Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 20/8/16 at 15:56 [ QUOTE ]

ภาพ...ถวายปัจจัยสนับสนุนการศึกษาในการประชุมพระสังฆาธิการ เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2559


ภาพ...ถวายปัจจัยสนับสนุนการศึกษาในการประชุมพระสังฆาธิการ


วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส มอบให้ พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้เป็นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงถวายปัจจัยสนับสนุนการศึกษา มจร.หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จ อุทัยธานี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถวายแด่พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓ โดยมี พระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับมอบปัจจัยสนับสนุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top