Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 3/5/17 at 10:28 [ QUOTE ]

กำหนดการ/เตรียมงาน... วันวิสาขบูชา,พิธีไหว้ครูและพิธีสะเดาะพระเคราะห์ วันที่ 10 พ.ค.2560


กำหนดการ

งานทำบุญวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์


วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ )
เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร "กองทุน" ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ สวนไผ่
(ถ้าหากญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหาร
แด่พระภิกษุสงฆ์ก็ขอให้นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกับคณะ "กองทุน" ได้)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา 12ไร่)
เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตร ที่มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา 12ไร่)
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทป
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๕๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ทำพิธีบวงสรวง ที่ มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา 12ไร่)
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ ที่ มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา 12ไร่)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่ พระสงฆ์ ที่มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา 12ไร่)
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (รอบที่ ๒)

เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยม เวียนเทียน รอบพระอุโบสถ

หมายเหตุ ถ้าท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ลงปฎิบัติไม่ได้ ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต รองเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ทำหน้าที่แทน

หมายเหตุ พิธีสะเดาะเคราะห์ จัดเป็นแบบพิธีรับพระเสวยอายุ (ใช้เครื่องบูชา มีธงสี, ข้าวตอก, ดอกไม้ และ ธูปเทียน)

(วันที่ ๑๐ พฤษภาคม งดทำวัตรเช้า – เย็น และงดกรรมฐานตอนกลางวัน
วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เปิดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)

รายนามโรงทานงานสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วัดท่าซุง
วันที่ 10 พฤษภาคม 25601.คณะโรงครัววัดท่าซุง
2.โอเลี้ยง ลุงเต่า
3.คณะพระประทีปโดยคุณแดง ลาดยาว
4.ร้านดินดี ไม้สวยสี่แยกเจ
5.คณะศิษย์เก่า พ ส ธ
6.คณะปักธงชัย โดย อ. เชิด
7.วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์
8.วัดเขาพลวงทอง โดย คุณปทิตตา. เสาวรส
9.ร้านอาหารแดงเลี้ยงปาท่องโก๋
10.จ่ายองแม่พรรณี และคณะ

11.คุณน้ำเงิน เนียมทอง
12.บารมีหลวงปู หลวงพ่อหลวงตาหลวงพี่
13.นิวเมืองเหน่อ
14.ช่างโจ๋
15.คณะบุญดอกบัวเมืองแก้ว
16.เจ้วัลดี ลูกชิ้นปิ้ง
17.วัดถำป่าไผ่
18.คุณหมุ่ย พงศ์กฤต
19.ร้านก๋วยปลาโคตรอร่อย
20.กองบุญพิษณุกร & บัญชีบุญเมธยา

21.กลุ่มสะพานบุญเมืองพระชนก
22.กลุ่มทำดีให้พ่อดู
23.คณะลูกพ่อสัมพเกษี
24.ร้านเรา กานต์ตูน
25.ร้านอัญชัน
26.คุณสมชาย คุณนุชจรี และคณะ
27.คณะคุณณรงค์ คุณอุบล คุณณัฐสุดา สังข์ทอง
28.คณะ คุณแม่บุญสม
29.ร้านศิราณี เมฆลอย บ้านไร่ภูผาทอง
30.เศรษฐีธรรม

31.กลุ่ม ทำดี
32.ร้านพระเครื่องท่าพระ. ฝั่งครอง
33.สุภัทร-รินทร์ลภัส พรภัสรานนท์
34.ศรีบุญรันต์
35.คณะลูกพระศรี
36.คุณแม่ชมด. พึ่งพวก. คุณสุนิสา. เผื่อกผ่อง
37.น้ำดื่ม อารีนา
38.ปรียากร. นูมหันต์
39.คณะ บุญสะสม
ติดต่อพระเจ้าหน้าที่โรงทานได้ที่เบอร์โทร "090 289 4595" "094.951.9894"พระใบฎีกาพิษณุ สุธมมฺธโร ท่านใดมีความประสงค์จะตั้งโรงทานแจ้งมาได้เลยครับโมทนากับคณะทุกๆท่านครับ

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/5/17 at 19:46 [ QUOTE ]


เตรียมงาน

งานทำบุญวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครู, และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์


วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงทาน ศาลา ๔ ไร่
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top