Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/8/17 at 04:40 [ QUOTE ]

Live (สด) ท่านเจ้าคุณฯ รับแขกที่บ้านสายลม (ซ่อมเสร็จแล้ว) วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2560


ท่านเจ้าคุณฯ รับแขกที่บ้านสายลม (ซ่อมเสร็จแล้ว)

ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2560


.......ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ลงรับแขกที่บ้านสายลมเป็นปฐมฤกษ์ หลังจากมีการบูรณปฏิสังขรณ์กันใหม่ และหลังจากการอาพาธตั้งแต่เดือนเมษายน ท่านได้ว่างเว้นภารกิจนี้ไป 4 เดือนเต็ม เมื่อพักฟื้นหลังผ่าตัดจนกระทั่งสุขภาพแข็งแรงดีขึ้น ท่านจึงได้เมตตามานั่งรับสังฆทาน ท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีจากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย

...พร้อมกันนี้ก็มีการทำบุญซ่อมพระพุทธรูป และห้องที่รักแขกภายในบ้านสายลม นอกจากนี้ยังมีการอุปสมบท (หมู่) ในวันที่ 9 - 15 กันยายนนี้ด้วย เพื่อถวายกุศลให้แก่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลในโอกาสต่อไป...

วันอาทิตย์ที่ ๖ ส.ค.๖๐
...เวลา ๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ลงรับแขกจนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันเพล เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ จำนวนผู้ฝึกขั้นต้น ๑๑๕ คน ไปนิพพานได้ ๑๐๒ คน ไม่ได้ ๑๓ คน ฝึกญาณแปด ๒๘๒ คน จากนั้นอุทิศส่วนกุศลพร้อมกัน ท่านเจ้าคุณฯ รับสังฆทานจนถึงเวลา ๑๕.๓๐น. จึงขึ้นพัก
...ช่วงค่ำ เวลาก่อนเวลา ๑๙.๐๐น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลลงรับสังฆทานจากญาติโยม เมื่อถึงเวลา เปิดคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันนี้ท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องขนิกะสมาธิ แม้จะเป็นสมาธิเล็กน้อยแต่ทุกคนที่ทำได้ก็สามารถไปสวรรค์ไม่ลงนรก หากมีจิตที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ หลังจากจบแล้วญาติโยมพุทธบริษัทเจริญสมาธิประมาณ ๒๐ นาที จากนั้นอุทิศส่วนกุศลพร้อมกัน และกล่าวคำถวายสังฆทาน ต่อมาญาติโยมเข้าทำบุญกันต่อจนถึงเวลา๒๑.๐๐น. เริ่มสวดอิติปิโสทำนองสรภัญญะ ตามด้วยคาถาเงินล้าน จบแล้วพระสงฆ์ให้พร จากนั้นท่านเจ้าคุณฯ ขึ้นพักผ่อน

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
...เวลา ๑๒.๓๐ น. หลังจากฉันภัตตาหารเพลแล้ว ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๒.๓๐ เจ้าหน้าที่เปิดบวงสรวง สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน คำแนะนำก่อนฝึกมโนฯ วันนี้มีญาติโยมมาทำบุญกันอย่างเนืองแน่น เมื่อถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ท่านจึงขึ้นพัก
...เวลา ๑๘.๕๐ น.พระราชภาวนาโกศล ลงรับสังฆทาน เมื่อถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. เปิดวีดีทัศน์ คำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลังจากนั้น นั่งกรรมฐาน ๓๐ นาที เมื่อถึงเวลา ทายกนำอุทิศส่วนกุศล กล่าวคำถวายสังฆทาน ญาติโยมถวายสังฆทาน
...เมื่อถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. ทายกนำสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ จบแล้ว ท่านเจ้าคุณฯ ให้พร ทายกนำกราบพระ เวลา ๒๑.๓๐ น.ท่านเจ้าคุณฯ ขึ้นพัก ญาติโยมแยกย้ายกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.
...ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ลงรับสังฆทาน เจริญศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญถวายสังฆทาน เดือนนี้มีบุญพิเศษ ร่วม ซ่อมชุปทองสมเด็จองค์ปฐมทองคำ(จำลอง) ชุปทองฉัตรพระประธาน ปิดทองพระประธาน ซ่อมแท่นพระ บูรณะซ่อมแซมบ้านสายลมใหม่ บวชพระถวายกุศลท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เมื่อถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. ท่านจึงขึ้นพัก

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ฤกษ์พรหมประสิทธิ์)
...ทำพิธีบวงสรวง อันเชิญพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมจำลอง รูปเหมือนหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงตาแสง ขึ้นประดิษฐานบนแท่นใหม่

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐
...ความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านสายลม ทางบริษัทบริษัทรักษาความปลอดภัย และบริษัทสยามธุรการ จำกัดโดย คุณอายุธ นาครทรรพ ได้จัดพนักงานเข้าเก็บกวาดล้างทำความสะอาดพื้นที่บ้านสายลมทั้งหลัง ในวันที่ ๓๑ ก.ค. และวันที่ 2 ส.ค. ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดรับญาติ
โยมเข้าทำบุญในวันสอนกรรมฐานจะเดือน ส.ค. นี้

...ขออนุโมทนา เป็นอย่างยิ่ง ในส่วนงานติดตั้งระบบเสียงนำอุปกรณ์ ตู้เครื่องแอมป์ ติดตั้งลำโพง ทดลองระบบเสียง ทดลองแอร์

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
...พระครูปลัดสมนึก พร้อมด้วย พระสุรเชษฐ์ และ พระอวยพร เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านซอยสายลม เพื่อให้พร้อมในการต้อนรับบรรดาท่านพุทธที่เข้ามาปฏิบัติธรรม
และได้อัญเชิญพระประธานที่ทำการบูรณะปิดทองใหม่แล้ว เข้าประดิษฐานบนฐานชุกชีของชุดโต๊ะหมู่บูชาด้วย ทั้งนี้ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลจะเดินทางมารับสังฆทานในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคมนี้ตามปกติ(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

5 ส.ค. 60 ท่านเจ้าคุณฯ ช่วงที่ 4 - ช่วงที่ 3 - ช่วงที่ 2 - ช่วงที่ 1

4 ส.ค. 60 ท่านเจ้าคุณฯ กลางคืน ช่วงที่ 1 - ช่วงที่ 2 - ช่วงบ่าย ถึงบ้านสายลม
1 ส.ค. 60 ปรับปรุงบ้านสายลม ช่วงที่ 1 - ช่วงที่ 2


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top