Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 27/3/14 at 14:38 [ QUOTE ]

ภาพ...งานซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดท่าซุง (ศูนย์ฯโคราช จ.นครราชสีมา)


งานซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราช จ.นครราชสีมา


วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗


ช่วงนี้ได้มีการปรับรุง ซ่อมแซมตัวอาคารทั้งภายนอกและภายในโดยมีการรื้อฝ้าเพดานเปลี่ยนปรับปรุงและทาสีใหม่ เนื่องจากมีปลวกขึ้นทำความเสียหายอย่างมาก

ด้านหลังได้ต่อเติมบริเวณที่ล้างจานใหัหมาะสมใช้งานได้สะดวกขึ้น ส่วนภูมิทัศน์โดยรอบนั้น มีการจัดสวนลงต้นไมัใหม่ได้แก่ต้นปาล์ม

ทั้งยังติดตั้งระบบสปริงเกอร์ตามสนามหญ้า และตัวอาคารด้านนอกมีการล้างทำความสะอาดในส่วนโครงสร้างที่เป็นหินทรายด้วยกรดเกลือและลงน้ำยาเคลือบ ส่วนอื่นก็ได้ปรับปรุงทาสีใหม่ทั้งหมดเช่นกัน

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top