Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/9/13 at 22:59 [ QUOTE ]

แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง/งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "ตุลาคม" ปี 2556


เดือน ตุลาคม

บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖


วันที่ ๔ ต.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๐.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๕ - ๗ ต.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (วันจันทร์ที่ ๒ ก.ย. ท่านจะลงรับสังฆทาน เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.) และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.

คืนวันอาทิตย์ หลังจากเจริญพระกรรมฐานแล้ว ท่านจะได้นำสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปวัตตนสูตร" และถวายสังฆทานชุดใหญ่ร่วมกัน ๑ ชุด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณฯ จะได้นำสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ทุกคืนวันอาทิตย์หลังเจริญพระกรรมฐานแล้ว ในช่วงที่ท่านมาที่บ้านสายลม นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งข่าวเพื่อขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ที่บ้านสายลมตามกำหนดการดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่องค์พระประมุขของชาติ แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป ฟังเสียงสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" (บาลี และ คำแปล) คลิกที่นี่

วันที่ ๕ - ๖ ต.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๘ ต.ค. เดินทางกลับวัด


ทำบุญวันที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันที่ ๖ ต.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ทําพิธีบวงสรวง ขอขมาพระรัตนตรัย จากนั้นรับสังฆทาน
งานทำบุญวันที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ที่บ้านสายลม มีเจ้าภาพตั้งร้านเลี้ยงอาหารฟรี

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (เจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา 18.45 น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 15 นาที) ต่อจากนั้นเวลา 19.00 น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ 30 นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ 20 นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัยจะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา 21.15 น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้งสามวัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"
สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖วันที่ ๑๑ ต.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๑๒ ต.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรมกับญาติโยม
วันที่ ๑๓ ต.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ

ทำบุญวันออกพรรษา


วันที่ ๑๙ ต.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ เป็นวันออกพรรษา ตอนเช้าทำบุญใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)

ทำบุญตักบาตรเทโวฯ

.

วันที่ ๒๐ ต.ค. ตรงกับวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ตอนเช้าทำบุญตักบาตรเทโวฯ รอบพระอุโบสถ เสร็จแล้วถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
งานทอดกฐินสามัคคี ที่สำนักปฏิบัติธรรม
ศิษย์พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ ๒๖ - ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๖วันที่ ๒๖ ต.ค. เริ่มงานกฐิน
วันที่ ๒๗ ต.ค. เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top