Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 28/12/15 at 22:07 [ QUOTE ]

แหวนจักรพรรดิ...ที่ส่งเข้าห้องแลปเพื่อตรวจสอบคุณภาพทั้งวง(แบบชายและหญิง)


แหวนที่จะมาส่งเข้าห้องแลปเพื่อตรวจสอบคุณภาพทั้งวงช่างได้นำแหวนทยอยส่งงานเพิ่มก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่. และก่อนจะมาช่างได้นำแหวนที่จะมาส่งเข้าห้องแลปเพื่อตรวจสอบคุณภาพทั้งวงโดย นำพลอยที่คัดใส่ตัวเรือนเงินสำหรับจำหน่ายลองสุ่มเข้าไปตรวจดูทั้งวงเรียก ว่า. ตรวจทั้งวงเหมือนออกใบรับแหวนเพชรแหวนพลอยกันเลย ใบนี้สำหรับแหวนจักรพรรดิแบบผู้หญิง. แต่ผลที่ออกมาช่างน่าทึ่งตรงลักษณะของแร่หรือพลอยเขาบ่งชี้ว่า เป็น Natural Rock Crystal Quartz ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึง คุณภาพของพลอยชนิดที่คุณภาพเกรดสูงสุดของแร่ตระกูลควอตซ์ นำไปตรวจที่บริษัท Burapha Gemological Laboratory.


แหวนที่จะมาส่งเข้าห้องแลปเพื่อตรวจสอบคุณภาพทั้งวงแบบผู้หญิง


ใบรับรองคุณภาพทั้งวง จากห้องแลป. คือตรวจพลอยทั้ง3หัว. คือเม็ดกลาง 8 มิล เม็ดข้าง 5. มิล. 2หัว.
แหวนที่จะมาส่งเข้าห้องแลปเพื่อตรวจสอบคุณภาพทั้งวงแบบผู้ชาย


ใบเชอร์ที่ทางช่างส่งห้องแลปเพื่อตรวจและรับรองทั้งวง คือพลอยทั้ง3หัว. แหวนจักรพรรดิแบบผู้ชาย


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top