Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 23/11/14 at 22:27 [ QUOTE ]

ภาพ...จัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ ในงานธุดงควัตร วันที่ 5-14 ธันวาคม 2557


เตรียม...สถานที่เพื่องานธุดงควัตรในส่วนต่างๆเวลาบ่ายสองโมง พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงและพระอาคันตุกะที่อยู่ในป่า พร้อมด้วยฆาราวาส และนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยาจำนวนหนึ่ง ได้ช่วยกันกางเต็นฑ์ประรำพิธีเพื่อใช้งานธุดงค์บริเวณลานธรรม

ความคืบหน้าตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.1 ,ร.5ในวันที่ 4 ธ.ค.57 เวลา 8.00น.จะมีพิธีการบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 5 ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รพ.แม่และเด็ก(เดิม)


จัดเตรียมหาต้นไม้แถวคลอง14 กรุงเทพ มายังวัดท่าซุง และเด็กนร.รร.พระสุธรรมฯได้ช่วยกันขนลงเตรียมไว้สำหรับลงปลูกในวันพรุ่งนีได้ปูพื้นดูราฟอร์เต็มพื้นที่ลานธรรม กางเตนท์ปะรำพิธี พร้อมทั้งยังอัญเชิญรูปหล่อพระมหากัสสป องค์หลวงปู่ปาน และองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยานเข้าประจำไว้ในเต็นท์ปะรำพิธีกางเต๊นท์สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในป่า


เตรียมร้านที่จะจำหน่ายอาหาร
เตรัยมห้องพักนาค
เตรียม อุโบสถ รับการอุปสมบท

เตรียมห้องน้ำบริเวณสวนสมเด็จ ฯ


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/11/14 at 22:29 [ QUOTE ]


พระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะญาติโยม พร้อมด้วยครูและนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมฯ ได้ช่วยกันล้างพื้นศาลา 12 ไร่ 2ไร่และ4 ไร่ชั้นบน หน้าพระชำระหนี้ทั้ง18 องค์ ตามลำดับ คณะบางส่วนแยกไปช่วยกันขัดทางขึ้นบันไดที่เป็นคราบตะไคร่น้ำจนสะอาด

วันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดได้เข้ามาพ่นยาฉีดไล่ยุงที่บริเวณโรงเรียนและรอบบริเวณวัดโดยทั่ว และทางเจ้าหน้าที่เก็บขยะได้เข้ามาดูจุดสถานที่ที่จะเก็บขยะในวันงานธุดงค์ ทิ้งที่จัดไว้เพื่อความเรียบร้อยคล่องตัวในวันงาน
ส่วนงานด้านปรับปรุงซ่อมแซมต้นไม้ หน้าวิหาร 100 เมตร ได้นำของเก่าออกและจัดต้นไม้ใหม่เข้าเปลี่ยนให้สวยงาม
งานด้านจัดเตรียมที่พัก ศาลา 25 ไร่ ก็ได้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับอยู่ธุดงค์ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้นักเรียนมาช่วยใส่่บัตรติดหน้าอกจัดเอกสารให้พร้อมรับสมัครในวันที่ 3 ธ.คพระภิกษุสงฆ์ พระอาคันตุกะ ญาติโยม พร้อมด้วย คณะครูและ น.ร. ร.ร.พระสุธรรมฯ ชายหญิง ร่วมกันล้างพื้นศาลา4ไร่ล้างพื้นลานบิณฑบาตร 25 ไร่หน้าตึกขาวจนแล้วเสร็จล้างพื้นระเบียงศาลา 25 ไร่


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top