Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 25/7/17 at 20:58 [ QUOTE ]

ภาพ...บรรยากาศผู้อุปสมบท(หมู่)เพื่อถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค จำนวน 70 รูป


ระเบียบการรับสมัคร

ผู้อุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๙ ปีระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐


สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมอุปสมบท(หมู่) ทางวัดวางระเบียบไว้ ดังนี้

๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ที่ศาลานวราชโดยจะรับสมัครจำนวน ๗๐ รูป

๒.หลักฐานในการสมัครมีดังนี้
...ก. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
…ข. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. จะต้องมาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่ ศาลานวราช ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)พร้อมรับเอกสาร "คำขอบรรพชาอุปสมบท" จากพระเจ้าหน้าที่

๔. จะต้องท่องขานนาคให้ได้ก่อน ซึ่งจะต้องเดินทางมาซ้อมขานนาคพร้อมกันที่วัด เวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาพระพินิจอักษร ขอย้ำเตือนอีกสักครั้งว่า ถ้าใครมาไม่ทันการเรียกชื่อในตอนนี้ ทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบวช

๕.เมื่อสมัครบวชกับพระเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านที่ไม่เคยฝึกมโนมยิทธิมาก่อน จะต้องหาโอกาสมาฝึกมโนมยิทธิ เพื่อขอรับการเซ็นใบรับรองจากครูผู้ฝึกเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์บวช

...สามารถฝึกมโนมยิทธิได้ ที่ วัดท่าซุง ซอยสายลม และศูนย์โคราชฯ

๖.ขอให้ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด มีดังนี้
...๑.ใบสมัคร ๒.สำเนาบัตรประชาชน ๓.สำเนาทะเบียนบ้าน ๔.ผลการฝึกมโนมยิทธิ (ผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน)

ส่งไม่เกิน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ ห้องรับสมัครหลังโบสถ์ และรับหนังสือจากพระเจ้าหน้าที่


หมายเหตุ การอุปสมบทในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(ในกรณีมีบางคนส่งใบสมัครแล้ว พอถึงวันนัดซ้อมขานนาคกลับไม่มาตามนัด โดยไม่แจ้งให้ทางวัดทราบ ทางวัดจะไม่ขอรับบุคคลผู้นี้อุปสมบทอีกต่อไป)

สถานที่ปฏิบัติธุดงค์


๑. พระภิกษุ ภายในมหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่)
๒.พราหมณ์ชาย พักที่ศาลา ๓ ไร่
๓. พราหมณ์หญิง พักที่อาคาร ๒๕ ไร่, ตึกธรรมสถิตย์ และห้องพักรอบตึกกลางน้ำ (เดิมใครอยู่ที่ไหน ให้อยู่ที่นั่น)

รายละเอียด


...ทางวัดขอประกาศระเบียบการรับสมัคร อุปสมบทหมู่ และบวชพราหมณ์ ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ในครั้งนี้ แต่ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบว่า มีผู้สมัครบวชกันหลายคน แต่พอถึงเวลาที่ปิดรับสมัคร มีบางคนส่งใบสมัครแล้ว แต่ไม่เดินทางมาบวชตามเวลานัด จึงขอย้ำเตือนผู้สมัครบวชทั้งหลายว่า

...หากส่งใบสมัครบวชเรียบร้อยแล้ว ถ้าขัดข้องไม่สามารถจะบวชได้ ขอให้ติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ ก่อนวันกำหนดบวชประมาณ ๗ วัน ส่วนการฝึกมโนมยิทธิจะต้องมาฝึกที่วัดเท่านั้น คือผู้ที่เคยบวชธุดงค์มาแล้วติดต่อกัน ๒ ครั้งล่าสุด ไม่ต้องมาฝึกมโนมยิทธิ แต่ผู้ที่ยังไม่เคยบวชธุดงค์มาก่อนหรือเคยบวชธุดงค์มาแล้ว แต่เว้นไปเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องมาฝึกมโนมยิทธิถึง ๓ ครั้ง จึงจะได้รับการพิจารณาเพื่อการอุปสมบทต่อไป

...แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เคยมีปัญหามาแล้ว นั่นก็คือผู้อุปสมบทมักจะไม่รู้ระเบียบการบวชของวัด เนื่องจากได้รับการติดต่อจากเจ้าภาพให้มาบวช จึงขอร้องให้เจ้าภาพกรุณาคัดเลือกผู้ที่จะมาบวชสักหน่อย ยิ่งถ้าคนบวชเขามีศรัทธาด้วยจะดีมาก

...สำหรับในครั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว จะต้องเดินทางมาวัดท่าซุง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาพระพินิจอักษร ถ้าใครไม่มาถึงวัดตามกำหนดเวลาที่นัดไว้นี้ ถือว่าผู้นั้นสละ-สิทธิ์ในการบวชทันที

...และขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า ผู้ที่จะบวชพราหมณ์ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมปฏิบัติธรรม ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ศาลานวราช สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านการโทรศัพท์ หรือทางไลน์ กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/8/17 at 15:40 [ QUOTE ]


ภาพ...บรรยากาศวันรับสมัครผู้อุปสมบทหมู่
ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๙ ปี


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (รับสมัคร ที่ศาลานวราช )
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top