Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/4/17 at 11:14 [ QUOTE ]

แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "พฤษภาคม" ปี 2560


เดือน พฤษภาคม

บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน
เวลา ๐๘.๐๐ น ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต รองเจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ ๓ รูป (พระบุญมา พระวารีสมบูรณ์ และ พระอวยพร) ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร - สิริรัตน์ (ตุ๋ย) โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๘) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน - วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ฉันเช้าแล้ว เดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต (รองเจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที) ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัยจะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"


ทำบุญวันวิสาขบูชา


วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖
เวลา ๗.๓๐ น. ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ ศาลา ๑๒ ไร่

ทำพิธีไหว้ครู และ ทำพิธีสะเดาะเคราะห์

.

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย

.


เวลา ๑๘.๓๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา

.
ไปสำนักปฏิบัติธรรมบ้านก๋ง


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ค. พระสงฆ์ ๙ รูป เดินทางไปทำบุญวันไหว้ครูที่ บ้าน คุณสมพงษ์ หลุนประยูร ตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร. (๐๓๘) ๕๙๕ - ๒๐๑
โทร. มือถือ (๐๙๓) ๓๕๘ – ๕๒๔๔
โทร. มือถือ (๐๘๕) ๐๘๒ – ๒๑๙๐

หมายเหตุ : เนื่องจากขณะนี้ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อาพาธ จึงจำเป็นต้องงดการปฏิบัติภารกิจชั่วคราว จึงของดการเดินทางไปตามกำหนดการต่างๆ หากท่านหายเป็นปกติดีและสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้เหมือนเดิม ทางวัดจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ยังสมาชิกในเฟสบุค มีความปรารถนาดีลง "กำหนดการของวัด" (บ้านสายลม) ไปก่อนล่วงหน้า โดยทางเว็บวัดท่าซุงมิได้มอบหมายไว้ก่อน จึงขอความกรุณาช่วยกันสร้างสรรบรรทัดฐานไว้ด้วยดี เพื่อผู้อ่านทั่วไปจะได้เข้าใจกับข้อมูลของวัดโดยตรง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 10/5/17 at 10:11 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top