Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 6/11/14 at 17:35 [ QUOTE ]

ขอน้อมรับคำเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์


เนื่องด้วยกลุ่มของดิฉันเป็นกลุ่มค้าขายพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพระราชพรหมยาน กลุ่มย่อยๆ ได้ปรึกษาพูดจากันแล้วขอน้อมยอมรับคำเตือนต่างๆของทางวัดท่าซุง อย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งศิลปกรรม วรรณกรรม และ ภาพยนต์ แม้การจำหน่ายวัตถุมงคล พระเครื่อง พระบูชา จะไม่มีการอ้างอิงคำพูดหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และอวด อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ หรือกล่าวอ้างถึงหนังสือใดๆของทางวัดท่าซุง เพื่อประโยชน์แห่งการเพิ่มมูลค่า จะเป็นเพียง บอกชื่อรุ่น และปีเท่านั้น จึงเรียนมาขอคำแนะนำ. และพร้อมทำตามทุกประการคะรักวัดท่าซุง ด้วยใจจริงText

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/11/14 at 12:34 [ QUOTE ]


ขอยกนิ้วให้ด้วยจิตคารวะครับคุณ phenpun ที่มีจิตสำนักถึงเรื่องการละเมิดสิทธิ์วัดโดยไม่โต้แย้งดื้อดึงต่อมติคณะสงฆ์

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สายลม ผมเห็นผู้หญิงท่านหนึ่งมาขออนุญาติจัดพิมพ์หนังสือรวมหลวงพ่อตอบปัญหากับหลวงพ่อ ผมได้ยินหลวงพ่อท่านถามว่าเอาไปขายหรือ ผู้หญิงท่านนั้นตอบว่าไม่ได้ขาย เอาไปแจกเพื่อธรรมทาน หลวงพ่อเลยบอกว่าให้ไปทำมา เสร็จแล้วเอามาให้ดูแล้วขออนุญาติมาเป็นลายลักษณ์อักษร

จะเห็นได้ว่าถ้าเราทำหนังสือโดยขออนุญาติกับหลวงพ่อก่อนโดยถูกต้องและโดยไม่ได้เป็นการนำไปค้าขายเอากำไรเพื่อธรรมทานจริงๆ ท่านก็อนุญาติให้ครับ

คิดว่าหลายท่านที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้คงทำความเข้าใจได้นะครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top