Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 3/9/14 at 22:29 [ QUOTE ]

ภาพ...วัดท่าซุงเดินทางไปร่วมงาน ออกโรงทาน งานวันสืบ นาคะเสถียร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557


เดินทางไปร่วมงาน ออกโรงทาน งานวันสืบ นาคะเสถียร


วันที่ 1 กันยายน 2557


เดินทางไปร่วมงาน ออกโรงทานงานวันสืบ นาคะเสถียร โรงทานวัดท่าซุงซึ่งได้ร่วมออกงาน วันสืบ นาคะเสถียรในวันนี้ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พันเอก ( พิเศษ ) พิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่ 31 พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ประธานมูลนิธิรักษ์ผืนป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ทายาทสืบ นาคะเสถียรตัวแทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษารวมทั้งกลุ่มพลังมวลชนต่าง จำนวน กว่า 500 คน

ได้ไปพร้อมกับที่รูปปั้น สืบนาคะเสถียร ภายในที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อร่วมกับวางหรีดแสดงความเคารพและรำลึกถึงสืบนาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่จบชีวิตตนเองลงเมื่อเช้าตรู่วันที่ 1 กันยายน 2533 บนบ้านพักภายในที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งการเสียชีวิตของสืบฯในครั้งนั้น ซึ่งได้ก่อกระแสตื่นตัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า ไปทั่วประเทศ

หลังจากนั้นไม่นาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร ก็ได้รับการประกาศจากยูเนสโก ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ซึ่งก็เป็นผลงานของสืบนาคะเสถียรที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าใหญ่แห่งนี้เสนอต่อยูเนสโก

สำหรับพิธีรำลึกการจากไป 24 ปี ของสืบนาคะเสถียร นอกจากการวางหรีดรำลึกถึงสืบนาคะเสถียรแล้ว

ในช่วงเช้าวันนี้ ได้มีพิธีสงฆ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ สืบนาคะเสถียร ผู้ล่วงลับ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมา และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่ ที่เรียนดี จำนวน 30 ทุน

หลังจากเริ่มงานก็มีเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ร่วมงานมาพากันมาทานอาหารที่ทางโรงทานจัดไว้ให้อย่างมากมายจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะทั้งหมดจึงเดินทางกลับว ัดท่าซุง


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top