Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/12/15 at 22:31 [ QUOTE ]

ภาพ..เริ่มกิจกรรม "งานธุดงควัตร"วันที่ 7-9 ธันวาคม 2558


ภาพ...เริ่มกิจกรรม "งานธุดงควัตร" วันที่ 7 ธันวาคม2557
ภาพ..เตรียมกิจกรรม "งานธุดงควัตร"วันที่ 8 ธันวาคม 2558
ภาพ...เตรียมงานอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ภาพ...วันอุปสมบทหมู่และ วันบวชพราหมณ์ชาย – หญิง วันที่ 10 ธันวาคม 2558
ภาพ..เริ่มกิจกรรม "งานธุดงควัตร"


ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘


๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อของ "ผู้อุปสมบท" ณ ศาลาพระพินิจอักษร จำนวน ๒๐๐ คน (ปิดยอดจำนวนผู้อุปสมบท)

ภาพ..ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘


๐๘.๓๐ น. เริ่มทำวัตรเช้าที่ ศาลา ๑๒ ไร่๐๙.๐๐ น. พระชัยวัฒน์ อชิโต อบรมนาค ณ ศาลาพระพินิจอักษร

๐๙.๔๕ น. พระพี่เลี้ยงซ้อมขานนาคร่วมกัน ณ ศาลาพระพินิจอักษร
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/15 at 16:40 [ QUOTE ]


๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน และ เบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ณ ตึกรับแขก
๑๖.๐๐ น. โกนผมที่ หน้าอุโบสถ (นาคชุดแรก)เสร็จแล้วถ่ายรูป๑๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/15 at 16:57 [ QUOTE ]ภาพ..ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘


๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวง ที่หน้า อุโบสถ จากนั้นหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอวาทนาค (ที่ศาลาพระพินิจ)
๑๔.๐๐ น. ซ้อมขานนาคโดยพระคู่สวด (ที่ศาลาพระพินิจ)
๑๖.๐๐ น. ซ้อมจัดขบวน วันทาเสมา ซ้อมในอุโบสถ

ภาพ...วันอุปสมบทหมู่และ วันบวชพราหมณ์ชาย – หญิง วันที่ 10 ธันวาคม 2558

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top