Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 7/12/14 at 15:39 [ QUOTE ]

ประมวลภาพ / วีดีโอ...งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร วันที่ 5 - 14 ธ.ค 57(update VDO)


คลิปวีดีโอ...งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร ตั้งแตวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2557
ภาพ...งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร วันที่ 3 ธันวาคม2557
ภาพ..งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร วันที่ 4 ธันวาคม 2557
ภาพ...งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร วันที่ 5 ธันวาคม 2557
ภาพ...งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร วันที่ 6 ธันวาคม 2557คลิปวีดีโอ...งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2557
พิธีบวงสรวง อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑,รัชกาลที่ ๕ ขึ้นบนแท่น(วันที่ 4 ธันวาคม 2557)
พิธีบวงสรวง หลวงพ่อให้โอวาทนาค(วันที่ 4 ธันวาคม 2557)
การซ้อมขานนาควัดท่าซุง(วันที่ 4 ธันวาคม 2557)
เบิกอัฐบริขาร โกนผมและถ่ายรูปนาค (วันที่ 4 ธันวาคม 2557)
พิธีขอขมาบิดามารดาและแห่นาค (วันที่ 5 ธันวาคม 2557)
พิธีบวชพราหมณ์ชายหญิง ที่ศาลา 12 ไร่ (วันที่ 5 ธันวาคม 2557)
พิธีอุปสมบท ณ. อุโบสถวัดท่าซุงและวัดยาง (วันที่ 5 ธันวาคม 2557)

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/12/14 at 15:40 [ QUOTE ]ภาพ...งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร


ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗


วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ (นาครายงานตัว)
๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อของ "ผู้อุปสมบท" ณ ศาลาพระพินิจอักษร จำนวน ๑๗๓ คน (ปิดยอดจำนวนผู้อุปสมบท)

แจกหนังสือ “โทษละเมิดพระวินัย” ให้กับนาค และสอนการรักษาพระวินัยของพระ

หาเจ้าภาพที่จะรับอุปสมบทให้กับนาค
วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( อบรมนาค เบิกอัฎฐบริขาร)
๐๙.๐๐ น. พระชัยวัฒน์ อชิโต อบรมนาค และพระพี่เลี้ยงซ้อมขานนาคร่วมกัน ณ ศาลาพระพินิจอักษร
นาคซ้อมขานนาค ทั้งที่บวชวัดยาง และบวชวัดท่าซุง


๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน และ เบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ณ ตึกรับแขก

๑๖.๐๐ น. โกนผมที่ หน้า อุโบสถ


โกนผมแล้วไปถ่ายรูปที่ศาลานวราช
ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/12/14 at 20:02 [ QUOTE ]ภาพ...งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตรวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( พิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์และ ที่หน้าอุโบสถ)
๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ ภิกษุสามเณร ณ ศาลา ๑๒ ไร่
๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑,รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าโรงพยาบาลแม่และเด็ก(เดิม)
๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง ที่หน้า อุโบสถ
หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอวาทนาค (ที่ศาลาพระพินิจ)


ซ้อมขานนาค (ต่อ) ในช่วงเช้า
โกนผมนาค ต่อในวันนี้ บ่าย 2 โมง


๑๔.๐๐ น. ซ้อมขานนาคโดยพระคู่สวด (ที่ศาลาพระพินิจ)ซ้อมการจัดแถว และตั้งขบวน ตั้งแถววันทาเสมา
ซ้อมขานนาค ในอุโบสถ และการจัดที่นั่งในการอุปสมบท


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/12/14 at 13:35 [ QUOTE ]ภาพ...งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตรวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( วันอุปสมบท และ วันบวชพราหมณ์ชาย – หญิง )

๐๕.๐๐ น. นาครับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๔ ไร่ แล้วมาขอขมา บิดามารดา และรับผ้าไตร


๐๖.๓๐ น.ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย ท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป
ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/12/14 at 13:37 [ QUOTE ]
๐๙.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ชายหญิงโดย ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ณ ศาลา ๑๒ ไร่พิธีอุปสมบทชุดที่ ๕ ณ. อุโบสถ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) โดยท่านพระครูอุทิตศุภการ เสร็จสิ้นลง ญาติโยมพุทธบริษัทมาคอยใส่บาตรพระใหม่ จากนั้น ไปฉันภัตราหารเพลที่ศาลา 12 ไร่
พิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ ณ. อุโบสถ วัดท่าซุง โดยท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเสร็จสิ้นลง ญาติโยมพุทธบริษัทมาคอยใส่บาตรพระใหม่ จากนั้น ไปฉันภัตราหารเพลที่ศาลา 12 ไร่
๑๑.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ ศาลา ๑๒ ไร่


พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดย ม.ล.เอื้อมสุขย์ กิติยากร และลูกหลานท่านเจ้ากรมเสริม บ้านสายลม เป็นตัวแทนถวายเครื่องสักการะ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย นำกล่าวคำถวายพระพร


๑๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ชี้แจงข้อปฏิบัติแก่ พระอาคันตุกะทุกรูปที่ ศาลา๑๒ ไร่พระภิกษุใหม่รอฟังอนุศาสน์มาฉันน้ำปานะที่จัดไว้หน้าตึกธัมมวิโมกข์

ญาติโยมพุทธบริษัท รอใส่ย่ามพระใหม่ชุดสุดท้ายออกจากอุโบสถ

๒๒.๐๐ น. เสร็จพิธีอุปสมบทหมู่ พระอุปัชฌาย์ให้อนุศาสน์โดยท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี ที่ศาลาพระพินิจอักษร


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/12/14 at 15:32 [ QUOTE ]ภาพ...งานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตรวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ปฐมนิเทศ, และสมาทานธุดงค์)
๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ ภิกษุสามเณร ณ ศาลา ๑๒ ไร่
พระภกษุเตรียมอัฐบริขาร ที่จะนำเข้าธุดงค์ในป่า

๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่
๐๘.๐๐ น. พระภิกษุแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม และพราหมณ์ชายเดินเข้าไปปักกลดในป่าใหม่ ส่วนพราหมณ์หญิงปักกลดที่ป่าศรีไพร ( ป่าเก่า )
เลือกสถานที่ ที่จะปักกลดได้ตามใจชอบ


ศาลา 25 ไร่ มีให้เบิกของได้ ตามที่ต้องการ
พราหมณ์หญิงปักกลดที่ป่าศรีไพร
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/12/14 at 15:44 [ QUOTE ]


พระภิกษุใหม่ 173 รูป ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในงานร่วมกัน

๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน แล้วปฐมนิเทศและสมาทานธุดงค์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่บรรยากาศในป่าใหม่ ของพระผู้ถือธุดงควัตร

๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top