Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 23/8/17 at 15:46 [ QUOTE ]

แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "กันยายน" ปี 2560


ประจำเดือน กันยายน

บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กันยายน ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน
เวลา ๐๘.๐๐ น หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร - สิริรัตน์ (ตุ๋ย) โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๘) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน - วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน (วันนี้ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ)
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้ว รับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร (บางครั้งผู้รับสังฆทานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามสมควร เพราะช่วงนี้เป็นระยะพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดของท่านเจ้าอาวาส - แจ้งข่าวโดย "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง")

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (เจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที) ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"
งานอุปสมบท (หมู่) และปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณ พระราชภาวนาโกศล
เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๙ ปี
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครผู้อุปสมบท (หมู่) และส่งไม่ใบสมัครไม่เกิน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ ห้องรับสมัครหลังโบสถ์
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้สมัครบวชตรวจเช็ครายชื่อพร้อมกัน ณ ศาลาพระพินิจอักษร
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซ้อมขานนาค และตอนบ่าย พระอาจารย์ชัยวัฒน์ ให้โอวาทแก่นาค แล้วเบิกเครื่องบวช ที่ตึกรับแขก
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณฯ ทำพิธีบวงสรวง และให้โอวาทแก่นาค แล้วซ้อมขานนาค ตอนบ่ายปลงผม ที่หน้าโบสถ์
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีอุปสมบท (หมู่) จำนวนประมาณ ๘๕ รูป และบวชชีพราหมณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี (ศาลา ๑๒ ไร่)


งานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๒๕
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
.

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทายกนำกราบพระและรับศีล พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดพระพุทธมนต์ (ธัมมนิยาม) เจ้าภาพถวายทักษิณานุปทาน ต่อจากนั้น พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล และถวายทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทายกนำกราบพระและรับศีล พระราชาคณะ และพระเถรานุเถระ ที่อาราธนามาในงานสวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระสงฆ์ภายในวัดท่าซุง รวมทั้งพระอาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมงานด้วย
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระราชาคณะ ผู้เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา เจ้าภาพถวายทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อนุโมทนาแล้วเดินทางกลับ
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดมาติกา เจ้าภาพถวายทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/9/17 at 04:55 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top