Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/7/16 at 22:39 [ QUOTE ]

สนใจร่วมบริจาคทุนการศึกษาเด็ก


ไม่ทราบว่า ถ้าจะบริจาคทุนการศึกษา สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย และระบุประเภทที่จะบริจาคได้หรือไม่ค่ะ หรือต้องใช้หมายเลขบัญชีอื่นค่ะ กรุณาแนะนำด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/7/16 at 14:22 [ QUOTE ]


ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาด้วย โอนเงินทำบุญออนไลน์บัญชีนี้ เป็นบัญชีทำบุญเฉพาะวัดท่าซุงเท่านั้น ถ้าจะบริจาคทุนการศึกษากับนักเรียน รร.พระสุธรรมฯ ต้องทำบุญกับหลวงพ่อเจ้าอาวาส หรือหลวงพี่ไพบูลย์ วัดท่าซุง ได้เลยครับ

ทีมงานฯ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top