Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/5/14 at 14:55 [ QUOTE ]

กำหนดการ/เตรียมงาน... งานทำบุญวันวิสาขบูชา,พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์ วันที่ 13 พ.ค. 57


♠ กำหนดการ งานทำบุญวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์
♠ ภาพ...เตรียมงานพุทธาพิเศษ ณ บริเวณพระอุโบสถ
♠ภาพ...เตรียมงานพิธีสะเดาะพระเคราะห์ วันวิสาขบูชา ที่ ศาลา 12 ไร่
กำหนดการ

งานทำบุญวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗


วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖)

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน" ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ สวนไผ่
(ถ้าหากญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหาร
แด่พระภิกษุสงฆ์ก็ขอให้นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกับคณะ "กองทุน" ได้)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ศาลามิตรศรัทธา

เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เป็นประธานใน “ พิธีพุทธาภิเษก” ที่พระอุโบสถ

วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗๕๖ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน" ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ สวนไผ่
(ถ้าหากญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหาร
แด่พระภิกษุสงฆ์ก็ขอให้นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกับคณะ "กองทุน" ได้)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลา๑๒ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทป
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๕๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวง เนื่องใน พิธีสะเดาะเคราะห์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่ พระสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (รอบสุดท้าย)

เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมลพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยม เวียนเทียน รอบพระอุโบสถ

หมายเหตุ พิธีสะเดาะเคราะห์ จัดเป็นแบบพิธีรับพระเสวยอายุ (ใช้เครื่องบูชา มีธงสี, ข้าตอก, ดอกไม้ และ ธูปเทียน)

(วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม งดทำวัตรเช้า – เย็น และวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เปิดทั้งวัน
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.โดยไม่มีการฝึกกรรมฐานตอนกลางวัน)


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 11/5/14 at 19:20 [ QUOTE ]เตรียมงาน...พุทธาพิเศษ ณ บริเวณพระอุโบสถ


วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ช่วยกันกางเต้นท์ จัดสถานที่

ล้างพื้นบริเวณพระอุโบสถช่วยกันผูกสายสิญจน์ สำหรับพิธีพุทธาภิเษก

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/5/14 at 16:28 [ QUOTE ]เตรียมงาน...พิธีสะเดาะพระเคราะห์ วันวิสาขบูชา ที่ ศาลา 12 ไร่


วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗เตรียมจัดสถานที่ศาลา 12 ไร่
จัดเครื่องบูชาสะเดาะเคราะห์แบบโหราศาสตร์จัดพานขอขมาสะเดาะเคราะห์

สถานที่โรงทาน ศาลา 4 ไร่

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top