Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 4/2/14 at 10:31 [ QUOTE ]

ภาพ...ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล สอนกรรมฐานที่บ้านซอยสายลม วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2557


เดินทางมาสอนกรรมฐานที่บ้านซอยสายลม วันแรก


วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2557 ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่บ้านซอยสายลมช่วงเช้า มีญาติโยมพุทธบริษัทมาทำบุญ ทำสังฆทานกันมาก ด้วย เป็นช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ลูกหลานจึงมาทำบุญให้ บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว

เวลา11.00น. พระสงฆ์พักฉันเพล
เวลา12.30น.เปิดDVDคำสอนการฝึกมโนมยิทธิิ ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันนี้มีผู้มาฝึกเบื้อง ต้นทั้งหมด 138 คน ไปนิพพานได้ 128 คน ไม่ได้10คน
ฝึกท่องเที่ยวโดยท่านพระครูภาวนาธรรม นิเทศก์ 44 คน ฝึกญาณแปด 234คน

ท่านเจ้าคุณฯ สนทนากับญาติโยมต่อจนได้เวลา 15.30น.จึงขึ้นพัก

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/2/14 at 12:18 [ QUOTE ]


วันที่สองของการสอนกรรมฐานที่บ้านซอยสายลม


เวลา 9.00 น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลลงรับสังฆทานที่บ้านสายลม โดยญาติโยมพุทธบริษัทมารอทำบุญ ทำสังฆทานกันหนาแน่นเรื่อยๆทั้งวัน วันนี้ยังเปิดรับบริจาคข้าวเหนียวและถุงยังชีพเพื่อมอบให้ทหารพรานอยู่ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ท่านเจ้าคุณฯโดยตรง


เวลา 11.00 น. พระสงฆ์พักฉันเพล
เวลา12.30 น. เวลาฝึกกรรมฐาน มโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังมีผู้มาฝึกเบื้องต้นทั้งหมด77คน ไปได้ 72 คนไม่ได้ 5 คน ฝึกท่องเที่ยว
โดยท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ 51 คน ฝึกญาณแปด 157 คน

หลังจากนั้นท่านเจ้าคุณฯสนทนากับญาติโยมจนถึงเวลา 15.30น. จึงขึ้นพัก

เวลา19.00น.ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลลงรับ สังฆทานก่อนพุทธบริษัทนั่งกรรมฐานแบบสุขวิปัสโกญาติโยมพุทธบริษัทเข้าทำบุญและ ถวายสังฆทานต่อ
วันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคข้าว เหนียวและถุงยังชีพ ให้แก่ทหารพรานกันจนเกือบครบ
ร่วมสวดมนต์ อิติปิโส สรภัญญะ และคาถาเงิน ล้าน หลังจากนั้นรับพรพระ
ท่านเจ้าคุณขึ้น พักผ่อน

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/2/14 at 14:22 [ QUOTE ]


วันที่สามของการสอนกรรมฐานที่บ้านซอยสายลม


เวลา 10.00น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานเวลาประมาณ วันนี้เป็นวัน ทำงาน จึงมีคนมาทำบุญไม่หนาแน่นมาก ท่านเจ้าคุณฯ สนทนากับญาติโยม ถึงเรื่องการสงเคราะห์ทหารพราน ที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีผู้ร่วมทำบุญสมทบมาเรื่อยๆ ซึ่งยัง ขาดถุงยังชีพอยู่จำนวนหนึ่ง จากนั้นเมื่อถึงเวลา 15.30 น. ท่านจึงขึ้นพัก

ช่วงค่ำ ท่านเจ้าคุณฯ ลงรับสังฆทานก่อนเวลาเล็กน้อย เพื่อให้ ญาติโยมได้ทำบุญก่อนกรรมฐาน


เวลา 19.00น. เปิดคำสอนก่อนกรรมฐาน ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฝึกกรรมฐานต่อ


หลังจากเสร็จกรรมฐานแล้วญาติโยมทยอยเข้าถวาย สังฆทานอีกครั้งเวลา21.20น. ร่วมสวดบท อิติปิโสทำนองสรภัญญะ จบแล้วอุทิศส่วนกุศลพร้อม กัน พระให้พร


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top