Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/9/17 at 05:02 [ QUOTE ]

รายงานข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "ตุลาคม" ปี 2560


ประจำเดือน ตุลาคม

บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน
เวลา ๐๘.๐๐ น ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร - สิริรัตน์ (ตุ๋ย) โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๘) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน - วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

ทำบุญที่ระลึกคล้ายวันเกิด
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง จากนั้นทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล (ในวันงานมีเจ้าภาพเปิดร้านเลี้ยงน้ำ และ อาหารฟรี)

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน (วันนี้ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ)
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้ว รับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร (บางครั้งผู้รับสังฆทานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามสมควร เพราะช่วงนี้เป็นระยะพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดของท่านเจ้าอาวาส - แจ้งข่าวโดย "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง")

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน พระครูสมุห์พิชิต หรือ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที) ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย พระครูสมุห์พิชิต หรือ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว พระครูสมุห์พิชิต หรือ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"
ทำบุญวันออกพรรษา


วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ เป็นวันออกพรรษา
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)
เวลา ๐๖.๓๐ น. รับสังฆทาน ที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา

ทำบุญตักบาตร วันเทโวโรหนะวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ตรงกับวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)
เวลา ๐๖.๓๐ น. รับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาตอาหารแห้ง รอบพระอุโบสถ เสร็จแล้วถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
งานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดท่าซุงวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม เริ่มงานกฐิน
วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน ที่วิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงทำพิธีกรานกฐินในพระอุโบสถ
งานทอดกฐินสามัคคี วัดสุขุมาราม

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม
สอนพระกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว เดินทางกลับวัดท่าซุง

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ

งานทอดกฐินสามัคคี วัดพรหมยานรังสรรค์ (ป่าละอู)

วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม เริ่มงาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 29/9/17 at 04:52 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top