Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 4/9/14 at 10:20 [ QUOTE ]

ขอเชิญร่วมถวาย "บทความ" หรือ "บทกลอน" บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 22 ปี


ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ วัดท่าซุง

วันที่ 27 - 28 กันยายน 2557

ภาพเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2555ขอเชิญย้อนชม..ภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต

พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ มรณภาพ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2535


ผู้เยี่ยมชมทุกท่านกรุณากรอก Username และ Password ที่นี่แล้วจึงจะ Link ไปหาข้อมูลดังกล่าว.


Username ชื่อสมาชิก Password รหัสผ่าน


หมายเหตุ : ผู้ที่จะกล่าวคำถวายบูชา หากไม่ถนัดในการแต่งบทกลอน จะโพสต์เป็นข้อความธรรมดาก็ได้ แต่ทุกท่านกรุณาลงชื่อ - นามสกุล เพื่อผู้อื่นจะได้อนุโมทนากับท่านด้วย และอย่าเปิดกระทู้หน้าใหม่นะครับ อยากให้เขียนต่อๆ กันด้านล่าง (Quick Reply)

แต่สมาชิกต้อง Login ก่อนนะครับ จึงจะสามารถโพสต์ข้อความได้ จะได้สะดวกแก่ผู้อ่านภายหลัง จะเปิดโอกาสให้โพสต์ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันงานครบรอบมรณภาพ วันที่ 27 - 28 กันยายน 2557 เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึง เพื่อแสดงความกตัญญู และเพื่อเป็นการแสดงความรักและอาลัยของลูก ที่มีต่อ "พ่อ" ผู้มีพระคุณใหญ่ของเรา

จึงขออนุโมทนาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย.

ทีมงาน "ผู้จัดทำ"


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/9/14 at 10:20 [ QUOTE ]


.

ถวาย "บทความ" หรือ "บทกลอน" บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

บำเพ็ญกุศลครบรอบแห่งการมรณภาพ ปีที่ ๒๒

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 6/9/14 at 18:17 [ QUOTE ]


มาลัยน้อยร้อยด้วยจิตถวายพ่อ
บูชาต่อคำสอนทุกตอนขาน
ส่งกลิ่นหอมสดชื่นในวิมาน
อยู่บนพานแก้วใสใจร่มเย็น

******ลูกรักพ่อ******

ท้บทิม


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/9/14 at 13:35 [ QUOTE ]


รักพ่อ

สุพรรษา กิตติวรัญญู


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ] [ MSN ]
[*] posted on 12/9/14 at 13:02 [ QUOTE ]


๒๒ปี แล้วหนอ   ที่พ่อจาก
พ่อลำบาก มาเนิ่นนาน นับอสงไขย
ไม่เคยบ่น ไม่เคยท้อ รำคาญใจ
มีแต่ให้ ลูกทุกอย่าง ที่พ่อมี    
สิ่งที่พ่อ   ทิ้งให้ไว้   มากมายนัก
ที่ประจักษ์  ลูกตามหลัง  ยังนึกถึง
วิหารทาน ธรรมทาน ล้วนตราตรึง
เป็นที่หนึ่ง   ในใจลูก   ตลอดมา   
ลูกเกิดมา   ชาตินี้   โชคดีนัก
ลูกจะรัก   ธรรมทุกคำ   ที่พ่อสอน
ลูกจะจำ   ธรรมทุกคำ   พ่อทุกตอน
ลูกจะจร   ตามพ่อไป   ให้สุดทาง    
ห้าปีแล้ว   ก้าวเข้ามา   เดินตามพ่อ
จะไม่ท้อ   แม้ยังไม่    ได้มรรคผล
ลูกมั่นใจ   ว่าต้องได้    ลูกจะทน  
ลูกทุกคน   พ่อเป็นแบบ   เพื่อนิพพาน
......ขอบคุณพ่อที่อุบัติเกิดมาชาตินี้ และทำให้ลูกเลวๆคนนี้ได้อ่าน ได้ฟัง พระธรรม คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พ่อได้ถ่ายทอดไว้ได้อย่างละเอียด ปราณีตและครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่าง ลูกหยุดตามหาแล้ว ลูกพบที่พึ่งอันยอดเยี่ยมแล้ว
........ "เดินตามพ่อ"......


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/9/14 at 08:44 [ QUOTE ]


รักพ่อสุดดวงใจ
ขอกราบแทบเท้าพ่อที่รักยิ่งของลูก
ขอเป็นที่พึ่ง ที่พักพิง ของลูก ตราบเท้าเข้าพระนิพนานในชาตินี้
ขอชาตินี้ ชาติสุดท้ายแล้ว ของลูก
รักพ่อยิ่งสุดใจ จะทำความดีเทิดไท้ พระคุณพ่อ
....... แด่พ่อผู้เคารพยิ่ง..............
....... ลูกจะตามพ่อไป สู่แดนนิพนาน เอย.......


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/9/14 at 21:40 [ QUOTE ]


แสงสว่าง ที่พ่อ ส่งต่อลูก
จิตพันผูก ห่วงหา พาให้เห็น
เพราะตัองการ ให้ลูก ได้เดินเป็น
ให้มองเห็น ทางหลัก ที่พ่อเดิน
ทางสายเอก ที่พ่อ ส่องมาให้
ลูกจะเดิน ตามไป ไม่ขัดเขิน
พ่อรักลูก ลูกรู้ มีค่าเกิน
เมื่อพ่อเดิน ลูกก็ จะตามไป

******* รักพ่อ *******


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/9/14 at 12:18 [ QUOTE ]


• บทกลอนเพื่อระลึกถึง พระคุณอันไพศาลหาประมาณไม่ได้ขององค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน มหาเถระ

ลูกน้อมกราบ... แทบพระบาท... องค์หลวงพ่อ
ยี่สิบสอง... ปีแล้วหนอ... ที่พ่อสิ้น
วัน-เวลา.... ผันผ่านไป... ใจประวิง
ยังไม่สิ้น... ถวิลหา... ด้วยอาลัย....

*** พรพระราชพรหมยาน... พานมาพบ
*** ให้ประสบ... พบทุกสิ่ง... พ่อทิ้งให้
*** อารยะทรัพย์... หนุนนำ... ธรรมะใจ..
*** ละกิเลส... สิ้นได้... ไปนิพพาน

พ่อสอนให้... ภาวนา... เป็นที่ตั้ง
ต้องน้อมนำ... ธรรมะ... ละสังขาร
อสุภะ... ตัดร่างกาย... สิ้นทรมาน
เป็นกรรมฐาน... ขององค์.... พระศาสดา

*** สังโยชน์ ๓ ... ละให้ได้... เชียวนะลูก
*** ตัดชาติภพ... พันผูก.... กิเลสหนา
*** บารมี ๑๐... ทำกำลังใจ... ให้ได้นา
*** เร่งรักษา... อภิญญาไว้... ใจพบธรรม

พรหมวิหาร ๔ ตัวรักษา หล่อเลี้ยงศีล
อิทธิบาท ๔ สร้างสำเร็จ ทุกสิ่งสรร
จารณะ ๑๕ ประจำไว้ ในใจพลัน
ตัดร่างกาย มุ่งมั่น นิพพานเอย

*** ดั่งคำกล่าว... ที่พ่อให้... ไว้ก่อนสิ้น
*** อย่ายึดถือ... สังขารพ่อ... เลยลูกเอ๋ย
*** มีเกิดดับ... สิ้นไป... ดั่งเช่นเคย
*** อย่ายึดเลย... สังขารนี้... ไม่จีรัง

พ่อสอนให้... น้อมนำคำ... พระพุทธองค์
นำกุศล... ผลบุญ... เป็นที่ตั้ง
จิตมุ่งหมาย.... แดนนิพพาน... สร้างพลัง
ลูกสมหวัง... ดั่งพ่อตั้ง... ปณิธานเอย....

** จากลูกที่รักพ่อ... นนทยา นาคะสิงห์ **


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top