Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/7/13 at 13:42 [ QUOTE ]

ภาพ/คลิปวิดีโอ/กำหนดงาน...พิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๖) ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)


♠ กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๖)
♠ ภาพ/คลีปวีดีโอ...หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอวาทนาค
♠ ภาพ... ทำความรู้จักนาคที่บวช จำพรรษาปี ๒๕๕๖
♠ กิจกรรม ของนาคในที่ต่างๆก่อนบวช
♠ โกนผมนาค ด้านหน้าพระอุโบสถ
♠ ภาพ / คลีปวิดีโอ...งานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๖) ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)
กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๖)


วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระอุปัชฌาย์)


เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๖ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีนาคจำนวน ๑๓ คน

โดยมีกำหนดการดังนี้


วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาคทั้ง ๑๓ นาค พร้อมทั้งมีการอาบน้ำ ให้นาคด้วย ที่ ด้านข้างห้องพักชาย
ด้านหน้าสำนักงานธัมมวิโมกข์

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำพิธีขอขมาพ่อแม่และผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและ
พ่อแม่พี่น้อง พร้อมด้วยญาติทั้ง ๑๓ คณะ เดินเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีอุปสมบท โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท "นาค" จำนวน ๑๓ คน

รายชื่อนาคและฉายา

๑.นาค วุฒิชัย คลุ่ยทอง มีชื่อฉายา สุธมฺม ฐานิโย
๒.นาค ธารณ์พิบูลย์ ภูชิตเกรียงไกร มีชื่อฉายา สุธมฺมอาสโภ
๓.นาค ชสิวัฒน์ วาสุกรีวงศ์ มีชื่อฉายา สุธมฺมชยวุฑฺโฒ

๔.นาค จิรวัฒน์ อินย มีชื่อฉายา สุธมฺมณฎฺฐิโก
๕.นาค ณัฐนัทธ์ ภัคประเสริฐพล มีชื่อฉายา สุธมฺมกิตฺติธโร
๖.นาค ชัชวาล นุ่มโต มีชื่อฉายา สุธมฺมฐิติโก

๗.นาค ชุติพนธ์ เร่บ้านเกาะ มีชื่อฉายา สุธมฺมสิริภฺทโท
๘.นาค ศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิงห์ มีชื่อฉายา สุธมฺมสิริธโร
๙.นาค นภดล แก้วแดง มีชื่อฉายา สุธมฺมถิรสทฺโธ

๑๐.นาค ดลวรรธน์ ชวาลสันตติ มีชื่อฉายา สุธมฺมกิตฺติปาโล
๑๑.นาค กิตติพัฒน์ พันธ์สง่า มีชื่อฉายา สุธมฺมปิยสีโล

๑๒.นาค ชาตรี แสงสาครรัตนะ มีชื่อฉายา สุธมฺมฐิติปุญฺโญ
๑๓.นาค สุภัทร พรภัสรานนท์ มีชื่อฉายา สุธมฺมฐิติธมฺโม

พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุกรรมวาจาจารย์

๑.พระบุญมา - พระสุรเชษฐ์
๒.พระใบฎีกาพิษณุ – พระพิกุล
๓.พระอนุชิต – พระธวัชชัย

เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลา12 ไร่ เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่ ๑๓ รูป
เวลา ๑๑.๑๕ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา 12 ไร่
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลา 12 ไร่

อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(กดปุ่ม Play แล้วรอสักครู่)


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/7/13 at 16:02 [ QUOTE ]คลีปวีดีโอ...นาคเตรียมอุปสมบทเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๖

รับฟังโอวาทหลวงพ่อเจ้าอาวาส ตอน ๑
รับฟังโอวาทหลวงพ่อเจ้าอาวาส ตอน ๒
กิจกรรมนาคก่อนบวชภาพ...นาคเตรียมอุปสมบทเข้าพรรษานาคที่จะบวชเข้าพรรษา กราบขอขมาหลวงพ่อเจ้าอาวาส
นาคที่จะบวชเข้าพรรษา กราบขอขมาหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ


นาคได้ถ่ายรูปร่วมกันll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 6/7/13 at 14:51 [ QUOTE ]นาคบวช เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี ๒๕๕๖
นาคทั้งหมด 13 นาค1.นาค วุฒิชัย นามสกุล คลุ่ยทอง

เกิดวันที่ 4 สิงหาคม 2514 อายุ 42 ปี บ้านเกิดอยู่จังหวัดอุทัยธานี บิดาชื่อ นายมล คลุ่ยทอง มารดาชื่อ นางทวี คลุ่ยทองจบการศึกษา วท.บ.สาขาเทคโนโลยีวัสดุ รุ่น 1 ม.รามคำแหง
สมัยเด็กอายุราว 13-14 ปี ได้มีโอกาสมาร่วมงานเป่ายันต์เกราะเพชร ประมาณปี พ.ศ. 2517-2528 กับบิดามารดา และได้พบเห็นหลวงพ่อครั้งแรก(หลวงพ่อถือไม้เท้าและสะพายย่ามสีน้ำเงิน) ที่ตึกรับแขก แต่ไม่เคยสนใจคำสอนของหลวงพ่อท่านจากหนังสือหรือเทปใดๆ ทั้งสิ้น ได้แต่บูชาวัตถุมงคล

หลังจากเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาและทำงานหลายๆ อย่าง เวลาผ่านไป 20 กว่าปี ได้พบหนังสือประวัติหลวงพ่อปานและคำสอนอื่นๆ จากน้องกัลยามิตรชื่อว่า “เอก” ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณกับผมมาก จึงได้เริ่มเข้าวัดทำบุญและมางานประจำปีต่างๆ เรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2552 ได้สูญเสียบิดาวัย 75 ปี ด้วยโรคเบาหวาน และมารดาวัย 71 ปี ด้วยโรคหัวใจในปีเดียวกัน จึงรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตทั้งหมด เก็บตัวอยู่ตามลำพัง ได้พิจารณาตามคำสอนของหลวงพ่ออยู่ตลอด จนภายหลังได้เลิกรากับคนรักที่คิดจะสร้างครอบครัวด้วยกัน(คบกันมานานกว่า 20 ปี) พร้อมกับตั้งใจว่า จะขอบวชเรียนอยู่ที่วัดท่าซุง ในปี พ.ศ. 2559 เพราะคิดว่าตัวเองไม่พร้อมในการปฏิบัติความดี

ตัวเองยังเลวอยู่มากอาจทำให้ผ้าเหลืองเสื่อมเสีย เราเองอาจลงนรกเอาง่ายๆ ขอปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่ออยู่ที่บ้านดีกว่า แต่มีเหตุผลบางประการ ทำให้ต้องเข้ามาอยู่วัดท่าซุงเร็วกว่าที่คาดไว้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และขอเป็นนาคในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 จนถึงปัจจุบันก่อนบวชเข้าพรรษา 2556 (รวม 11 เดือน)

ความตั้งใจครั้งสุดท้าย “ลูกจะตั้งใจเรียนวิชาไม่เกิดอีกให้จบ ณ วัดท่าซุงนี้ และลูกจะทำทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้น”
2.นาค ธารณ์พิบูลย์ ภูชิตเกรียงไกร

ชื่อเล่น ป้อม เกิดวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2512 ปีระกา ณ อ.คง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันอายุ 43 ปี ก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดท่าซุงนี้ได้เคยไปปฏิบัติธรรมและบรรพชาอุปสมบทกับครูบาอาจารย์สายป่าตามประเพณีพื้นบ้านทั่วไป ไม่ได้ศึกษาธรรมวินัยให้ลึกซึ้งและเข้าใจมากนัก เพียงแค่ได้เห็นได้ฟังและทำตามที่หลวงปู่ หลวงพ่อ ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนเท่านั้น จนมีความเชื่อว่า ชาตินี้คงไม่มีบุญวาสนาได้บรรลุธรรม ต้องรออีกหลายชาติ

แต่หลังจากที่ได้ฟังเสียงธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อและได้อ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียน เช่น ประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานและหนังสืออ่านเล่นจึงได้เข้าใจ และมองเห็นทางที่ถูกต้องตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนเอาไว้และเมื่อปี พ.ศ. 2553 จึงได้ตัดสินใจมาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมที่วัดท่าซุง เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ เหตุผลที่ปรารถนาจะบวชอยู่ที่วัดท่าซุงก็มีหลายประการแต่ที่สำคัญคือ

1. เพื่อตอบแทนพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทานพระพุทธศาสนา
2. เพื่อตอบแทนพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี)
3. เพื่อเป็นกำลังในการดูแลวัดและสืบต่อพระพุทธศาสนา
4. เพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิตและความปรารถนาอันสูงสุดตามที่หลวงพ่อสอนว่าเราจะบวชเพื่อ “พระนิพพาน”
5. เพื่อตอบบุญแทนคุณมารดาบิดา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน

และสิ่งที่ประทับใจคือ คำสอนให้หยุดเกิด , หยุดตาย เพื่อไปพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง


3. นาคชสิวัฒน์ วาสุกรีวงศ์

อายุ 25 ปี เกิดวันอังคาร 30 สิงหาคม 2531 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ

ได้รู้จักหลวงพ่อจริงๆ ประมาณ 2-3 ปี แต่ได้เห็นหลวงพ่อตั้งแต่เด็กเพราะที่บ้านมีรูปหลวงพ่อติดไว้ที่หิ้งพระ ที่ชอบหลวงพ่อมากก็เพราะรูปหลวงพ่อเป็นรูปเดียวที่ท่านยิ้ม ส่วนท่านอื่นก็เป็นรูปนั่งสมาธิ

หลังจากที่ได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อเพียงครั้งเดียวก็รู้สึกอยากหามาฟังต่ออีก หลังจากฟังได้หลายเรื่องก็เริ่มมีความรู้สึกอยากบวช เพื่อศึกษาพระธรรมของหลวงพ่ออย่างจริงจัง และอยากเรียนรู้และเข้าถึงอารมณ์พระอริยะ


4.นาคจิรวัฒน์ อินย

(ชื่อเล่นเอิรธ์) อายุ 22 ปี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

สาเหตุที่มาบวช
อยากตอบแทนบุญคุญพ่อแม่และครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ
สนใจและอยากปฏิบัติตามสายหลวงพ่อและอยากฝึกมโนมยิทธิ


5.นาคณัฐนัทธ์ ภัคประเสริฐพล

อายุ 25 ปี เกิดเมื่อ 23 ตุลาคม 2535 ที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เหตุผลที่ผมอยากจะมาบวชวัดท่าซุง ก็เพราะแม่ผมเคยพามาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ จากนั้นผมก็เลยมาบวชที่วัดเพื่อตอบแทนพระคุณแม่ ในตอนที่แม่พามาปฏิบัติธรรมนั้น ตอนนั้นผมไม่ค่อยอยากมาสักเท่าไร แต่เมื่อลองมาอยู่แล้วก็รู้สึกชอบในหลายๆ อย่าง ทำให้จิตใจเราสงบและเย็นขึ้น เพราะบางครั้งผมเป็นคนใจร้อน

และการมาวัดในตอนนั้นก็ทำให้ผมได้รู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้น และเมื่ออยู่วัดไปผมก็เริ่มศรัทธาในหลวงพ่อ เริ่มคิดและเชื่อในคำสอนของหลวงพ่อและการปฏิบัติธรรมต่างๆ และโดยเฉพาะผมศรัทธาในการเข้าถึงหนทางในการตัดกิเลสและพระนิพพาน

ถ้าจะกล่าวถึงสถานที่ที่สำคัญของวัดท่าซุง ผมก็คิดว่าทุกสถานที่สำคัญหมด ไม่ว่าจะเป็นวิหารแก้ว 100 เมตร ปราสาททองคำ พระยืน 30 ศอก และอีกหลายๆ ที่ แต่ผมชอบวิหารแก้ว 100 เมตรมากที่สุด เพราะดูสวยงานและยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วย

6.นาคชัชวาล นุ่มโต

บ้านอยู่ที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
หัวข้อที่ 1 เหตุผลที่อยากบวชวัดท่าซุง
สิ่งสำคัญคือ เป็นความเชื่อและความศรัทธาของตัวผมและครอบครัว ว่าวัดท่าซุงนี้คือวัดที่ดีจริง และหลวงพ่อที่ผมให้ความเคารพอย่างสูง ท่านได้ให้คำสั่งสอนไว้ดีมากทั้งทางด้านเจริญพระกรรมฐาน การปฏิบัติธรรมและทางด้านการรักษาศีลและอีกหลายอย่าง

หัวข้อที่ 2 ทางด้านสถานที่มีความสงบร่มเย็นมีความสวยงามทางด้านงานศิลปะและธรรมอย่างสวยงาม
จึงอยากจะขอเชิญคนที่อยากจะปฏิบัติธรรมและผู้ที่อยากมาบวชเพื่อทดสอบจิตใจ หรือมาพักจิตที่เหนื่อยจากการทำงานที่มีแต่ความวุ่นวาย

7.นาค ชุติพนธ์ เร่บ้านเกาะ อายุ 36 ปี

บ้านอยู่ที่ เขตบางนา กรุงเทพ ฯ
สาเหตุที่บวช
อยากศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า และมีความศรัทธาและเลื่อมใสในหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ซึ่งมีความรู้สึกผูกพันตั้งแต่เด็กที่ได้ตามคุณแม่มาถือศีลที่วัดท่าซุง และมีความศรัทธาในสิกขาบทข้อปฏิบัติของวัดท่าซุงที่ถูกต้องและแม่นยำ
8. นาค ศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิงห์ (เช)

อายุ 20 ปี บ้านเกิดอยู่ที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ปกติสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมก็มาเที่ยวที่วัดท่าซุงอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว มาให้อาหารปลา มากราบสมเด็จองค์ปฐมที่วิหารแก้ว ไปดูความงดงามของปราสาททองคำ แต่ไม่เคยมาฝึกมโนมยิทธิเลย แต่เคยได้ยินผู้ใหญ่ที่เคยเข้ามาฝึกพูดให้ฟังหลายๆ เรื่อง แต่คงเนื่องจากวัยวุฒิยังไม่ถึงเลยไม่เข้าใจเลย
พอเรียนจบชั้นมัธยมก็ยึดอาชีพค้าขายเรื่อยมา เพราะคิดว่ามันเป็นอาชีพที่สบายที่สุดแล้วสำหรับคนที่จบวุฒิการศึกษาน้อย บางทีก็ต้องพูดสิ่งที่ไม่จริงบ้าง แต่มันก็เป็นวิถีของอาชีพเรา

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กิจการที่ทำอยู่มันแย่ ขายอะไรก็ไม่ค่อยได้อย่างที่หวัง ขาดทุนบ้าง ไม่ได้กำไรบ้าง เครียดมากจนคิดสั้นอยากตายเลย แต่บังเอิญได้คุยกับแม่ แม่คอยปลอบใจ ท่านช่วยหนี้สินเราจนหมด แต่แม่เอ่ยมาคำหนึ่งว่า “อยากบวชให้แม่ไหมลูก” คือใจจริงก็ตั้งใจจะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาอยู่แล้ว แต่ก็คิดไปเองอีกว่าเรายังอายุน้อย รออีกสัก 2-3 ปีก็ได้ และแม่ก็พูดว่า “คนเรามันจะตายวันตายพรุ่ง มันกำหนดไม่ได้นะลูก แม่หรือลูกจะตายวันไหนก็ไม่รู้ มัวผลัดวันไปเรื่อย ไหนๆ ก็เหนื่อยกับงานมาหลายปี ทำไมไม่ลองไปพักจิตใจดูบ้าง” อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่ตั้งใจมาบวชครั้งนี้คือ ทดแทนบุญคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด

เหตุผลที่เลือกวัดท่าซุงในการบวชแทนวัดที่ใกล้บ้านก็เป็นเพราะแม่อีก ท่านเห็นว่าการบวชครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากให้ดีที่สุดในชีวิตเรา แม่ต้องการให้มาฝึกปฏิบัติจริงๆ อยากให้เข้าใจถึงธรรมะที่แท้จริง บวชทั้งทีจะได้ไม่เสียเวลาเปล่า

ช่วง 2-3 วันแรกที่เข้ามาในวัด เป็นห่วงไปหมดทิ้งร้านที่เคยทำ ทิ้งคนที่รู้จักว่าเขาจะเป็นยังไง เมื่อเรามาแล้วก็ยังกังวลว่าจะนอนได้ไหม จะกินได้ไหม เพราะคนมันเคยสบาย มโนมยิทธิก็ไม่เข้าใจ แต่อยู่ไปซักพักจิตใจที่เคยว้าวุ่นก็เบาลง อาจเป็นเพราะว่ามาอยู่ในสถานที่ที่สงบก็ได้ บางทีถ้ารู้ว่ามีการสอนแบบนี้ คงจะมานานแล้วไม่ต้องรอให้แม่บอก ทิ้งความรู้ต่างๆ ที่เคยรู้ พระอาจารย์หลายๆ ท่านก็ช่วยแนะนำให้ เทปหลวงพ่อที่ได้ฟังทุกวันก็มีประโยชน์มากครับ และอีกมิตรภาพที่ดีก็เกิดที่นี่ด้วย

ขอขอบคุณ มโนมยิทธิและเทปของหลวงพ่อ ที่ทำให้จิตใจลูกสงบ
ขอขอบคุณ พระอาจารย์หลายๆ ท่านที่มอบความรู้ในสิ่งที่ลูกหาไม่ได้จากข้างนอก
ขอขอบคุณ แม่ที่คอยเป็นกำลังใจให้ รัก และชี้ทางสว่างให้
ขอขอบคุณ เพื่อนๆ สำหรับมิตรภาพดีๆ ความห่วงใย ดูแลซึ่งกันและกันตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมา


9. นาค นภดล แก้วแดง

ชื่อเล่น – เกมส์ เกิดวันที่ – 18 กันยายน 2536 ที่อยู่ – อ.เมือง จ.อุทัยธานี การศึกษา – ม.3 จังหวัด เพชรบูรณ์
จุดประสงค์ที่มาวัดท่าซุง
บวชทดแทนคุณพ่อ – แม่
บวชตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา
บวชที่วัดท่าซุงแล้วรู้สึกดี เพราะว่ามีกฎระเบียบเยอะมากมาย ทำให้ผมได้รู้ว่าอะไรควร ไม่ควร อะไรดีไม่ดี

บวชวัดท่าซุง เพราะว่า อยากเดินตามรอยเท้าพ่อ เมื่อ 36 ปีที่แล้ว พ่อผมได้มาบวชที่วัดนี้ พ่อได้ชี้แจง ชี้แนะ ให้ผมได้รู้ว่าวัดท่าซุงเป็นอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร หลังจากพ่อเล่าให้ฟังหลายๆเรื่อง จึงทำให้ผมมีแรงบันดาลใจที่อยากจะมาอยู่วัดนี้ อยากพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่า พ่อทำได้ ผมก็ทำให้ได้ อยากเห็นรอยยิ้มของพ่อ-แม่ อยากเห็นพ่อ-แม่มีความสุข

บวชที่วัดท่าซุงแล้ว ปฏิบัติแล้วทำให้รู้ว่าอะไรคือสวรรค์ อะไรคือนรก
บวชตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เรื่องบางเรื่องที่หลวงพ่อท่านเทศน์ให้ฟังนั้น ทำให้ผมได้สำนึกผิด ต่อพ่อ-แม่ เพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยทำให้พ่อแม่สบายใจเลย มีแต่ทำให้พ่อ-แม่ ผิดหวังและเสียใจมาตลอด

10. นาค ดลวรรธน์ ชวาลสันตติ

ชื่อเล่น – โจ อายุ 24 ปี ที่อยู่ อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพ 10240 เกิดวันที่ 23 ตุลาคม 2532 การศึกษา – ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ สาขา วิศวกรรมศาสตร์ – โทรคมนาคม

เหตุผลที่มาบวชวัดท่าซุง
เนื่องจากเคยฟังคำสอนของหลวงพ่อ และได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อที่ลุงซื้อมา และลองไปปฏิบัติกรรมฐานที่บ้านสายลม ผลที่ได้ไปฝึกปฏิบัติครั้งแรกก็ไม่ได้อะไรและยังมีความสงสัยในใจมากมาย ต่อมาได้กลับมาฟังเทปที่หลวงพ่อสอนและตั้งใจปฏิบัติก่อนที่จะไปซอยสายลม ผลที่ได้จากการไปฝึกปฏิบัติครั้งที่สอง ดีกว่าครั้งแรกและทำให้เกิดความเลื่อมใสในคำสอนและแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อ

ครั้งนี้อายุได้ 24 ปี จึงมีความตั้งใจจะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดา – มารดาและผู้มีพระคุณ โดยเลือกที่จะบวชที่วัดนี้เพราะเลื่อมใสในคำสอนและแนวทางการปฏิบัติ (ทาน ศีล ภาวนา) โดยจะตั้งใจฝึกฝนตนเองเพื่อประโยชน์และความสุขของตน และไม่เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และจะนำคำสั่งสอนที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไปเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไป


11.นาค กิตติพัฒน์ พันธ์สง่า

ชื่อเล่น – เอก ที่อยู่ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เกิดวันที่ 14 พ.ย. 2528 การศึกษา – ปริญญาโท จาก University of Wisconsin-Whitewater สาขา MBA

เหตุผลที่มาบวชวัดท่าซุง
เริ่มต้นที่คุณพ่อเคยมาบวชที่วัดนี้ ทำให้ท่านศรัทธาในองค์หลวงพ่อฤๅษีเป็นอย่างมาก ผมจึงได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดนี้บ่อย ๆ ตั้งแต่ยังเล็ก โดยส่วนตัวแล้วผมชอบคำสอนและวิธีการสอนของหลวงพ่อมาก เนื่องจากท่านเป็นคนพูดตรง ทำให้เข้าใจเนื้อหาคำสอนได้ง่าย ตัวผมจึงเกิดศรัทธาในองค์หลวงพ่อเรื่อยมา

การบวชในครั้งนี้ผมตั้งใจจะบวชตอบแทนคุณ บิดา-มารดา ปู่-ย่า ตา-ยาย เนื่องจากท่านยังมีชีวิตอยู่ครบทุกคน และผมเริ่มอายุมากขึ้นทุกที จึงตัดสินใจบวช เพราะไม่อยากปล่อยให้เนิ่นนาน ประกอบกับเพิ่งจบการศึกษาทำให้ช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะบวชที่สุด

ระยะเวลาที่ผมตั้งใจจะบวชในครั้งนี้คือ 1 พรรษา เพราะผมคิดว่าวัดท่าซุงมีอะไรมากมายให้ผมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ผมตั้งใจจะปฏิบัติตามกฎของวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อตัวผมและญาติทุกคนที่ผมตั้งใจบวชให้ เพื่อที่ทุกคนจะได้อานิสงค์อย่างเต็มที่จากการบวชครั้งนี้
12.นาค ชาตรี แสงสาครรัตนะ

อายุ 20 ปี ที่อยู่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จบการศึกษาจาก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ความตั้งใจที่จะมาบวช
ทางบ้านมีความเคารพในวัดท่าซุงและหลวงพ่อมานาน และผมก็อายุได้ 20 ปี ซึ่งพร้อมบวชแล้วจึงได้ตั้งใจอยากจะบวช จึงได้ตั้งใจอยากจะบวชที่วัดนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

13.นาค สุภัทร พรภัสรานนท์ (ปอ)

อายุ 40 ปี อาศัยอยู่ที่เมือง KENTUCKY_USA ประกอบอาชีพเปิดร้านอาหาร เคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่ง ปัจจุบันโสด(หย่า) พ่อ-แม่ยังมีชีวิตอยู่ และมีพี่น้อง 4 คน เกิดที่โรงพยาบาลบางแค และอาศัยอยู่แถว อ.ภาษีเจริญ กทม. เรียนประถมที่วัดจันทร์ประดิษฐาราม จบมัธยมที่วัดมงกุฎกษัตริย์ ปวส.ที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จบมหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิศวกรรมศาสตร์(สาขาไฟฟ้า)

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ต้นปีได้เดินทางมาเมืองไทยและมีปัญหาเรื่องเอกสารเกี่ยวกับกองบังคับคดี ทำให้ไม่สามารถกลับไปอเมริกาได้ ช่วงนั้นทำให้มีความเครียดและความทุกข์มาก เลยคิดว่าอยากจะไปถือศีลแปดที่วัด สุดท้ายก็ได้ไปบวชเป็นอุบาสกที่แดนมหามงคล จังหวัดกาญจนบุรี ในที่แห่งนั้นทำให้ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับโลกทางธรรม มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในทางที่ดี

จนสุดท้ายมีความคิดว่า จริง ๆ แล้วพระพุทธศาสนาคืออะไร พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอะไรเลยอยากจะหาคำตอบ จนได้มาอ่านหนังสือหลวงปู่ปาน จากคำแนะนำของลูกศิษย์ของหลวงพ่อคนหนึ่ง เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบทำให้รักหลวงพ่อมากและตั้งแต่นั้นมาก็คิดว่า หลวงพ่อจะสอนอะไรเราทำยันตาย เลยคิดว่าอยากจะมาบวชเป็นพระที่วัดท่าซุง แต่เนื่องจากผมอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกที่จะมาบวช จึงใช้เวลาเตรียมการบวชครั้งนี้ถึงห้าปีเต็ม

สุดท้ายผมก็ทำได้ตามที่ตั้งใจ ถึงแม้ว่ายังไม่ได้บวช แค่ได้มาเป็นนาคแล้วก็มีความปลื้มใจแล้วครับll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/7/13 at 00:30 [ QUOTE ]ภาพ...กิจกรรมของนาคนาคช่วยงานที่ หอฉัน และช่วยพระบิณฑบาตรนาคช่วยงานตามที่ต่างๆนาคฝึกกรรมฐาน "มโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง"

นาค กราบขอขมา หลวงพี่ชัยวัฒน์

นาครับการศึกษาและอบรม เตรียมตัวเป็นพระ

นาคซ้อมขานนาค ศึกษาศีลของพระ หัดห่มผ้า


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/7/13 at 23:24 [ QUOTE ]ภาพ...โกนผม...นาคโกนผมนาคที่หน้าพระอุโบสถ


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top