Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 9/7/15 at 17:26 [ QUOTE ]

กำหนดการ/เตรียมนาค...ก่อนงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2558) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558


♠ กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2558)
♠ หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอวาทนาคบวชเข้าพรรษา 2558
♠ ภาพ... ทำความรู้จักนาคที่บวช จำพรรษาปี 2558
♠ ภาพ... โกนผมนาคที่บวช จำพรรษาปี 2558กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๘)


วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘


อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๘ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

(พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระอุปัชฌาย์)
โดยมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค พร้อมทั้งมีการอาบน้ำ ให้นาคด้วย ที่ หน้าอุโบสถ

วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำพิธีขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและ
พ่อแม่พี่น้อง และญาติ พร้อมพุทธบริษัทที่ร่วมบวช เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดท่าซุง รอบนอก ๓ รอบ
เวลา ๐๗.๒๐ น. นาควันทาเสมา ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๓๐ น. นาคโปรยทาน ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๕๐ น. บิดามารดาพานาคเข้าอุโบสถ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีอุปสมบท โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท

รายชื่อนาคและฉายา

๑.นาค กรฤต สีบุญเรืองมีชื่อฉายา สุธมฺมอมโร
๒.นาค พัทธมน วัดพ่วง มีชื่อฉายา สุธมฺมชวโน
๓.นาค นฤเบศวร์ สุขเกษม มีชื่อฉายา สุธมฺมอนีโฆ

๔.นาค มุนินทร์ ยิ้มเป็นยวง มีชื่อฉายา สุธมฺมอโสโก
๕.นาค ธนพล ประเจียด มีชื่อฉายา สุธมฺมจฺนทาโภ
๖.นาค กิติพันธ์ ปาละประเสริฐ มีชื่อฉายา สุธมฺมชาคโร

๗.นาค ธาดา อารยางกูร มีชื่อฉายา สุธมฺมโกวิโท
๘.นาค เอกชัย อารยางกูร มีชื่อฉายา สุธมฺมอาทโร
๙.นาค อนันต์ ไชยสุริยวิรัตน์ มีชื่อฉายา สุธมฺมฐานิโย

พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุกรรมวาจาจารย์

๑.พระบุญมา - พระสุรเชษฐ์
๒.พระเอกชัย – พระวารีสมบูรณ์
๓.พระธวัชชัย – พระชูชัย

เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา พระพินิจอักษร
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร

อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/7/15 at 17:29 [ QUOTE ]คลิปวิดีโอ..หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอวาทนาคบวชเข้าพรรษา 2558ภาพ..หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอวาทนาคบวชเข้าพรรษา 2558
นาคที่จะบวชเข้าพรรษา ปี 2558ซ้อมขานนาค
เชิญหลวงพี่มาเล่าประสบการณ์การบวช

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 21/7/15 at 23:41 [ QUOTE ]นาคบวช เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี ๒๕๕๘
นาคทั้งหมด 9 นาค
1.นาค กรฤต นามสกุล สีบุญเรือง
กรฤต สีบุญเรือง ชื่อเล่น อ๊อบ อายุ 37 ปี.ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ศาลายา นครปฐม
ผมได้ยินชื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำครั้งแรก เมื่อประมาณปี 2545 ชื่อนี้เป็นชื่อที่สร้างความสนใจให้ผมเป็นอย่างมาก “ลิงดำ” ผมได้ยินชื่อของพระท่านอื่นๆหลายองค์ แต่ไม่เคยรู้สึกฉงนอยู่ในใจแบบนี้ว่าท่านเป็นใคร ยิ่งได้ยินเรื่องราวต่างๆ เช่น ปรารถนาพุทธภูมิ ,อีก 7 ชาติบรรลุ,หลวงปู่ปานผู้เป็นครูอาจารย์ เป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็ม

ผมยิ่งฉงนอยู่ในใจเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนในสมัยนั้น จึงทำให้เริ่มค้นหาว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็นใคร อยู่วัดไหน คำสอนเป็นอย่างไร ในขณะที่ใจอยากรู้เรื่องท่าน ก็ปรากฏว่า หนังสือครบรอบ 100 ปี ประวัติหลวงปู่ปาน ได้มาถึงมือผมด้วยเหตุบังเอิญ ยิ่งอ่านก็ยิ่งซาบซึ้งในทุกถ้อยคำ ไม่ว่าจะเป็นการพิงตุ่มไปดาวดึงด์ เดินน้ำ หลวงปู่ปานเสกงู สู้กับลาวดัดของ สิ่งเหล่านี้ประทับอยู่ในใจของผมเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้ศึกษาคำสอนต่างๆ พร้อมทั้งปฎิปทาของหลวงพ่อมาตลอดจนทุกวันนี้ กระผมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านยครับ

บุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ผู้มีพระคุณอันหาประมาณไม่ได้ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยเทอญ
2.นาค พัทธมน นามสกุล วัดพ่วง
ชื่อนาย พัทธมน วัดพ่วง ชื่อเล่น เดียว อายุ..22.ปี.วันเกิด 15 กันยายน พ.ศ.2535 การศึกษา ปริญญาตรี มหาลัยบูรพา
รู้จักวัดได้อย่างไร ผมรู้จักวัดท่าซุง และรู้จักหลวงพ่อผ่านทางพ่อและแม่ เพราะก่อนหน้านี้ ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา พ่อและแม่ผมได้มาปฎิบัติที่วัดเป็นประจำทุกเดือน ผมซึ่งเรียนอยู่นั้น เมื่อมีโอกาสว่างจาการเรียน จึงได้มาปฎิบัติธรรมด้วย

เหตุผลที่บวช เมื่อก่อนผมคิดมานานแล้วว่า เรียนจบเมื่อไหร่ก็จะบวช ก็จะบวชให้ครบ 1 พรรษาก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยออกไปหางานทำ ถ้าถามผมว่า ทำไมถึงมาบวชที่วัดท่าซุง ผมขอตอบเลยว่า ด้วยเหตุต่างๆที่เกิดมากับตัว จึงทำให้ผมเลือกมาบวชที่วัดท่าซุง เพราะก่อนนี้ ในสมัยที่เรียนอยู่ เพื่อนของผมได้บวชกับวัดในเมือง เมื่อมีกิจนิมนต์เพื่อนผมก็ต้องไปด้วย เมื่อไปร่วมงานเสร็จ

ช่วงถวายซองปัจจัย เจ้าอาวาสวัดนั้นรับและเปิดซองดูและกล่าวว่า “มาตั้งไกล ใส่ร้อยเดียว วันหลังไม่มาแล้ว” นั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกอยากออกห่างจากวัดเหล่านั้น เมื่อมาปฎิบัติธรรมที่วัดท่าซุง ผมได้เห็นและรับคำสอน ที่เน้นการปฎิบัติตามพระวินัยเป็นหลัก ผ่านทางคำสอนของหลวงพ่อที่ฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย

ผมจึงอยากบวชที่วัดแห่งนี้ และปฎิบัติตามที่ที่หลวงพ่อสอนมาว่า “นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คเหตวา” ข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัสตร์ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน จะแจ้งมากแจ้งน้อย ก็สุด แล้วแต่กำลังใจ3.นาค นฤเบศวร์ นามสกุล สุขเกษม

กระผมชื่อนายนฤเบศวร์ สุขเกษม ชื่อเล่น นัด อายุ 24 ปี. เกิดวันที่ 14 เมษายน พ.ศ 2534 เรียนจบมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ปริญญาตรี)
รู้จักกับวัดได้อย่างไร ผมเคยมาปฎิบัติธรรมที่วัดท่าซุง เมื่อประมาณ 5 ปี ก่อน ตอนนั้นผมก็ได้มาปฎิบัติธรรมกับน้า ตอนแรกผมก็ไม่ได้จะมาปฎิบัติธรรมที่วัดนี้ แต่พอได้มาที่นี้ผมคิดว่า ฝึกปฎิบัติไม่เหมือนใครดี และรู้สึกชอบการปฎิบัติของวัด

ตอนแรกผมที่จะมาบวช ผมคิดว่าจะมาบวชแค่ประมาณ 1 เดือน ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย รู้แต่ว่าเคยมาปฎิบัติเมื่อ 5 ปี และรู้สึกชอบ พอผมได้เข้ามาอยู่นี้ได้ประมาณ 3 – 4 วัน ผมก็รู้สึกว่ายังมีอะไรให้ผมได้ศึกษาอีกเยอะมาก เช่น กรรมฐาน 40
พอเพื่อนที่ชื่อ เดียว ชวนให้อยู่เข้าพรรษา ผมจึงตัดสินใจว่าผมจะอยู่เข้าพรรษา เพื่อศึกษาหลักคำสั่งสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า4.นาค มุนินทร์ นามสกุล ยิ้มเป็นยวง

ชื่อนายมุนินทร์ ยิ้มเป็นยวง ชื่อเล่น ตี๋ เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ..2537 เกิดที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 172 หมู่ที่ 3 ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 254/177 หมู่ที่ 5 ตำบล สนามชัย อำเภอ เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. จบการศึกษา ก.ศ.น ม.ปลาย จบการศีกษาปี 2558 ก่อนบวชเคยทำงานที่ สุพรรณผ้าเบครเป็นช่างซ่อมรถยนนต์มา 3 ปี ความสามารถพิเศษ ซ่อมรถยนต์

รู้จักหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เพราะพ่อแม่พามาตั้งแต่เด็ก เหตุผลที่บวช บอกหลวงพ่อไว้ว่าถ้าไม่โดนทหารก็จะบวช และต้องการมาพิสูจน์วิชามโนมยิทธิและกรรมฐานเป็นของจริงไม่5.นาค ธนพล นามสกุล ประเจียด

ชื่อนายธนพล ประเจียด ชื่อเล่น แตงโม อายุ..25.ปี.เกิด นที่10 เมษายน พ.ศ 2533 .จบการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ สาขาวิชา รังสีเทคนิค จากมหาวิทยาลัยนเรศวร.ก่อนบวชเคยทำงานที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน จากนั้นเข้ารับราชการทหาร พลทหารเป็นเวลา 6 เดือนค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัทหารบก บุรีรัมย์ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 119 หมู่ 1 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ. บุรีรัมย์

รู้จักหลวงพ่อโดย การแนะนำของพี่ชาย เมื่อปี พ.ศ. 2548 จากนั้นก็เริ่มปฎิบัติสมาธิโดยฝึกภาวนา พุธโท เริ่มฝึกมโนมยิทธิและเห็นภาพพร้อมไปได้ เมื่อปี 2550 ที่ศูนย์ปฎิบัติธรรมโคราช(นครราชสีมา) และจากนั้นก็นับถือและเคารพหลวงพ่อมาโดยตลอด

การเข้ามาบวช เมื่อเรียนจบทำงานได้ 1 ปี 6 เดือน ตอนนั้นมีความคิดเข้ามาว่า ต้องการทำหน้าที่ชายไทยให้ครบถ้วน คือสมัครเข้ารับราชการทหาร เมื่อรับใช้ชาติเป็นเวลา 6 เดือน และบวชเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาเป็นเวลา 6 เดือนเพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อญาณสมาบัติ การเข้าถึงที่สุดของสมาธิ
6.นาค กิติพันธ์ นามสกุล ปาละประเสริฐ

นายกิติพันธ์ ปาละประเสริฐ (เกรท) อายุ 31 ปี ทำธุรกิจส่วนตัว บ้านอยู่กรุงเทพ ฯ จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชอบฟังเสียงธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เป็นธรรมะที่ฟังง่าย เข้าใจง่าย จึงนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ดี ครั้งนี้มีความตั้งใจมาบวชเพื่อศึกษาและปฎิบัติธรรมด้วยความตั้งใจจริง
7.นาค ธาดา นามสกุล อารยางค์กูร

ธาดา อารยางค์กูร อายุ 35 ปี.เกิดที่จังหวัด สุพรรณบุรี เรียนจบแพทย์ศาสตร์.มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนต่อวิสัญญีแพทย์(แพทย์ดมยาสลบ) ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต่อมาเข้ารับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหิน 5 ปี ปัจจุบันลาออกแล้ว ตอนทำงานได้เห็นสัจธรรม การเกิด เจ็บป่วยได้ป่วสย และความตาย รู้สึกว่าการเกิดมาแล้วทุกข์

ปกติพ่อแม่ ชอบ ทำบุญทำทาน เลยได้อยู่ใกล้พุทธศาสนา ชอบนั่งสมาธิแต่เด็ก โตมาได้ไปฝึกปฎิบัติธรรมจากหลายๆที่ อยากเรียนรู้และการเข้าถึงธรรม มาพบหลวงพ่อฤาษี จากน้องชาย ไปฝึกกรรมฐานที่บ้านสายลม และมาเล่าเรื่องต่างๆในการปฎิบัติให้ฟัง สนใจเลยศึกษา และอ่านคำสอนของหลวงพ่อจากหลายๆสื่อ รู้สึกชอบ เพราะเป็นคำสอนที่ฟัง เข้าใจง่าย ตรงใจ ต่อมาได้มีโอกาสมาปฎิบัติกรรมฐานที่วัดท่าซุง ไปๆกลับๆ อยู่ 3-4 ปี เริ่มรู้ว่า เราเกิดมาเพื่ออะไร และอยากจะไปที่ไหน ระหว่างมาที่วัดได้มีโอกาส พราหมณ์ธุดงค์ 1 ครั้ง บวชธุดงค์ 1 ครั้ง
จุดประสงค์การบวช
1. อยากปฎิบัติเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งธรรม
2. ตอบแทนคุณบิดามารดาและผู้ทรงคุณทุกท่าน
3. ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้า

8.นาค เอกชัย นามสกุล อารยางค์กูร

ชื่อเอกชัย อารยางค์กูร ภูมิลำเนา จ.สุพรรณบุรี จบแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันเป็นแพทย์ ด้านจอประสาทตาและนิ้วกู้มตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เริ่มรู้จักวัดท่าซุงจากการได้มีโอกาสไปฝึกมโนมยิทธิที่บ้านสายลม ได้พบหลวงพ่อเป็นครั้งแรก จากนั้นก็หาโอกาสมาฝึกที่วัดท่าซุง เรื่อยๆ การมาฝึกทุกครั้ง จะได้ธรรมะกลับไปใช้ในชิวิตประจำวันได้

จากปกติเป็นคนใจร้อน ก็เย็นลง เป็นคนมีเหตุผลมากขึ้น การที่เราได้มา และศึกษามากขึ้นเริ่มได้พบกับความจริงในการเวียนว่ายตายเกิด จึงตัดสินใจเข้ามาบวชเพื่อรียนธรรมะของหลวงพ่อมากขึ้น


9.นาค อนันต์ นามสกุล ไชยสุริยวิรัตน์
ชื่ออนันต์ ไชยสุริยวิรัตน์ ชื่อเล่น เอ๋ .อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบล หนองหนาม อำเภอ เมืองจังหวัดลำพูน
เริ่มเข้าวัดนี้เมื่อประมาณ 10 ปี ที่แล้ว โดยแม่ , น้า, ลุง, ป้า, พามาทำบุญ เริ่มมาฝึกรรมฐาน ได้รู้จักประวัติหลวงพ่อ ได้มาปฎิบัติศึกษาพระธรรมเรื่อยมา ฝึกจิต ฝึกสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน

การเข้ามาบวช จุดประสงค์เพื่อทดแทนบุญคุณ บิดา – มารดา ตัดสักกายทิฎฐิ ตัดเรื่องทางโลก เข้ามาศึกษาพระธรรมให้แจ้งถึงพระนิพพาน ปฎิบัติพระธรรมวินัย◄ll กลับสู่สารบัญ


โกนผมนาคบวชเข้าพรรษา 2558◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top