Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 12/8/15 at 16:21 [ QUOTE ]

ภาพ...พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ภาพ...พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘


เวลา 8.30น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานีได้มี พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และในงานนี้ได้มีพิธีถวายใบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแด่ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง

เวลา 9.00น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วประธานถวายเครื่องราชสักการะและถวายความเคารพที่โต๊ะหมู่พระบรมสาทิสลักษณ์ จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา หลังจากนั้นประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายไทยทานและถวายใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแด่ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เนื่องจากได้เป็นผู้ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์ในกิจการต่างๆ ด้วยกำลังกายและกำลังทรัพย์ให้ จังหวัดอุทัยธานีเสร็จเรียบแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกเป็นอันเสร็จ พิธี◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/8/15 at 20:20 [ QUOTE ]


ภาพ...ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘


เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top