Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 22/5/15 at 22:02 [ QUOTE ]

ภาพ...ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ไปเยี่ยมและสอนธรรมปฏิบัติ ณ ประเทศอเมริกา 15-28 พ.ค. 58


ภาพ...ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุง
ไปเยี่ยมเยียนและสอนธรรมปฏิบัติ ณ ประเทศอเมริกา


ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๘ พฤษภาคม. ๒๕๕๘


กำหนดการสอนกรรมฐานที่สหรัฐอเมริกา


วันที่ 16 พ.ค.58 เดินทางถึง L.A.
วันที่ 17 พ.ค.58 พักผ่อนตามอัธยาศัย เวลา 20.00น. สอนกรรมฐาน
วันที่ 18 พ.ค.58 ฉันเพลที่บ้านคุณ อุทัยลักษณ์ (ชมพู) เวลา 20.00น. สอนกรรมฐาน
วันที่ 19 ธ.ค.58 ฉันเพลที่บ้านคุณทองคำ คุณสุวรรณ เวลา 20.00 น. สอนกรรมฐานมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง

วันที่ 20 พ.ค.58 พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 21 พ.ค.58 เวลา 13.00 น.เดินทางไปธุดงค์ ที่ ZACA LAKE
วันที่ 22-25 พ.ค.58 ธุดงค์
วันที่ 25 พ.ค.58 เดินทางกลับ L.A
วันที่ 26 พ.ค.58 เดินทางกลับไทย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลพร้อมด้วยคณะสงฆ์อันมี พระสมุห์มงคลเวทย์ พระสบสันต์ พระบุญชู พระชิดชนก และพระอวยพร เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิ สมทบกับคณะฆราวาสที่ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อไปสอนกรรมฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีศิษยานุศิษย์และญาติโยมไปส่งที่สนามบิน

คณะทั้งหมดขึ้นเครื่องออกเดินทางเวลาประมาณ 13:20น.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2558


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและคณะ ได้เดินทางไปสอนกรรมฐาน ที่โรงแรม Holiday Inn Express เมืองลอสแองเจิล เป็นวันแรก
เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น.มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกมโนมยิทธิทั้งคนไทยและคนอเมริกัน โดยมี ครูคณิตพร ครูประไพ และครูภัคชาดา สอนขั้นต้น ครูพรนุช สอนท่องเที่ยว และพระสบสันต์ สอนกรรมฐานชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษด้วย

มีผู้รับการฝึกเบื้องต้น 28 คน ไปนิพพานได้ 26 คน ไม่ได้ 2คน ฝึกท่องเที่ยว 20 คน
หลังจากเลิกกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศล และถวายสังฆทาน
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/5/15 at 22:06 [ QUOTE ]


วันที่ 18 พฤษภาคม 2558


ช่วงเช้า ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมที่ติดตามได้ไปที่บ้านคุณชมพู Brea ที่ CA. USA โดยได้ทำพิธีบวงสรวง เปิดเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากนั้นเจ้าของบ้านได้ถวายภัตตาหารและถวายทาน
ในโอกาสนี้ท่านเจ้าคุณฯ ได้เมตตาเจิมบ้านให้ด้วยเพื่อเป็นศิริมงคล แก่คุณชมพูและครอบครัว


เริ่มตั้งแต่เวลา 20:00น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล และคณะครูฝึก ได้สอนกรรมฐานแก่ญาติโยมสาธุชนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติที่ Holiday Inn Express เป็นวันที่สอง
โดย มีผู้รับการฝึกเบื้องต้น 14 คน ไปนิพพานได้ทั้งหมด มีผู้ฝึกญาณแปด 10 คน, ฝึกท่องเที่ยว 21 คน
หลังจากเลิกกรรมฐานแล้วได้อุทิศส่วนกุศล และมีการถวายสังฆทานเช่นเดิม
ท่านเจ้าคุณฯ สนทนาธรรมกับผู้มาทำบุญจนถึงเวลาประมาณ 22:00น. จึงขึ้นพัก

การฝึก"มโนมยิทธิแบบ เต็มกำลัง"


วันที่ 19 พฤษภาคม 2558


ที่ Holiday inn express 8244 Orion Ave van Nuys ca91406 เป็นสถานที่สอนกรรมฐาน
เวลา 20.00 น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิมลและคณะครูฝึก ได้ทำการสอนกรรมฐาน ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง ให้แก่คณะศิษย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากฝึกเสร็จแล้ว มีการถวายสังฆทาน ท่านเจ้าคุณฯได้สนทนากับญาติโยมตามอัธยาศัย จนถึงเวลาประมาณ 21.00น. จึงเลิก
มีประชุมการเตรียมงานธุดงค์ปิดวาจาในวันต่อไป◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/5/15 at 16:16 [ QUOTE ]


ภาพ...ปฏิบัตธรรมปิดวาจา วันแรก ณ ประเทศอเมริกา


วันที่ 21 พฤษภาคม 2558


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและคณะ ได้เดินทางไปยัง ZACA LAKE ออกเดินทางจากบ้านคุณต้อย
เวลาประมาณ 12.30น. ท่านเจ้าคุณฯ ได้แวะปล่อยจิ้งหรีดด้วยก่อนมาถึง โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที จึงถึงที่หมาย

เมื่อไปถึงทุกคนช่วยกันขนของลงจากรถ และจัดเตรียมสถานที่ ทั้งพระและฆราวาส แยกย้ายช่วยเตรียมเครื่องเสียงและจอโปรเจ็คเตอร์ รวมทั้งบัตรติดตัวผู้ฝึกและอุปกรณ์ต่างๆ จนเสร็จเรียบร้อย
ต่อมาได้ทำการจับเบอร์ แยกกลุ่ม โดยแบ่งทั้งหมดเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8-9 คน มีครูฝึกเป็นหัวหน้า ให้แยกไปพักบ้าน หลังละ 2-3 คน

อากาศที่นี่ค่อนข้างหนาวจัด ยิ่งมืดลงจะยิ่งหนาวเย็น ด้วยธรรมชาติป่าที่แวดล้อม ทำให้มีสัตว์ป่ามาเยี่ยมเยียน อย่างเช่น กวาง อีกทั้งมีเสียงหมาป่าแว่วมาให้ได้ยิน และยังมีงูหางกระดิ่งอีกด้วย
เมื่อเสร็จภารกิจ ทุกคนเก็บของเข้าบ้านเรียบร้อยแล้ว ได้มาร่วมกันทำวัตรเย็น และฝึกกรรมฐานจนถึงเวลา 2 ทุ่ม จึงแยกย้ายกันพักผ่อนภาพ...ปฏิบัตธรรมปิดวาจา วันที่สอง ณ ประเทศอเมริกา◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/5/15 at 15:25 [ QUOTE ]


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและคณะเดินทางกลับเมืองไทย


วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘


เวลา01:40 น. ตามเวลาท้องถิ่น ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์วัดท่าซุง และญาติโยมที่ติดตามเดินทางขึ้นเครื่องบิน. สนามบิน Los Angeles
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top