Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 29/1/17 at 09:43 [ QUOTE ]

แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" ปี 2560


เดือน กุมภาพันธ์


สอนกรรมฐานที่ โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน (บ้านคุณรัตนา ชินบุตรานนท์)
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ เดินทางไปโรงงานไทยโอเชี่ยน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิให้กับพนักงาน เสร็จแล้วรับสังฆทาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เจ้าภาพถวายปัจจัยไทยทาน อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี
บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๘.๐๐ น หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๘) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน (ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ)
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (เจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที) ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัยจะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้งสามวัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"
งานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระเจดีย์
วัดธรรมยาน ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ เดินทางไปงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระเจดีย์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

.

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ เป็นวันมาฆบูชา ตอนเช้าทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม จนสมควรแก่เวลาแล้วขึ้นพัก

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม จนสมควรแก่เวลาแล้วขึ้นพัก

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ

สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อถูทา
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (จ.อุบลราชธานี)
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ เดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อสอบถามได้ที่..
โทร. (๐๘๑) ๙๙๗ – ๐๖๖๗
โทร. (๐๘๙) ๙๔๔ – ๓๑๖๗

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/1/17 at 06:15 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top