Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 25/8/13 at 23:28 [ QUOTE ]

ภาพ...หลวงพ่อเดินตรวจงานที่ศาลา 3 ไร่ หลังจากปรับปรุงเสร็จแล้ว


หลวงพ่อเดินตรวจงานที่ศาลา 3 ไร่ หลังจากปรับปรุงเสร็จแล้ววัดท่าซุง ในช่วงน้ำท่วม ปี 2554 ศาลา 3 ไร่ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยน้ำได้ดันทะลุพื้นขึ้นมา จึงได้มีการซ่อมแซม ปูพื้นศาลาให้หนาและแข็งแรง ปรับปรุงห้องเพิ่ม ทำห้องน้ำใหม่
ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top