Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/3/16 at 15:13 [ QUOTE ]

แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "เมษายน" ปี 2559


เดือน เมษายน

บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๙


วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน
เวลา ๐๘.๐๐ น หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๘) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน - วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

.

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวงเนื่องในพิธีไหว้ครูประจำปี บ้านสายลม จากนั้นขอขมาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (เจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา 18.45 น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 15 นาที) ต่อจากนั้นเวลา 19.00 น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ 30 นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ 20 นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัยจะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา 21.15 น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้งสามวัน)

บรรพชาสามเณร

.

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๔.๓๐ น. บรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีกรรมบถ ๑๐ ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

ทำบุญวันสงกรานต์วันพุธที่ ๑๓ เมษายน - วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น.ร่วมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณหน้าปราสาททองคำ
เวลา ๑๙.๐๐ น.สวดอภิธรรมที่ศาลาพระพินิจฯ

พิธีสะเดาะเคราะห์

.

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑ ที่ ศาลา ๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย
เวลา ๑๕.๐๐ น. สรงน้ำพระภิกษุและสามเณร ที่ศาลา ๒ ไร่
สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)


วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top