Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/3/17 at 10:22 [ QUOTE ]

พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ 7 มี.ค.2560


พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ฉันเช้าแล้วเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวัง ตามหนังสือจาก กลุ่มพิธี กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา แจ้งไว้ (ขอลงกำหนดการให้ทราบไว้ก่อนดังนี้)

บัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน สดับปกรณ์
ในการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ส่วนราชการ และเอกชน
บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐


..........................

สวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน เวลา ๑๐.๐๐ น.

พระราชภาวนาโกศล วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี
พระภาวนาประชานุกูล วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา
พระวินัยเวที วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี
พระครูสาครสิทธิวิมล วัดศาลพันท้าวนรสิงห์ สมุทรสาคร
พระครูภาวนาพิลาส วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) สระบุรี
พระครูโพธิสิทธิธรรม วัดโพธิ์ทอง อุดรธานี
พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี
พระครูปลัดเฉลิมพล สุเมโธ วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา
พระปลัดวิรัช โอภาโส วัดธรรมยาน เพชรบูรณ์

...........................


พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน สดับปกรณ์วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐


คลิปวิดีโอ..พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน สดับปกรณ์เวลาประมาณ ๐๗.๐๐น. หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลและคณะพระสงฆ์ได้ร่วมกันซักซ้อมบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ บ้านสายลม เพื่อใช้ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันนี้
เวลาประมาณ๐๘.๐๐น. หลวงพ่อท่านเจ้าคุณฯและคณะพระสงฆ์จึงเดินทางจากบ้านสายลมไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน สดับปกรณ์


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top