Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 22/6/17 at 09:01 [ QUOTE ]

แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "กรกฎาคม" ปี 2560


เดือน กรกฎาคม

บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

.

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน
เวลา ๐๘.๐๐ น ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต รองเจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร - สิริรัตน์ (ตุ๋ย) โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๘) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

.

วันเสาร์ที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ฉันเช้าแล้ว เดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต (รองเจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที) ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"


งานพิธีอุปสมบทนาค (หมู่) เข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐


.


วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

....... ช่วงเช้าเริ่มพิธีอุปสมบทนาค (หมู่) จำนวน ๕ คน หลังจากเสร็จแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง เพื่อเป็นการฉลองพระบวชใหม่ และคณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร พระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค พร้อมทั้งมีการอาบน้ำ ให้นาคด้วย ที่ หน้าอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำพิธีขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ นำขบวนนาคและ
พ่อแม่พี่น้อง และญาติ พร้อมพุทธบริษัทที่ร่วมบวช เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดท่าซุง รอบนอก ๓ รอบ
เวลา ๐๗.๒๐ น. นาควันทาเสมา ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๓๐ น. นาคโปรยทาน ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๕๐ น. บิดามารดาพานาคเข้าอุโบสถ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยท่านพระครูอุเทศธรรมโมษิต รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์


รายชื่อนาค
๑. อนุชา ผ้าผิวดี ฉายา สุธมฺมถปสีโล
๒. ศังกร แรกเจริญ ฉายา สุธมฺมปิยสีโล
๓. เอกภพ วรรณมุข ฉายา สุธมฺมจนฺทสาโร
๔. วิศรุต เผือกพงษ์ ฉายา สุธมฺมติสาโร
๕. บุญมี กีรติกาญจนวงศ์ ฉายา สุธมฺมวิจาโร

เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร

อานิสงส์การอุปสมบท (เทศน์ย่อ)
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ

งานทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน

.


วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่

.
.

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงที่ มณฑปหลวงปู่ปาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวงที่ อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
เวลา ๑๘.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
เวลา ๑๙.๐๐ น. รับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่

งานทำบุญวันเข้าพรรษา และ

งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช


.

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม
เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมกันทำบุญใส่บาตร และ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่

.

เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช เสร็จแล้วนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา รำถวายมือ ญาติโยมเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบพระจุฬามณี และ รอบอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ๓ รอบ ระหว่างนี้ญาติโยมถวายสังฆทาน จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม


เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะพระสงฆ์วัดท่าซุง นำพุทธบริษัทสักการะและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่สำคัญในวัด ๑๗ แห่ง

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/7/17 at 07:43 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top