Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 18/4/13 at 13:40 [ QUOTE ]

ขอความกรุณาทีมงานครับ


ผมขอความกรุณาจากทางทีมงานด้วยครับ
เนื่องจากผมมีปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนใจให้อยู่ครับ

เรื่องมีอยู่ว่า :
ผมเคยบวชมาได้ 7 เดือน 2 วัน ขณะที่บวชนั้น ก็อยู่ในวัดที่ไม่มีการอบรมเรื่องศีล หรือแนะนำเรื่องศีลเลยแม้แต่น้อย พระที่อยู่ด้วยกันก็มีแต่ นวกะ ทั้งนั้น ดังนั้น ผมจึงไม่มีความรู้เลย ก่อนบวชก็ได้ชอบกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ ดังนั้นตอนบวชเค้าก็โทรมาคุย เนื้อหาที่คุยก็อาจจะมีว่า "คิดถึง บ้าง หรือว่า ก็รักมาก ไม่เปลี่ยนใจบ้าง" เนื้อหาอื่นๆ จำไม่ได้แล้วเหมือนกันครับ ไม่แน่ใจเลย และไม่แน่ใจว่าขณะที่คุยอยู่นั้น จิตมีกำหนัดหรือไม่...เรื่องที่คุยกันนี้ก็ไม่ได้บอกกับใคร เพราะคิดว่าคงไม่เป็นอะไรครับ... คุยได้สักพักตอนหลังก็เลิกคุยครับ จากนั้นอยู่ดีๆ ก็มีโยมที่มาถือศีลที่วัดก็คล้ายกับจะมาชอบครับ โทรมาถามว่าคิดถึงเค้ามั้ยบ้างอะไรบ้าง ที่หนักสุดคือ มีอยู่ครั้งหนึ่งเค้าโทรมาบอกว่า "เค้าฝันว่าผมกับเค้ากอดจูบกัน คล้ายๆว่าจะมีอะไรกัน ตอนที่ผมเป็นพระ" ตอนนั้นผมก็ไม่จำไม่ได้ว่าจิตเป็นอย่างไรมีกำหนัดหรือไม่ และได้พูดอะไรออกไปบ้าง...มีพูดทำนองเกี้ยวพาราสี หรือไม่?? และผมก็ยังไม่มีโอกาสได้อยู่ ปริวาสกรรม เนื่องจากสึกออกมาก่อน

ประเด็นคือ :
วันนี้ผมได้อ่านเจอ เกี่ยวกับความผิดที่ห้าม มรรคผล ทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า ปฏิบัติไม่ขึ้น หนึ่งในข้อนั้นคือ "การต้องอาบัติสังฆาทิเสส" ผมจึงเกิดความร้อนใจว่า การกระทำที่ผมได้ทำลงไปจะเป็นอาบัติหรือไม่? เพราะผมกลัวจะเป็นอาบัติ แล้วส่งผลเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานของผมครับ.. จึงอยากเรียนถามว่า
1.ในกรณีของผมนี้เป็นอาบัติหรือไม่ครับ ถ้าหากจุดที่ยกขึ้นมายังไม่เป็นอาบัติ แต่ผมไม่แน่ใจว่ายังมีการคุยกันครั้งไหนที่ทำให้เกิดอาบัติอีก มีความไม่แน่ใจ ผมควรทำอย่างไรบ้างครับ ?
2.ผมสามารถบวชกลับเข้าไปใหม่แล้วอยู่ปริวาสกรรม แก้ของเก่าที่สงสัยว่าจะผิดได้หรือไม่ครับ
3.และการอยู่แก้โดยที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอาบัติหรือไม่ ได้ไหมครับ ?
4.และในกรณีที่เป็นอาบัติ แต่ผมก็ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดว่าเป็นอาบัติตอนไหน ผมสามารถจะอยู่ปริวาสกรรม จนเกินเวลาที่ผมบวชครั้งที่แล้วได้หรือไม่ ?
5.ในกรณีที่เป็นอาบัติ ในขณะที่ผมเป็นฆราวาสอยู่นี้ และยังไม่มีโอกาสได้บวชเพื่ออยู่ปริวาสกรรม จะสามารถทำ ฌานสมาบัติ อภิญญาสมาบัติ ที่เป็นฝ่ายโลกีย์ ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ครับ?
6.สามารถบวชที่วัดท่าซุงและขออยู่ปริวาสกรรม ได้หรือไม่ครับ? (เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผมไม่รู้ว่าพระในปัจจุบัน จะมีพระดี พระสุปฏิปันโน ที่ไหนอีกบ้างนอกจากวัดท่าซุงครับ ส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้จักวงการพระครับ)

รบกวนขอความกรุณาทางทีมงานช่วยนำปัญหาความเดือดร้อนใจของผม ช่วยเรียนถามทางพระสุปฏิปันโน ของวัดท่าซุง ที่สามารถให้ความรู้ ทางด้านพระวินัยอย่างละเอียดได้ทีครับ...


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 18/4/13 at 13:47 [ QUOTE ]


ถ้าผมต้องอยู่ปริวาสกรรม ผมต้องการวัดที่จัดงานปริวาสกรรมที่ถูกต้องและเป็นไปตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนด อย่างเคร่งครัดครับ ผมก็ไม่ทราบว่ามีวัดไหนบ้างครับ? เพราะว่ากลัวเขาจัดงานแบบส่งๆ แล้วผมก็แก้ไม่หลุดจริงๆครับ.... ถ้าแก้แล้วหลุด ให้ผมอยู่ปริวาสจนเกินกว่าเวลาที่ผมบวชครั้งที่แล้วผมก็ยอมครับ เพราะตั้งแต่ผมฟังธรรมของ หลวงพ่อฯ ผมไม่ต้องการเกิดอีกต่อไปแล้วครับ...ไม่ต้องการแม้จะทรงชีวิตอยู่ แต่ผมก็จะทรงชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น ผมก็เกรงว่าความโง่ ความเลวที่ผมบวชโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยในครั้งนั้นจะส่งผลทำให้การปฏิบัติธรรมของผมไม่ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับความเป็นพระอริยะครับ

รบกวนพี่ๆทีมงานทุกท่านด้วยครับ...
ขอความกรุณาทางทีมงานด้วยครับ

ขอขอบพระคุณมากครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top