Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 25/7/17 at 20:58 [ QUOTE ]

ประมวลภาพ...อบรมนาค ในงานบวชหมู่ เพื่อถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล วันที่ 9-15 ก.ย. 2560


วิดีโอ...ท่านเจ้าคุณฯ ทำพิธีบวงสรวง ที่พระอุโบสถ
ระเบียบ...ผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมอุปสมบท(หมู่)
ภาพ...วันรับสมัครผู้อุปสมบทหมู่ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๙ ปีวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ภาพ...ตรวจสอบรายชื่อนาคผู้ที่อุปสมบทหมู่ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณฯวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
ภาพ...อบรมนาคผู้ที่อุปสมบทหมู่ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณฯวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
ภาพ...พิธีบวงสรวงและโกนผมนาควันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

พิธีอุปสมบท (หมู่) และบวชชีพราหมณ์
ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๙ ปี

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)
10 ก.ย. 60 ถ่ายทอดสด เวลา ๑๙.๐๐ น. ปฐมนิเทศก์ | เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
9 ก.ย. 60 ถ่ายทอดสด เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีบวชชีพราหมณ์ | เวลา ๑๘.๓๐ น. พระอุปัชฌาย์ให้อนุศาสน์พระบวชใหม่ | เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีอุปสมบทหมู่ ๘๕ นาค | เวลา ๐๖.๐๐ น. แห่นาครอบพระอุโบสถ
8 ก.ย. 60 เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณฯ ทำพิธีบวงสรวง ที่พระอุโบสถสำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมอุปสมบท(หมู่) ทางวัดวางระเบียบไว้ ดังนี้

๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ที่ศาลานวราชโดยจะรับสมัครจำนวน ๗๐ รูป

๒.หลักฐานในการสมัครมีดังนี้
...ก. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
…ข. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. จะต้องมาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่ ศาลานวราช ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)พร้อมรับเอกสาร "คำขอบรรพชาอุปสมบท" จากพระเจ้าหน้าที่

๔. จะต้องท่องขานนาคให้ได้ก่อน ซึ่งจะต้องเดินทางมาซ้อมขานนาคพร้อมกันที่วัด เวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาพระพินิจอักษร ขอย้ำเตือนอีกสักครั้งว่า ถ้าใครมาไม่ทันการเรียกชื่อในตอนนี้ ทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบวช

๕.เมื่อสมัครบวชกับพระเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านที่ไม่เคยฝึกมโนมยิทธิมาก่อน จะต้องหาโอกาสมาฝึกมโนมยิทธิ เพื่อขอรับการเซ็นใบรับรองจากครูผู้ฝึกเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์บวช

...สามารถฝึกมโนมยิทธิได้ ที่ วัดท่าซุง ซอยสายลม และศูนย์โคราชฯ

๖.ขอให้ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด มีดังนี้
...๑.ใบสมัคร ๒.สำเนาบัตรประชาชน ๓.สำเนาทะเบียนบ้าน ๔.ผลการฝึกมโนมยิทธิ (ผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน)

ส่งไม่เกิน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ ห้องรับสมัครหลังโบสถ์ และรับหนังสือจากพระเจ้าหน้าที่


หมายเหตุ การอุปสมบทในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(ในกรณีมีบางคนส่งใบสมัครแล้ว พอถึงวันนัดซ้อมขานนาคกลับไม่มาตามนัด โดยไม่แจ้งให้ทางวัดทราบ ทางวัดจะไม่ขอรับบุคคลผู้นี้อุปสมบทอีกต่อไป)

รับสมัครผู้อุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล จนถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.


สถานที่ปฏิบัติธุดงค์


๑. พระภิกษุ ภายในมหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่)
๒.พราหมณ์ชาย พักที่ศาลา ๓ ไร่
๓. พราหมณ์หญิง พักที่อาคาร ๒๕ ไร่, ตึกธรรมสถิตย์ และห้องพักรอบตึกกลางน้ำ (เดิมใครอยู่ที่ไหน ให้อยู่ที่นั่น)

รายละเอียด

...ทางวัดขอประกาศระเบียบการรับสมัคร อุปสมบทหมู่ และบวชพราหมณ์ ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ในครั้งนี้ แต่ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบว่า มีผู้สมัครบวชกันหลายคน แต่พอถึงเวลาที่ปิดรับสมัคร มีบางคนส่งใบสมัครแล้ว แต่ไม่เดินทางมาบวชตามเวลานัด จึงขอย้ำเตือนผู้สมัครบวชทั้งหลายว่า

...หากส่งใบสมัครบวชเรียบร้อยแล้ว ถ้าขัดข้องไม่สามารถจะบวชได้ ขอให้ติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ ก่อนวันกำหนดบวชประมาณ ๗ วัน ส่วนการฝึกมโนมยิทธิจะต้องมาฝึกที่วัดเท่านั้น คือผู้ที่เคยบวชธุดงค์มาแล้วติดต่อกัน ๒ ครั้งล่าสุด ไม่ต้องมาฝึกมโนมยิทธิ แต่ผู้ที่ยังไม่เคยบวชธุดงค์มาก่อนหรือเคยบวชธุดงค์มาแล้ว แต่เว้นไปเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องมาฝึกมโนมยิทธิถึง ๓ ครั้ง จึงจะได้รับการพิจารณาเพื่อการอุปสมบทต่อไป

...แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เคยมีปัญหามาแล้ว นั่นก็คือผู้อุปสมบทมักจะไม่รู้ระเบียบการบวชของวัด เนื่องจากได้รับการติดต่อจากเจ้าภาพให้มาบวช จึงขอร้องให้เจ้าภาพกรุณาคัดเลือกผู้ที่จะมาบวชสักหน่อย ยิ่งถ้าคนบวชเขามีศรัทธาด้วยจะดีมาก

...สำหรับในครั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว จะต้องเดินทางมาวัดท่าซุง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาพระพินิจอักษร ถ้าใครไม่มาถึงวัดตามกำหนดเวลาที่นัดไว้นี้ ถือว่าผู้นั้นสละ-สิทธิ์ในการบวชทันที

...และขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า ผู้ที่จะบวชพราหมณ์ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมปฏิบัติธรรม ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ศาลานวราช สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านการโทรศัพท์ หรือทางไลน์ กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้

◄ll กลับสู่สารบัญ[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/8/17 at 15:40 [ QUOTE ]


.

ประมวลภาพ...อบรมนาคผู้ที่อุปสมบทหมู่ถวายกุศล
แด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๙ ปี


วันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐


เวลา ๑๘.๐๐ น. ตรวจเช็ครายชื่อนาค ที่ศาลาพระพินิจฯวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น. ซ้อมขานนาค


เวลา ๑๐.๐๐ น. จัดลำดับรับผ้าไตรจากเจ้าภาพ ซ้อมการรับผ้าไตร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมห่มผ้า


เวลา ๑๓.๓๐ น. หลวงพี่ชัยวัฒน์ ให้คำแนะนำการบวช

เวลา ๑๘.๐๐ น. ซ้อมขานนาค การอุปสมบทที่ละชุด( 3 นาค)
เวลา ๑๔.๐๐ น. ไปรับเครื่องอัฐบริขาร ที่ตึกรับแขกแล้วนำมาเรียงให้ตามหมายเลข ภายในศาลาพระพินิจฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. ซ้อมตั้งแถว,ซ้อมวันทาเสมาและซ้อมพิธีขานนาคในโบสถ์
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/9/17 at 17:32 [ QUOTE ]


.
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น. หลวงพ่อเจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงที่บริเวณหน้า อุโบสถ

เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงพ่อเจ้าอาวาส ให้โอวาทกับนาค ที่ศาลาพระพินิจฯ


เวลา ๑๔.๓๐ น. หลวงพี่ธวัชชัย สอนพระธรรมวินัย
เวลา ๑๕.๓๐ น. นาคทุกคนโกนผมเมื่อเสร็จให้มาถ่ายรูปที่หน้าอุโบสถเพื่อทำบัตร
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 10/9/17 at 21:15 [ QUOTE ]ภาพ...บรรยากาศวันรับสมัครผู้อุปสมบทหมู่
ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๙ ปี


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (รับสมัคร ที่ศาลานวราช )
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top