Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 16/6/17 at 22:02 [ QUOTE ]

งานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2560) วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560


♠ กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๖๐)
♠รู้จักนาคบวช เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี ๒๕๖๐
♠คลิปวิดีโอ...หลวงพ่อเจ้าอาวาส ให้โอวาทนาคบวชเข้าพรรษา
♠โกนผมนาค ที่จะบวชเข้าพรรษา ๒๕๖๐
♠งานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๖๐)
♠คลิปวิดีโอ...หลวงพ่อเจ้าอาวาส ให้โอวาทพระใหม่บวชเข้าพรรษา
♠เข้ากราบถวายสักการะทำวัตรพระเถรานุเถระผู้แทน ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) อุทัยธานี เข้ากราบถวายสักการะทำวัตรพระเถรานุเถระ


วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐


พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระปลัดสำเภา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เป็นผู้แทน ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) อุทัยธานี เข้ากราบถวายสักการะทำวัตรพระเถรานุเถระ ในกรุงเทพฯดังนี้

๑.พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
๒.พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาววัดไตรมิตรวิทยาราม
๓.พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารวันที่ ๑ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พระปลัดสำเภา สุธมฺมปวโร เป็นผู้แทน ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เจ้าอาวาส วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี เข้ากราบถวายสักการะทำวัตร ในวาระเข้าพรรษา แด่พระเถรานุเถระ เจ้าคณะปกครอง ในจังหวัดอุทัยธานี / จังหวัดชัยนาท ดังนี้

๑.พระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะภาค ๓ วัดธรรมามูล ชัยนาท
๒.พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี วัดหนองขุนชาติ อุทัยธานี
๓.พระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี วัดอมฤตวารี
๔.พระครูอุทัยธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลท่าซุง วัดคลองเคียน
คลิปวิดีโอ...หลวงพ่อเจ้าอาวาส ให้โอวาทพระใหม่บวชเข้าพรรษา


วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐พระใหม่รับฟังโอวาท


งานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๖๐)


วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐


อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยานเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค พร้อมทั้งมีการอาบน้ำ ให้นาคด้วย ที่ หน้าอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำพิธีขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและ
พ่อแม่พี่น้อง และญาติ พร้อมพุทธบริษัทที่ร่วมบวช เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดท่าซุง รอบนอก ๓ รอบ
เวลา ๐๗.๒๐ น. นาควันทาเสมา ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๓๐ น. นาคโปรยทาน ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๕๐ น. บิดามารดาพานาคเข้าอุโบสถ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยท่านพระครูอุเทศธรรมโมษิต รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์


รายชื่อนาค
๑.นาค อนุชา ผ้าผิวดี มีชื่อฉายา สุธมฺมถปสีโล
๒.นาค ศังกร แรกเจริญ มีชื่อฉายา สุธมฺมปิยสีโล
๓.นาค เอกภพ วรรณมุข มีชื่อฉายา สุธมฺมจนฺทสาโร
๔.นาค วิศรุต เผือกพงษ์มีชื่อฉายา สุธมฺมติสาโร
๕.นาค บุญมี กีรติกาญจนวงศ์ มีชื่อฉายา สุธมฺมวิจาโร

พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุกรรมวาจาจารย์

๑.พระสุรเชษฐ์ - พระพระทนงศักดิ์
๒.พระเอกชัย – พระพงศธร

เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา พระพินิจอักษร
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร


รู้จักนาคบวช เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี ๒๕๖๐
นาคทั้งหมด 5 นาค◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/6/17 at 14:31 [ QUOTE ]คลิปวิดีโอ...หลวงพ่อเจ้าอาวาส ให้โอวาทนาคบวชเข้าพรรษา


วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐นาครับฟังโอวาทก่อนบวชเข้าพรรษา


โกนผมนาค ที่จะบวชเข้าพรรษา ๒๕๖๐


วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/7/17 at 22:37 [ QUOTE ]งานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๖๐)


วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/7/17 at 22:38 [ QUOTE ]◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top