Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 29/11/16 at 09:18 [ QUOTE ]

แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "ธันวาคม" ปี 2559


เดือน ธันวาคม

บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม
เวลา ๐๘.๐๐ น หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๘) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๓ และ วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, อุทิศส่วนกุศล และรับพร

หมายเหตุ : วันนี้ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล จะต้องเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเข้ารับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น "พระราชคณะชั้นราช" ตามที่หนังสือพิมพ์ลงข่าว ดังนี้

เลื่อนสมณศักดิ์พระเถระ 159 รูป รับพระราชทาน 5 ธ.ค. 59


......วันที่ 20 พ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้พิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์จำนวน 159 รูป ซึ่งคาดว่าจะได้รับการเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ (ขอนำมาเฉพาะ พระราชาคณะชั้นราช) ดังนี้

๑. พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ,
๒. พระวิเชียรธรรมคุณาธาร วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ,
๓. พระวิมลญาณมุนี วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่,
๔. พระศรีศาสนโมลี วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี,
๕. พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร,
๖. พระศรีวิกรมมุนี วัดตะพานหิน จ.พิจิตร,
๗. พระภาวนากิจวิมล วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี,
๘. พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ,
๙. พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี,
๑๐. พระศรีคัมภีรญาณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ,
๑๑. พระสุธีธรรมานุวัตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ พระเถรานุเถระทั้ง 159 รูปนี้ จะเข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 ธ.ค.


วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม
กราบพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม
เวลา ๐๘.๐๐ น. ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด หลังจากกลับมาถึงวัดแล้ว
เวลา ๑๖.๐๐ น. จัดขบวนแห่ท่านเจ้าคุณองค์ใหม่ และสมณศักดิ์พัดยศ ที่หน้าโบสถ์เก่า เดินมาที่บริเวณหน้าพระอุโบสถ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีในพระอุบสถ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ จากพระราชาคณะชั้นสามัญ เป็นพระราชาคณะชั้นราช (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ) และมีการแต่งตั้งพระครูฐานานุกรม ๔ รูป (พระครูปลัดสมนึก ๑ พระครูสังฆรักษ์บัญญัติ ๑ พระครูสมุห์ละออง ๑ พระครูใบฎีกาบุญชู ๑) โดยมีพระสังฆาธิการจำนวน ๙ รูป คือ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี, เจ้าคณะอำเภอเมือง เป็นต้น เจริญชัยมงคลกถา หลังจากนั้นท่านเจ้าคุณองค์ใหม่ ถวายไทยธรรมแด่พระสังฆาธิการ คณะพระสงฆ์และญาติโยมถวายมุทิตาสักการะ เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (เจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที) ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัยจะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้งสามวัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"
งานธุดงควัตร อุปสมบท (หมู่) และบวชพราหมณ์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๒ - วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และ

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม วันอุปสมบท (หมู่) จำนวน ๒๑๕ คน และ บวชพราหมณ์ชายหญิง
วันเสาร์ที่ ๑๗ - วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ฝึกมโนมยิทธิ (เต็มกำลัง)
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม วันลาสิกขาบท
สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม แล้วถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม แล้วถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง


แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ

ไประยอง


วันที่ ๒๒ - ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ ที่ สำนักปฏิบัติธรรม คุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง
โทร. (๐๘๕ –๒๘๓ – ๒๔๕๑)
โทร. (๐๘๙ – ๙๓๕ – ๒๑๘๘)ขอเชิญร่วมพิธี "สวดมนต์ข้ามปี" ณ บ้านสายลม
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน นำโดย...ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐
กลางคืน วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ บ้านซอยสายลม ( บ้านท่านเจ้ากรมเสริม ศุขสวัสดิ์ )
เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ ซอยสายลม ๑ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐


......ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐น. ของวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อเนื่องถึงวันปีใหม่ คือวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จะมีพิธีการสวดมนต์ข้ามปี ต่อด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา และถวายสังฆทาน จากกระแสรณรงค์ "สวดมนต์ข้ามปี“ ซึ่งเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมปฏิบัติกัน ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สำหรับการส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๙ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ใกล้จะมาถึง ช่วงก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คราวนี้ มีเหตุการณ์สำคัญ คือ เป็นปีที่ชาวไทยต้องสูญเสียพระประมุขของชาติไป นั่นก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในขณะที่พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ ๘๙ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ โอกาสนี้ จึงต้องถวายเป็นพระราชกุศล เพื่ออุทิศผลให้พระองค์ได้เสด็จสู่ดุสิตาลัย (สวรรค์ชั้นดุสิต อันเป็นที่อุบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย) ในฐานะที่พระองค์ทรงปรารถนา "พุทธภูมิ" แทนการที่จะได้ถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อย่างที่พสกนิกรชาวไทยเคยปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ตลอดถึงการได้รับพระราชทาน "พรปีใหม่" และ "ส.ค.ส." ที่พระองค์ทรงประดิษฐ์เองด้วยฝีพระหัตถ์ ที่ทรงประทานให้แก่ชาวไทยตลอดทุกปี

แต่ก็เป็นโอกาสดีที่ชาวไทยจะมีพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ ลำดับรัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระราชจักรีวงศ์ ทรงพระนามเต็มว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร" จึงขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า

และบุญกุศลอันเป็นความดีในครั้งนี้ ถวายแด่ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" เพื่อขอพรให้ชาวไทยทั้งหลาย โดยเฉพาะลูกหลานหลวงพ่อทุกคน ทั่วทุกภาคของประเทศ และที่อยู่ต่างประเทศ ขอให้มีความสุข ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง คล่องตัว และ รวย รวย รวย ตลอดไป จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทอญฯเดือน มกราคม ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๓ มกราคม ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๓ มกราคม ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/11/16 at 03:56 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top