Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/7/13 at 16:30 [ QUOTE ]

เมตตาให้ไฟล์ ภาพพระนิพพาน เพื่อทำโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ที่บ้านเพื่อฝึกกรรมฐานครับ


ด้วยที่ร้าน เจริญภัณฑ์ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

ได้เปิดเป็นร้านขายสังฆภัณฑ์

ได้ทำชั้นบนสุด เพื่อเป็นที่ เจริญพระกรรมฐาน

มีความปรารถนา ไฟล์ภาพ พระนิพพาน เพื่อทำโปสเตอร์

ไว้ในที่สูงสุด และเป็นเครื่องระลึกเป็น อุปสมานุสสติกรรมฐาน

ขอได้รับความเมตตาในการนี้ ครับ

ขอขอบพระคุณครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/7/13 at 14:07 [ QUOTE ]


แผ่นดินธรรม ลำน้ำสะแกกรัง

โด่งดังหลวงพ่อฤาษี พุทธบารมียันต์เกราะเพชร

งามยิ่งสำเด็จองค์ปฐม ชื่นชมร้อยเมตรวิหารแก้ว

ตามแนวสอนมโนมยิทธิ อนุสสติแห่งเมืองอุทัย

ให้การเรียกขาน นามว่า " วัดท่าซุง "โพสต์ถวาย เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ก่อนเข้าพรรษา

สาธุ ...


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/7/13 at 16:02 [ QUOTE ]
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 21/7/13 at 19:50 [ QUOTE ]


เอไมมองไม่เห็นครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/7/13 at 10:03 [ QUOTE ]


Quote:
Originally posted by viphard
เอไมมองไม่เห็นครับเห็น อันใหนครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 25/7/13 at 11:40 [ QUOTE ]


เรียน เพื่อนสมาชิก ทราบ

ทีมงานฯ ได้เข้ามาพบว่าไฟล์ภาพของคุณใหญ่เกินจากหน้าเว็บ จึงได้ทำการย่อไฟล์ใหม่ หากจะโพสต์ต่อไปควรใช้ภาพไม่เกินขนาด 640 x 480 นะครับ

ทีมงานฯอภิชาตบุตร พึงกระทำต่อ บุพการี

ผู้ให้กำเนิด ที่มีคุณสูงล้ำค่า หาประมาณมิได้

ขอนอบน้อม มอบกาย ถวายชีวา

เข้าพรรษานี้ ลูกๆ พร้อมตั้งมั่นในความดี ... ปฏิบัติบูชา ออนไลน์

นำ มหาทานบารมี ที่ได้บำเพ็ญ ไว้แล้วใน บวรพระพุทธศาสนา

มาให้ มหาสาธุชน ทั่วโลกออนไลน์ ได้โมทนา โดยทั่วถึงกัน

อานิสงส์นี้ ให้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ในชาติปัจจุบัน

โดยฉับพลัน ความปรารถนาที่ดีงาม สมหวังทุกอย่าง ... สาธุ

บรรยากาศ หลังพิธี เททองหล่อ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

วัดท่าซุง อุทัยธานี ได้เสร็จสิ้น

องค์ท่านพระภาวนากิจวิมล ได้เดินทาง

ไปยัง ศาลา 12 ไร่ ท่ามกลางคลื่นศรัทธา มหาสาธุชน ...

ความงดงาม บริสุทธิ์ผ่องใส จากภายในสู่ภายนอก

ที่มหาวิหาร สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระปฐม

วัดท่าซุง ไว้เป็นที่สักการะ เจริญศรัทธา เหล่าบรรดาลูกหลาน

หลวงพ่อ ที่ตามกันมา และพุทธศาสนิกชน มหาชนผู้ฝักใฝ่ในบุญกุศล ...

พระภาวนากิจวิมล

องค์ท่านหลวงพ่ออนันต์ เจ้าอาวาส วัดท่าซุง

เมตตารับ ศรัทธา มหาชนที่น้อมนำถวาย ...

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top