Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 23/8/15 at 20:42 [ QUOTE ]

ภาพ...ถวายปัจจัยสนับสนุนการศึกษาในการประชุมพระสังฆาธิการ เมื่อ วันที่ 21 ส.ค.58


ภาพ...ถวายปัจจัยสนับสนุนการศึกษาในการประชุมพระสังฆาธิการ
ณ วัดคลองเคียนต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี


วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘


พระปลัดสมนึก ได้เป็นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงถวายปัจจัยสนับสนุนการศึกษา มจร.หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จ อุทัยธานี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถวายแด่พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค๓ โดยมี พระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับมอบปัจจัยสนับสนุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top