Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 23/9/14 at 15:00 [ QUOTE ]

วันพระ...ร่วมใส่บาตรทำบุญฟังเทศน์จากหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่ศาลาพระพินิจอักษรทองดี วัดท่าซุง


วันนี้เป็นวันพระร่วมใส่บาตรทำบุญฟังเทศน์จากหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่ศาลาพระพินิจอักษรทองดี วัดท่าซุง

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top