Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 4/4/08 at 05:02 [ QUOTE ]

ภาพข่าว..นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมฯ บวชเณรที่วิหารร้อยเมตร


วันที่ 7 เมษายน 2551
เมื่อเวลา 14.00 พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี "ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี" เจ้าอาวาสวัดทุ่งแก้ว เดินทางมาบรรพชาสามเณร และบวชชีพราหมณ์ ให้นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ ณ วิหารแก้วร้อยเมตร (จำนวนนักเรียนชายบวชเณร 83 คน นักเรียนหญิงบวชชีพราหมณ์ 96 คน)


คลิปที่ ๑คลิปที่ ๒
เหตุการณ์เมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2551
เนื่องจากใกล้กำหนดเวลาที่จะถึงวัน "บรรพชา" หรือว่า "บวชสามเณร" วันที่ 7 เม.ย. นี้แล้ว จึงต้องซักซ้อมขานนาคและทำวัตรสวดมนต์ ศึกษาเล่าเรียนศีลของเณร และระเบียบของวัดกันต่อไป หลวงพี่เอกชัย จึงรับหน้าที่อบรมว่าที่ "สามเณร" กันต่อไป ที่ศาลา ๒ ไร่ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ จนกว่าจะถึงวันบวชที่วิหารร้อยเมตร..ครับ
วันนี้กำหนดการของนักเรียนมีดังนี้
เวลา 13.00 น. ทำความสะอาดบริเวณ ศาลา 4 ไร่
เวลา 17.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ศาลา 2 ไร่
เวลา 17.30 น. ซ้อมขานนาค
คลิปที่ ๑คลิปที่ ๒


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top