Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/3/14 at 14:10 [ QUOTE ]

แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "เมษายน" ปี 2557


เดือน เมษายน

บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๑ เมษายน






วันที่ ๒๘ มี.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๒๙ - ๓๑ มี.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (วันจันทร์ที่ ๑ เม.ย. ท่านจะลงรับสังฆทาน เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.) และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

พิธีไหว้ครูประจำปีบ้านสายลม

.


วันที่ ๓๐ มี.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง จากนั้นทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล

วันที่ ๒๙ - ๓๐ มี.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑ เม.ย. เดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (เจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา 18.45 น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 15 นาที) ต่อจากนั้นเวลา 19.00 น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ 30 นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ 20 นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัยจะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา 21.15 น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้งสามวัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"




สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๕๗



วันที่ ๔ เม.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม
วันที่ ๕ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และสนทนาธรรมกับญาติโยม
วันที่ ๖ เม.ย. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง


แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ





บรรพชาสามเณร

.


วันที่ ๗ เม.ย. เวลา ๑๔.๓๐ น. บรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีกรรมบถ ๑๐ ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

ทำบุญวันสงกรานต์ และสะเดาะเคราะห์

.


วัน ที่ ๑๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๕ น.ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นประธานเททองหล่อช่อฟ้าพญานาค ใบระกา หางหงส์ ของ วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าปราสาททองคำ

วันที่ ๑๓ เม.ย. เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ตอนเย็นร่วมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณหน้าปราสาททองคำ

วันที่ ๑๓ เม.ย. เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย





สรงนํ้าพระภิกษุ และ สามเณร


วันที่ ๑๓ เม.ย. ตอนบ่ายเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. สรงนํ้าพระภิกษุ และ สามเณร ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันที่ ๑๔ เม.ย. เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทำบุญวันสงกรานต์เป็นวันสุดท้าย)




ไปสระบุรี

วันที่ ๓๐ เม.ย. เดินทางไปวัดเขาวงษ์ พักค้างคืน ๑ คืน เพื่อร่วมงานในวันที่ ๑ พ.ค. ๕๗

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top