถวายสังฆทาน - ทอดผ้าป่า



ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้แก่บรรพบุรุษ



ตามประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย



มีสังฆทานให้ทำบุญชุดใหญ่ ๕๐ ยูโร ชุดกลาง ๒๕ ยูโร ชุดเล็ก ๑๐ ยูโร











หลังจากนั้นอุทิศส่วนกุล และพระสงฆ์ให้พร





เตรียมผ้าไตรจีวรให้ทอดแด่พระสงฆ์









พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล





ต่อไปเป็นการทอดผ้าป่า



ได้เงินประมาณหนึ่งพันกว่ายูโร โมทนาสาธุ..



หลังจากนั้น คุณเก๋ - คุณกุ้ง สองพี่น้องร่วมกันถวายพระแก้วใส หน้าตักประมาณ ๗ นิ้ว ๓ องค์



โดยถวายไว้ทั้ง ๓ สาขา คือที่วิสบาเดน, เนิร์นแบร์ก, และที่คาทซ์ดร็อฟ ..




๖. พิธีสะเดาะเคราะห์ - สรงน้ำพระ



เริ่มพิธีโดยเปิดวิดิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ







จากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกา















พระสงฆ์บังสุกุลตาย - บังสุกุลเป็น อุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธี





คุณแอ๋ว เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกำลังเตรียมน้ำสรงองค์พระบรมธาตุ



ด้วยการจัดโต๊ะอัญเชิญเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดับดอกไม้อย่างสวยงาม



จากนั้นเริ่มพิธีขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัย





คุณบอยเข้าไปสัมภาษณ์ชาวเยอรมันคนหนึ่ง ซึ่งมีภรรยาเป็นชาวไทย



เริ่มต้นพระสงฆ์สรงน้ำที่พระบรมสารีริกธาตุก่อน



จากนั้นญาติโยมเข้าไปสรงน้ำพระสงฆ์



หลังจากสรงน้ำที่พระพุทธรูป แล้วสรงน้ำหลวงปู่ปาน - หลวงพ่อพระราชพรหมยาน








......เป็นอันว่า การจัดงานสงกรานต์ได้ครบทั้ง ๓ สาขา แล้ว จึงขออนุโมทนาลูกหลานหลวงพ่อฯ ทุกคน ที่ได้ช่วยกันทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก็ดี หรือแม่ครัวก็ดี ตลอดจนถึงผู้มาร่วมงานทุกท่านก็ดี งานทุกแห่งผู้คนเต็มล้น จนแทบจะไม่มีที่เดินหรือนั่ง อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์

......จึงสมกับเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาแล้วด้วยดี ทุกท่านทั้งที่เป็นผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน ต่างอัธยาศัยไมตรี สมกับเป็นปฏิบัติธรรมชั้นดี ที่สามารถจัดงานประเพณี "วันปีใหม่ไทย" ได้รับผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมถึงการอุปฐากพระสงฆ์ที่เดินทางมาอยู่ประจำก็ดี ที่จะต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง ส่วนยอดเงินบำเพ็ญกุศลรวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 12,000 ยูโร สาธุ...

........หวังใจว่างานการบำเพ็ญกุศลเหล่านี้ จะเป็นพลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยเร็วพลัน..สวัสดี


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top