Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 7/10/13 at 23:06 [ QUOTE ]

กำหนดการเดินทาง และ งานวัดท่าซุง ตลอดปี พ.ศ.2557


HAPPY NEW YEAR 2014

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗
ส.ค.ส. ขอส่งความสุขถึง บรรดาสมาชิกทุกท่าน

จึงขออภินันทนการด้วย "ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๗" ของวัดท่าซุง


จากคณะผู้จัดทำ "เว็บวัดท่าซุง" และ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ท่านสมาชิกกรุณาใส่ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน
แล้วกดปุ่ม Login ก่อนที่นี่ แล้วจึงจะ Link ไปหาข้อมูลดังกล่าว.


ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน


(หากสมาชิกท่านใด Login แล้วยังเข้าไม่ได้ กรุณาอีเมล์แจ้งให้ทราบด้วย)


จัดทำโดย..ทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง" และ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"

อภินันทนาการเฉพาะ "สมาชิกเว็บวัดท่าซุง" เท่านั้น

(กรุณาอย่านำไปโพสต์ในเว็บอื่นหรือเฟสบุ๊ค)ลิขสิทธิ์เป็นของ "วัดจันทาราม (ท่าซุง)" จังหวัดอุทัยธานี
หมายเลข "โทรศัพท์" วัดท่าซุง


ติดต่อเรื่อง "สถานที่พัก" และ "ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง"


1. ติดต่อเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ ติดต่อ "พระพิษณุ" โทรศัพท์ (087) 313 - 2191

2. พระพิกุล เป็นผู้จัดกิจนิมนต์พระภิกษุภายในวัดท่าซุง โทรศัพท์ (089) 906 - 1294

3. ระเบียบการสมัครสมาชิก หรือต่ออายุ "ธัมมวิโมกข์"

(ก) ทางไปรษณีย์โดยเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ที่จะให้ส่งนิตยสาร พร้อมซื้อธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม

พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต
สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
61000


หนังสือออกเดือนละ 1 เล่ม อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม) 300 บาท ครึ่งปี (6 เล่ม) 150 บาท เฉพาะในประเทศไทย ต่างประเทศให้ติดต่อ "สำนักงานธัมมวิโมกข์" โทรศัพท์ (056) 502-507 เวลา 09.30 - 10.30 น. และ 13.00 - 16.00 น.

(ข) สมัครด้วยตนเองที่ "บ้านสายลม" ซ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ถ.พหลโยธิน กทม. และมีจำหน่ายในราคาฉบับละ 25 บาท

4. ถ้าต้องการซีดี, หนังสือธรรมะของหลวงพ่อฯ หรือสั่งของทางไปรษณีย์ก็ได้ ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
วัดท่าซุง
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
61000


ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ "ตึกรับแขก" โทรศัพท์ (056) 502 - 5065. ต้องการติดต่อที่พักทุกแห่ง พระเจ้าหน้าที่ทำงาน เช้าเวลา 09.00 น. - 10.30 น. บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

ก. เพื่อร่วมงานพิธีต่างๆ ของวัด
- ศาลานวราช (พระทนงศักดิ์)
- ศาลา 3 ไร่ (พระอวยพร)
- ตึกขาว (พระบุญชู)
- ศาลา 25 ไร่ (พระนิติ, พระเกรียงไกร)

ข. เพื่อพักปฏิบัติธรรม ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ ณ ศาลานวราช ข้างพระอุโบสถวัดท่าซุง
โทรศัพท์ (056) 502 - 655 เวลาทำงาน ช่วงเช้า 9.00 - 10.30 น. ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.
บ้านสายลม

เปิดทำการตั้งแต่ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) โทรศัพท์ (02) 616 - 7177


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/11/13 at 16:43 [ QUOTE ]


กำหนดการ พ.ศ. ๒๕๕๗


จัดทำโดย.. "คณะกรรมการสงฆ์" วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


ขอเชิญร่วมพิธี "สวดมนต์ข้ามปี" ณ บ้านสายลม
วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๖ - วันที่ ๑ ม.ค. ๕๗

ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐น. ของวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต่อเนื่องถึงวันปีใหม่ คือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ จะมีพิธีการสวดมนต์ข้ามปี ต่อด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างความดีสร้างบุญบารมี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่กันทุกๆ ท่านเดือนมกราคม

เข้าสายลม

วันที่ ๓ ม.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๔ - ๕ ม.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๖ ม.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึง เวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๗ ม.ค. ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

เดินทางไปนมัสการพระธาตุจอมกิตติ - พระธาตุดอยตุง

วันที่ ๑๑ ม.ค. เดินทางไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติ ที่ จ.เชียงราย ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๓๐ น.
วันที่ ๑๒ ม.ค. เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๓๐ น.

เดินทางไป ตาพระยา

วันที่ ๑๗ - ๑๙ ม.ค. เดินทางไปที่บ้าน คุณสุทัศน์-คุณทิพยา วิลาวัลย์ บ้านเลขที่ ๔๗๐ หมู่ ๑ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทร(๐๓๗) ๒๖๙-๐๕๕

งานหล่อพระ ณ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร

วันที่ ๒๖ ม.ค. เดินทางไปงานพิธีหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ" หน้าตัก ๕ นิ้ว เริ่มพิธีเททองเวลา ๑๐.๐๐ น.

ไปสอนกรรมฐานที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน
(บ้านคุณรัตนา ชินบุตรานนท์)

วันที่ ๒๙ ม.ค. เดินทางไปโรงงานไทยโอเชี่ยน จ.สมุทรปราการ เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิให้กับพนักงาน เสร็จแล้วรับสังฆทาน
วันที่ ๓๐ ม.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพลเดือนกุมภาพันธ์


เข้าสายลม

วันที่ ๓๑ ม.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๑ - ๒ ก.พ. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๓ ก.พ. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๔ ก.พ. เดินทางกลับวัด

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๗ ก.พ. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๘ ก.พ. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อและสนทนาธรรมกับญาติโยม
วันที่ ๙ ก.พ. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

วันมาฆบูชา

วันที่ ๑๔ ก.พ. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ เป็นวันมาฆบูชา ตอนเช้าทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี) กลางคืน เวลา ๑๘.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ไปอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ - ๒๓ ก.พ. เดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อถูทา ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (081) 997-0667เดือนมีนาคม


เข้าสายลม

วันที่ ๒๘ ก.พ. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๑ - ๒ มี.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๓ มี.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๔ มี.ค. เดินทางกลับวัด

งานทำบุญประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐น.หล่อระฆังใหญ่ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๑๖.๐๐น.ทำพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ,รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗, และพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ด้านหน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๘.๐๐น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นสวดพระอภิธรรมถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐น. ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลท่านท้าวเวหน (พระภูมิเจ้าที่ประจำวัดท่าซุง) ข้างมณฑปพระศรีอาริย์
เวลา ๐๘.๓๐น. ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระมหาเถรานุเถระ และพระสงฆ์เดือนเมษายน


เข้าสายลม

วันที่ ๒๘ มี.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๒๙ - ๓๐ มี.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร

งานทำบุญพิธีไหว้ครูประจำปีบ้านสายลม

วันที่ ๓๐ มี.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง จากนั้นทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล
วันที่ ๓๑ มี.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๑ เม.ย. เดินทางกลับวัด

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๔ เม.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๕ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อและสนทนาธรรมกับญาติโยม
วันที่ ๖ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

บรรพชาสามเณร

วันที่ ๗ เม.ย. เวลา ๑๔.๓๐ น. บรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีกรรมบถ ๑๐ ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

ทำบุญวันสงกรานต์ และสะเดาะเคราะห์

วันที่ ๑๓ เม.ย. เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่ศาลา12 ไร่ ตอนเย็นร่วมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณหน้าปราสาททองคำ
วันที่ ๑๓ เม.ย. เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย


สรงนํ้าพระภิกษุ และ สามเณร

วันที่ ๑๓ เม.ย. ตอนบ่ายเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. สรงนํ้าพระภิกษุ และ สามเณร ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันที่ ๑๔ เม.ย. เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่ศาลา12 ไร่ (ทำบุญวันสงกรานต์เป็นวันสุดท้าย)

ไปสระบุรี

วันที่ ๓๐ เม.ย. เดินทางไปวัดเขาวง พักค้างคืน ๑ คืน เพื่อร่วมงานในวันที่ ๑ พ.ค.เดือนพฤษภาคม


เข้าสายลม

วันที่ ๒ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๓ - ๔ พ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๕ พ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๖ พ.ค. เดินทางกลับวัด

ไปสำนักปฏิบัติธรรมบ้านก๋ง

วันที่ ๘ พ.ค. เดินทางไปทำบุญวันไหว้ครูที่ บ้านคุณสมพงษ์ หลุนประยูร ตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. ๐๓๘ - ๕๙๕ - ๒๐๑
โทร. มือถือ ๐๘-๑๔๕๖ – ๑๐๓๓

ทำบุญวันวิสาขบูชาและสะเดาะเคราะห์

วันที่ ๑๓ พ.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ทำบุญวันวิสาขบูชา, ทำพิธีไหว้ครู และ ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย

เดินทางไปต่างประเทศ

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลจะเดินทางไปประเทศอเมริกา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ค. กลับประมาณวันที่ ๓๐ พ.ค.เดือนมิถุนายน


เข้าสายลม

วันที่ ๓๐ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๓๑ พ.ค. - ๑ มิ.ย. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๒ มิ.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๓ มิย. เดินทางกลับวัด

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๖ มิ.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๗ มิ.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม
วันที่ ๘ มิ.ย. เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

ไปจันทบุรี
วันที่ ๑๒ – ๑๖ มิ.ย.

วันที่ ๑๒ มิ.ย. เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้าน คุณบัณฑิต - คุณมาลี สุวรรณรัชตมณี อ. บ้านฉาง จ.ระยอง โทร. ๐๘-๑๓๔๔-๕๔๒๘
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้วเดินทางไปที่ สำนักปฏิบัติธรรม คุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง
วันที่ ๑๔ - ๑๕ มิ.ย. เดินทางไปที่ บ้านสาวจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๑๖ มิ.ย. เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางกลับวัด

ไปปักษ์ใตั

วันที่ ๒๗ – ๒๘ – ๒๙ มิ.ย. เดินทางไปที่ วิหารนํ้าน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเดือนกรกฎาคม


เข้าสายลม

วันที่ ๔ ก.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๕ - ๖ ก.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๗ ก.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๘ ก.ค. เดินทางกลับวัด

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน

วันที่ ๑๑ ก.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงปู่ปาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง (ดอกไม้) ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
เวลา ๑๙.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ทำบุญวันเข้าพรรษา และ
งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

วันที่ ๑๒ ก.ค. ตรงกับ วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘
เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมกันทำบุญใส่บาตร และ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช เสร็จแล้วนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา รำถวายมือ รับสังฆทาน ญาติโยมเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบพระจุฬามณี และ รอบอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ๓ รอบ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ที่ศาลาพระนอน
วันที่ ๑๓ ก.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น.นำพุทธบริษัทไปสักการะและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่สำคัญในวัดท่าซุง ๑๗ แห่งเดือนสิงหาคม


เข้าสายลม

วันที่ ๑ ส.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๒ - ๓ ส.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๔ ส.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๕ ส.ค. เดินทางกลับวัด

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๘ ส.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๙ ส.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม
วันที่ ๑๐ ส.ค. เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๒ ส.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)เดือนกันยายน


เข้าสายลม

วันที่ ๒๙ ส.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๓๐ - ๓๑ ส.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๑ ก.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๒ ก.ย. เดินทางกลับวัด

ทำบุญครบรอบ ๒๒ ปี แห่งการมรณภาพ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันที่ ๒๗ ก.ย. เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้น มีการสวดพระอภิธรรมถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
วันที่ ๒๘ ก.ย. เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ ที่นิมนต์มาในงานเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระมหาเถรานุเถระ และ พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระมหาเถรานุเถระกล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดมาติกาถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯเดือนตุลาคม


เข้าสายลม

วันที่ ๓ ต.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๔ - ๕ ต.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๖ ต.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๗ ต.ค. เดินทางกลับวัด

ทำบุญระลึกคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันที่ ๕ ต.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง จากนั้นทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล ในวันงานมีเจ้าภาพเปิดร้านเลี้ยงน้ำ-อาหารคาวฟรี

ทำบุญวันออกพรรษา

วันที่ ๘ ต.ค. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ เป็นวันออกพรรษา
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)

ทำบุญตักบาตรเทโวฯ

วันที่ ๙ ต.ค . ตรงกับวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรเทโวฯ รอบพระอุโบสถ เสร็จแล้วถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

งานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดท่าซุง

วันที่ ๑๑ ต.ค. เริ่มงานกฐิน
วันที่ ๑๒ ต.ค. เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง กรานกฐินในพระอุโบสถ

งานทอดกฐินสามัคคี วัดสุขุมาราม

วันที่ ๑๓ ต.ค. เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน

งานทอดกฐินสามัคคี ที่สำนักปฏิบัติธรรม
ศิษย์พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ป่าละอู

วันที่ ๑๘ ต.ค. เริ่มงานกฐิน
วันที่ ๑๙ ต.ค .เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน

งานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๓ ต.ค. เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๒๔ ต.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๒๕ ต.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญเจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรมกับญาติโยม
วันที่ ๒๖ ต.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุงเดือนพฤศจิกายน


เข้าสายลม

วันที่ ๓๑ ต.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๑ - ๒ พ.ย. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๓ พ.ย. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๔ พ.ย. เดินทางกลับวัดเดือนธันวาคม


เข้าสายลม

วันที่ ๒๘ พ.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๑ ธ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๒ ธ.ค. เดินทางกลับวัด

บวชพระถือธุดงค์และบวชชีกรรมบถ ๑๐

วันที่ ๕ - ๑๔ ธ.ค. บวชพระถือธุดงค์ และบวชชีกรรมบถ ๑๐ รวม ๑๐ วัน (ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง วันที่ ๑๒ - ๑๓ ธ.ค.)

สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๑๙ ธ.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๒๐ ธ.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรม
วันที่ ๒๑ ธ.ค. เวลา ๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

ไประยอง

วันที่ ๒๕ - ๒๘ ธ.ค. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางไปรับสังฆทานและสอนพระกรรมฐานที่ สำนักปฏิบัติธรรม คุณยุพา เจริญผล จ.ระยองขอเชิญร่วมพิธี "สวดมนต์ข้ามปี" ณ บ้านสายลม
วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๗ - วันที่ ๑ ม.ค. ๕๘

ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐น. ของวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อเนื่องถึงวันปีใหม่ คือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ จะมีพิธีการสวดมนต์ข้ามปี ต่อด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างความดีสร้างบุญบารมี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่กันทุกๆ ท่าน


กำหนดการ พ.ศ. ๒๕๕๘


เดือนมกราคม


เข้าสายลม

วันที่ ๒ ม.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
วันที่ ๓ - ๔ ม.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน รับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. สนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๕ ม.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. หลังจากนั้นสนทนาธรรม สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และให้พร
วันที่ ๖ ม.ค. เดินทางกลับวัด

พระภาวนากิจวิมล
(อนันต์ พทฺธญาโณ)


ll กลับสู่สารบัญ.


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top