Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 27/11/17 at 22:14 [ QUOTE ]

แจ้งข่าวอาการอาพาธ/ภาพ...พิธีบวงสรวงขอพรให้หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมีสุขภาพดีขึ้น


วันที่ 18 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
1.ช่วงเช้า
⁃ ในคืนวันที่ 17ม.ค. หลวงพ่อท่านเจ้าคุณหลับได้ดี ตั้งแต่เวลา 23.00-06.00 น.
⁃ มีอาการปวดท้อง เวลา 22.00 น. หลังจากได้รับยาแล้ว อาการทุเลาลง
⁃ ช่วงเช้า 18 ม.ค. ค่าความเข้มข้นของเลือดลดลงเล็กน้อย ไม่มากนัก
⁃ มีอาการอ่อนเพลีย คุณหมอผู้ดูแลจึงให้เลือด
⁃ ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ระบบการย่อยอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
- ช่วงบ่าย หลวงพ่อท่านเจ้าคุณหน้าตาแจ่มใสขึ้น
- ได้พักผ่อน ในระยะเวลานาน
- คุณหมอผู้ดูแล เรื่องกายภาพบำบัด เข้าตรวจ พบว่า กล้ามเนื้อ แขนและขาด้านซ้ายของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเริ่มตึงตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการฟื้นฟู
- ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ไม่มีอาการเป็นไข้

**เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือคณะศิษย์งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
อนึ่ง : เนื่องจากคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลในการอาพาธในครั้งนี้ จึงขอเจริญพรมายังญาติโยมว่า ท่านหลายก็มีส่วนช่วยได้ในกรณีดังกล่าวนี้ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน........ขอเจริญพร.......

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 17 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ เมื่อคืนวันที่ 16 ม.ค หลับได้ดี
⁃ ไม่มีอาการปวดท้อง หรือเป็นไข้ ในตอนกลางคืน
⁃ ช่วงเช้า 17 มค. ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ หลวงพ่อหน้าตาสดชื่น
⁃ ระบบการย่อยอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-การทำกายภาพ มีการพัฒนาเล็กน้อย อยู่ในระดับ 7/10
- ช่วงบ่ายนี้ส่วนมากจะพักผ่อน เป็นช่วงเวลานาน
-ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
-ไม่มีอาการเป็นไข้

**เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะศิษย์ งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เป็นจำนวนมาก ภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
และเนื่องจากคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในการอาพาธในครั้งนี้. จึงขอเจริญพรมายังญาติโยม ว่าท่านหลายก็มีส่วนช่วยได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 16 มกราคม 2561


แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
1.ช่วงเช้า
⁃ ในคืนวันที่ 14 ม.ค หลับได้ดี แต่ไม่ตลอดทั้งคืน
⁃ ไม่มีไข้ในตอนกลางคืนของวันที่ 14 ม.ค ⁃ ช่วงเช้า 15 มค. ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
- ความเข้มข้นของเลือดและเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ต่ำเล็กน้อย คุณหมอผู้ดูแล จึงให้เลือด 1 ถุง
- ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ไม่มีอาการเป็นไข้
- ผลตรวจเลือด เช้าวันที่ 16 มค. ค่าความเข้มข้นของเลือดและเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปรับขึ้นมาบ้างตามลำดับ

**เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือคณะศิษย์งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เป็นจำนวนมาก ภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียมายังสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
...และด้วยคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ก็ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลในการอาพาธในครั้งนี้.
...โดยญาติโยมทั้งหลายก็มีส่วนช่วยได้ในกรณีดังกล่าวนี้ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่ง
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 15 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ เมื่อคืนวันที่ 14 ม.ค หลับได้ดี แต่ไม่ตลอดทั้งคืน
⁃ ไม่มีไข้ในตอนกลางคืนของวันที่ 14 ม.ค
⁃ ช่วงเช้า 15 มค. ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-ความเข้มข้นของเลือดและเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ต่ำเล็กน้อย คุณหมอผู้ดูแล จึงให้เลือด 1ถุง
-ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
-ไม่มีอาการเป็นไข้
-ผลตรวจเลือด เช้าวันที่ 16 มค. ค่าความเข้มข้นของเลือดและเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปรับขึ้นมาบ้างตามลำดับ

**เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะศิษย์
งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เป็นจำนวนมาก ภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียมายังสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
และด้วยคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ก็ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในการอาพาธในครั้งนี้.
โดยญาติโยมทั้งหลายก็มีส่วนช่วยได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่ง
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 14 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ เมื่อคืนวันที่ 13 ม.ค หลับได้ดีตลอดคืน
⁃ มีไข้เล็กน้อยช่วงสั้นๆในตอนกลางคืนวันที่ 13 ม.ค หลังจากฉันยา แก้ไข้แล้ว ก็ปกติ
⁃ ช่วงเช้า 14 มค. ผลตรวจความเข้มข้นของเลือดอยู่ในเกณฑ์ดี
⁃ ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-ฝึกการกลืน สามารถทำได้ดี
- คุณหมอผู้ดูแล ได้ให้เกล็ดเลือดเพื่อปรับระดับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
-ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
-ไม่มีอาการเป็นไข้
*** เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะศิษย์
- งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เป็นจำนวนมาก ภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียมายังสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ทางคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ก็ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในการอาพาธในครั้งนี้.
โดยญาติโยมทั้งหลายก็มีส่วนช่วยได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่ง.
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 13 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ เมื่อคืนวันที่ 12 ม.ค หลับได้ดี
⁃ ไม่มีไข้ในตอนกลางคืนและช่วงเช้า
⁃ ผลตรวจความเข้มข้นของเลือดน้อยลงกว่าเดิม แต่ไม่มาก
⁃ มีเสมหะลำคอเล็กน้อย
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-มีอาการอ่อนเพลียขึ้นมากกว่าช่วงเช้า หมอจึงให้เลือด
- ทำกายภาพกล้ามเนื้อ แขนและขา อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง
-ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
-ไม่มีอาการเป็นไข้

**สรุป : อาการโดยรวมมีอาการอ่อนเพลียแต่ความดันโลหิตยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรด ให้ความร่วมมือ ในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 12 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ เมื่อคืนวันที่ 11 ม.ค หลับได้ในช่วงสั่นๆ
⁃ ไม่มีไข้ในตอนกลางคืนและช่วงเช้า
⁃ ผลตรวจความเข้มข้นของเลือดอยู่ในเกณฑ์ดี
⁃ มีเสมหะลำคอเล็กน้อย
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-ไม่มีอาการอ่อนเพลีย จึงทำกายภาพการกลืน ได้ระดับคะแนน 7 / 10
- ทำกายภาพแขนและขา ได้ระดับคะแนน 7 / 10
-มีอาการแน่นท้อง
-ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
-ไม่มีอาการเป็นไข้

**สรุป : อาการโดยรวมพัฒนาดีกว่าเมื่อวาน ไม่มีอาการอ่อนเพลียและความเข้มข้นของเลือด อยู่ในเกณฑ์ดี
**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรด ให้ความร่วมมือ ในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 11 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ เมื่อคืนวันที่ 10ม.ค หลับได้ในช่วงสั้นๆ
⁃ ไม่มีไข้ในตอนกลางคืนและช่วงเช้า
⁃ ผลการฝึกการกลืน อยู่ในเกณฑ์พอใช้
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ มีอาการอ่อนเพลีย คุณหมอผู้ดูแล จึงให้เลือด
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-งดทำกายภาพ เนื่องจากยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่
-มีอาการแน่นท้อง
-ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์
- ไม่มีอาการเป็นไข้
-ผลการตรวจความเข้มข้นของเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมาก คุณหมอจึงให้เลือด

**สรุป : อาการโดยรวมมีอาการอ่อนเพลียในช่วงเข้า แต่ในช่วงบ่ายอาการดีขึ้น
**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรด ให้ความร่วมมือ ในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 10 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ เมื่อคืนวันที่ 9ม.ค หลับได้ดี
⁃ ไม่มีไข้ในตอนกลางคืนและช่วงเช้า
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ มีอาการอ่อนเพลีย คุณหมอผู้ดูแล จึงให้เลือด

2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-ยังมีอาการอ่อนเพลียแต่ดีขึ้นกว่าในช่วงเช้า
-ฝึกการกลืนในช่วงบ่าย มีการตอบสนองที่ดี
-มีอาการแน่นท้อง
-ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์
- ไม่มีอาการเป็นไข้
-ผลการตรวจความเข้มข้นของเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
**สรุป : อาการโดยรวมมีอาการอ่อนเพลียในช่วงเข้า แต่ในช่วงบ่ายอาการดีขึ้น

**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรด ให้ความร่วมมือ ในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 9 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ช่วงค่ำยังมีอาการปวดศรีษะบ้างทำให้นอนหลับได้เป็นช่วงสั้นๆ ช่วงเช้าวันนี้ปริมาณเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควรส่งผลให้สามารถเริ่มทำกายภาพบำบัดในส่วนของการบริหารแขน-ขาได้บ้าง ส่วนการฝึกกล้ามเนื้อปาก,การกลืนและการฝึกออกเสียง ทำได้ดีกว่าวันก่อนพอสมควร คุณหมอให้คะแนน 7ใน10 ยังมีอาการท้องอืดเป็นช่วงๆ ปัสสาวะมีสีเข้มพอสมควร อุณหภูมิร่างกายปรกติ ไม่มีไข้ ความดันรวมถึงค่าน้ำตาลและอ๊อกซิเจนในเลือด อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน อัตราเต้นหัวใจสูงเล็กน้อย ร่างกายยังมีอาการเหนื่อยและอ่อนเพลียเป็นช่วงๆ คณะแพทย์ผู้ดูแลยังคงเฝ้าติดตามค่าผลเลือดอย่างใกล้ชิดต่อไป
**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรด ให้ความร่วมมือ ในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 8 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ช่วงกลางคืนมีปวดศรีษะเล็กน้อย ประกอบกับอาการท้องอืด ทำให้หลับได้เป็นช่วงสั้นๆ มีอาการเหนื่อยและอ่อนเพลีย ปริมาณเกล็ดเลือดยังคงอยู่ในระดับต่ำทีมแพทย์ที่รักษาได้ให้เลือดและเกล็ดเลือดเพิ่มเติมอีกในวันนี้ พร้อมเฝ้าติดตามผลเลือดอย่างใกล้ชิดต่อไป ด้วยค่าเลือดที่อยู่ในระดับต่ำ แพทย์ที่ดูแลจึงยังต้องงดการทำกายภาพบำบัดในส่วนของการบริหารแขน-ขา,การฝึกนั่งและยืน ทำได้เฉพาะในส่วนของการฝึกกล้ามเนื้อปากและการออกเสียง ซึ่งทำได้พอสมควร ในช่วงระหว่างวัน ค่าความดัน,น้ำตาลในเลือดและอ๊อกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับมาตราฐาน มีเพียงอัตราเต้นของหัวใจที่สูงเล็กน้อย

**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรด ให้ความร่วมมือ ในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 7 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

แจ้งข่าวการอาพาธ ช่วงค่ำ(วันที่6) หลับได้เป็นช่วงเวลานาน ทำให้วันนี้ร่างกายสดชื่นขึ้นกว่าเมื่อวันก่อนพอสมควร ปริมาณเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คณะแพทย์ผู้ดูแลยังคงให้เลือด และตรวจเช็คค่าของเม็ดเลือดอย่างใกล้ชิดต่อไป ช่วงบ่ายสามารถทำกายภาพบำบัดในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อปาก,กระพุ้งแก้ม,ลิ้นและการออกเสียง โดยสามารถทำตามโปรแกรมได้ดีพอสมควร ส่วนการฝึกนั่ง,ยืนและการบริหารแขน-ขา ต้องรอให้ผลเลือดดีขึ้นอีกซักระยะหนึ่งก่อน ในช่วงระหว่างวัน ค่าความดัน,น้ำตาลในเลือดและอ๊อกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับมาตราฐาน มีเพียงอัตราเต้นของหัวใจที่สูงเล็กน้อย

**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรด ให้ความร่วมมือ ในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 6 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ เมื่อคืนวันที่ 5 ม.ค หลับได้ดีตั้งแต่เวลาประมาณ21.00-02.00 หลังจากนั้น หลับเป็นระยะสั้นๆ
⁃ ไม่มีไข้ในตอนกลางคืนและช่วงเช้า
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ไม่พบอาการติดเชื้อ แต่ยังมีอาการอ่อนเพลีย คุณหมอผู้ดูแล จึงให้เลือด
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-ยังมีอาการอ่อนเพลียแต่ดีขึ้นกว่าในช่วงเช้า
- งดกายภาพในช่วงบ่าย
-ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์
- ไม่มีอาการเป็นไข้
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ผลการตรวจความเข้มข้นของเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมาก

**สรุป : อาการโดยรวมมีอาการอ่อนเพลียในช่วงเข้า แต่ในช่วงบ่ายอาการดีขึ้น จึงหลับเป็นเวลานาน
**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรด ให้ความร่วมมือ ในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ ที่ห้องโถงชั้น 8

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 5 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ มีอาการอ่อนเพลีย จึงงดการลงทำกายภาพ
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-ร่างกายอ่อนเพลียเพิ่มขึ้น คุณหมอผู้ดูแลจึงให้เลือด
- งดกายภาพในช่วงบ่าย
-ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์
- ไม่มีอาการเป็นไข้
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

**สรุป : อาการโดยรวมมีอาการอ่อนเพลียมากขึ้น จึงหลับเป็นเวลานาน
**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรด ให้ความร่วมมือ ในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 3 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ มีอาการอ่อนเพลีย จึงงดการลงทำกายภาพ
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-อาการไข้และชีพจร อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ยังมีอาการเพลีย จึงหลับในช่วงเวลานาน
- งดกายภาพในช่วงบ่าย
-ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
**สรุป : อาการโดยรวมมีอาการอ่อนเพลีย จึงหลับเป็นเวลานาน

**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรด ให้ความร่วมมือ ในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าวนี้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 2 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ มีอาการอ่อนเพลีย จึงงดการลงทำกายภาพ
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
-มีอาการไข้และชีพจรเต้นเร็วขึ้น คุณหมอให้ยาลดไข้ และวัดคลื่นหัวใจ. ได้ค่าปกติ
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
**สรุป : อาการโดยรวมมีอาการอ่อนเพลียและมีไข้ในช่วงบ่าย เมื่อให้ยาลดไข้แล้ว อาการปกติ

**เนื่องจากในระยะนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรดให้ความร่วมมือในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ที่ห้องโถงชั้น8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าว

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 1 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ การทำกายภาพ แขนขา มีพัฒนาการขึ้นเล็กน้อย
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
- การทำกายภาพในการทรงตัวในท่านั่งและยืนทำได้ดีในระดับคะแนน 7/10 และการฝึกกลืนก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันในระดับคะแนน 7-8/10
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ไม่มีอาการไข้แต่มีอาการปวดท้องบ้างเล็กน้อย
⁃ มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย
**สรุป : อาการโดยรวมร่างกายแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

**การทำกายภาพบำบัดถึง3ช่วงเวลาต่อวัน ก็เพื่อเร่งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ว เมื่อว่างจากการทำกิจกรรมก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรดให้ความร่วมมือในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ที่ห้องโถงชั้น8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าว

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 30 ธันวาคม 2560แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ การทำกายภาพทั้งสองช่วงเวลา มีพัฒนาการได้ดีขึ้นพอสมควร ทั้งการบริหารการกลืน และการบริหารแขนขา
2.ช่วงบ่าย
- การทำกายภาพในช่วงบ่าย กล้ามเนื้อเริ่มตึงตัวมากขึ้น ทำได้ดีขึ้นกว่าวันก่อนมาก
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ดี
⁃ ไม่มีอาการไข้ ไม่มีอาการปวดศรีษะ
⁃ ท่านหลับได้ดีและเวลายาวขึ้น ในช่วงกลางคืน
**สรุป : อาการโดยรวมร่างกายแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมพอสมควร

**การทำกายภาพบำบัดมี 3 ช่วงเวลาต่อวัน ก็เพื่อเร่งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ว เมื่อว่างจากการทำกิจกรรมก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ และเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล โปรดให้ความร่วมมือในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าว

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 29 ธันวาคม 2560แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ การทำกายภาพทั้งสองช่วงเวลา มีพัฒนาการได้ดีขึ้นพอสมควร ทั้งการบริหารการกลืนและการบริหารแขนขา
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
- การทำกายภาพในช่วงบ่าย กล้ามเนื้อเริ่มตึงตัวมากขึ้น
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ไม่มีอาการไข้ แต่ยังมีอาการปวดศีรษะ บางช่วงเวลา
⁃ โดยมากจะหลับในระยะเวลาสั้นๆ
**สรุป : อาการโดยรวมร่างกายแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

**การทำกายภาพบำบัดถึง3ช่วงเวลาต่อวัน ก็เพื่อเร่งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ว เมื่อว่างจากการทำกิจกรรมก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรดให้ความร่วมมือในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ที่ห้องโถงชั้น 8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าว

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 28 ธันวาคม 2560แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ การทำกายภาพทั้งสองช่วงเวลา มีพัฒนาการขึ้นไม่มากนัก ทั้งการบริหารการกลืนและการบริหารแขนขา
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
- การทำกายภาพในช่วงบ่าย กล้ามเนื้อเริ่มตึงตัวมากขึ้น
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ไม่มีอาการไข้แต่มีอาการปวดศีรษะ
⁃ โดยมากจะหลับในระยะเวลาสั้นๆ
**สรุป : อาการโดยรวมร่างกายแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

**การทำกายภาพบำบัดถึง3ช่วงเวลาต่อวัน ก็เพื่อเร่งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ว เมื่อว่างจากการทำกิจกรรมก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรดให้ความร่วมมือในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ที่ห้องโถงชั้น8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าว

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 27 ธันวาคม 2560แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ การทำกายภาพทั้งสองช่วงเวลา มีพัฒนาการขึ้นไม่มากนัก ทั้งการบริหารการกลืนและการบริหารแขนขา
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
- การทำกายภาพในช่วงบ่าย มีพัฒนาการไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานทั้งในท่านั่งและยืน
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ไม่มีอาการไข้แต่มีอาการปวดศีรษะ
⁃ โดยมากจะหลับในระยะเวลาสั้นๆ
**สรุป : อาการโดยรวมดีขึ้นและร่างกายแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

**การทำกายภาพบำบัดถึง3ช่วงเวลาต่อวัน ก็เพื่อเร่งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ว เมื่อว่างจากการทำกิจกรรมก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรดให้ความร่วมมือในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ที่ห้องโถงชั้น8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าว

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 26 ธันวาคม 2560แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

1.ช่วงเช้า
⁃ การทำกายภาพทั้งสองช่วงเวลา มีพัฒนาการที่ดีขึ้น การบริหารการกลืนและแขนขา
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
- การทำกายภาพในช่วงบ่ายทำได้ดีทั้งในท่านั่งและยืน
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ไม่มีอาการไข้แต่ปวดศีรษะเล็กน้อย
⁃ โดยมากจะหลับได้ในระยะเวลาสั้นๆ
**สรุป : อาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ ร่างกายแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมาก

**การทำกายภาพบำบัดถึง 3 ช่วงเวลาต่อวัน ก็เพื่อเร่งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ว เมื่อว่างจากการทำกิจกรรมก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและเพื่อป้องกันให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโปรดให้ความร่วมมือในการงดเยี่ยมในช่วงนี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ที่ห้องโถงชั้น8
จึงขอเจริญพรมายังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกรณีดังกล่าว

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 25 ธันวาคม 2560 (19.30)แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ช่วงกลางคืนหลับได้เป็นช่วงๆ ทำกายภาพช่วงเช้า
(8.45-9.30น.)บริหารแขนขา คุณหมอแจ้งว่าฝั่งซ้ายมีพัฒนาการตอบสนองขึ้นมาเรื่อยๆ อาการทางท้องที่จุกแน่นคุณหมอให้ยาและระบายแก๊สผลเป็นที่พอใจของแพทย์ มีความสบายทางท้องดีขึ้น
กายภาพบำบัดช่วงบ่าย ลงทำที่ห้องยิม ใช้เวลา1ชั่วโมง ฝึกนั่งและยืน ฝึกทักษะการจำสีและกำหนดตำแหน่งสิ่งของด้วยการหยิบลูกบอลสี ทำได้ดีขึ้นเป็นลำดับ ร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ การพูดออกเสียงชัดเจนขึ้น
การทำกายภาพบำบัดถึง3ช่วงเวลาต่อวัน ก็เพื่อเร่งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ว เมื่อว่างจากการทำกิจกรรมก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ

จึงขอให้คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลโปรดให้ความร่วมมือในการงดเยี่ยมในช่วงเวลานี้ก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะกราบเยี่ยม สามารถลงชื่อในสมุดเยี่ยมที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดไว้ให้ที่ห้องโถงชั้น8 จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 24 ธันวาคม 2560 (21.20)แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ช่วงเช้าทำกายภาพที่ห้องพักด้วยการบริหารแขน-ขา และใช้เครื่องกระตุ้นเพื่อบริหารปอด พร้อมทั้งปรับอริยาบทจากนอนเป็นนั่งเก้าอี้ สามารถนั่งได้นาน การสื่อสารและออกเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆ มีภาวะท้องอืดและจุกบ้าง โดยคุณหมอแจ้งว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ป่วยที่รับอาหารทางสายยาง ทั้งนี้ทางทีมแพทย์ได้ให้ยาแก้ท้องอืดและหมั่นระบายลมออกทางสายยาง ซึ่งแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี การขับถ่ายเป็นไปด้วยดี ปัสสาวะส่วนใหญ่สีเหลืองเป็นปรกติ

ภาคบ่าย(13.30-14.45) ลงทำกายภาพที่ห้องยิม ด้วยการบริหารแขนและขาทั้ง2ด้าน ยืนปรับมุมเกือบ 90องศา ได้นานประมาณ20นาที ออกกำลังแขนและสมองด้วยการโยนบอล พร้อมทบทวนสีได้แม่นยำ พักหลับช่วงกลางวันได้ดี
16.00-17.00น. ทำกายภาพฝึกการกลืนและออกเสียง ทำได้ดีกว่าเมื่อวาน ได้คะแนน8ใน10 ความดันในช่วงวันอยู่ในระดับปรกติ ไม่มีไข้ หัวใจเต้น(95),ค่าอ๊อกซิเจนในเลือดดี(100)
อาการสรุปโดยรวมพัฒนาดีขึ้นเป็นที่พอใจของทีมแพทย์ที่รักษา

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 23 ธันวาคม 2560 (20.06)แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
ช่วงกลางคืนนอนหลับได้น้อยกว่าเมื่อวาน ทำให้ช่วงกลางวันมีอาการเพลียบ้างเล็กน้อย
กายภาพช่วงเช้าทำในห้องพักด้วยการบริหารแขนและขา รวมถึงใช้เครื่องกระตุ้นปอดทั้งสองข้างผลการตอบสนองเป็นไปด้วยดี ความดันสูงเล็กน้อย(เป็นบางช่วงเวลา)ค่าอ๊อกซิเจนในเลือด(100),หัวใจ(92) คุณหมอด้านระบบทางเดินอาหารมาตรวจแจ้งว่าระบบการย่อยเป็นไปด้วยดี
ลงห้องยิมในช่วงบ่าย(13.30-14.50)ใช้เวลา 1ชั่วโมงสามารถยืน(มุม60องศา)ได้นานขึ้น การฝึกนั่งตัวตรง,คอและหน้าหันตรง ทำได้ดีเป็นพิเศษ
ช่วงเวลา16.00-17.00น. ทำกายภาพบำบัดที่ห้องพัก เป็นวันแรกในการฝึกกลืนด้วยเจลลี่และซุปข้าวโพด ได้คะแนน7ใน10 คุณหมอปิยวิทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประเมินผลโดยรวมว่าด้านซ้ายมีการตอบสนองดีขึ้นเป็นลำดับ กล้ามเนื้อมีแรงต้านมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนด้านขวามีกำลังดี
คุณหมอฤกษ์ชัยแพทย์เจ้าของไข้ มาตรวจแจ้งผลโดยเฉพาะด้านสมองไม่มีอะไรน่าห่วง ร่างกายมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดี ซึ่งต้องทำตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ทีมแพทย์จะได้เฝ้าติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดต่อไป

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (22.30)แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

วันนี้ลงทำกายภาพบำบัดที่ห้องยิม ฝึกท่ายืนปรับแท่นที่ระดับ60องศา นั่งตัวตรง,คดตรง บริหารกล้ามเนื้อแขนขา ผลเป็นที่พอใจของทีมแพทย์
การนอนหลับช่วงค่ำสามารถหลับได้ดี มีอาการปวดศรีษะบ้างเป็นครั้งคราว
ทีมแพทย์ปรับการให้อาหารเหลวโดยแบ่งเป็นช่วงย่อยๆ เพื่อแก้ปัญหาการแน่นท้อง การขับถ่ายและปัสสาวะเป็นปรกติ ค่าน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ช่วง16.00-17.00น. ทำกายภาพที่ห้องพักด้วยการนั่ง ซึ่งทำได้ 1 ชั่วโมง ประกอบไปกับการฝึก เคี้ยว-การกลืนและการออกเสียง ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ เสียงชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ การพัฒนาของปอดเป็นไปด้วยดี
อาการโดยรวมพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 21 ธันวาคม 2560 (๒๑:๑๘)แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
-วันนี้ท่านตื่นเช้าดูสดใส่ไม่เพลียหลับได้ดีเป็นช่วงระยะยาวๆ
-การย่อยและการขับถ่ายเป็นไปได้ดี
-ปัสสาวะได้ดีมีสีเหลืองเป็นปกติและมีปริมาณมากขึ้น
-ช่วงเข้าทำการกายภาพที่ห้องและนั่งเก้าอี้ได้เป็นเวลานานพอสมควร
-ช่วงบ่ายลงไปกายภาพที่ห้องกายภาพด้านล่างเป็นการให้นั่งด้วยตัวเองและตั้งคอตรงหันขวาหันซ้ายและตรง คอตรงได้ดีขึ้นและให้ยืนบนเครื่องยืนได้นานแล้วไม่มีอาการเจ็บหรือปวดทำได้ดี
-ช่วงบ่ายมีการฝึกการกลืนแล้วมีเครื่องช่วยกระตุ้นไฟฟ้าทำการกลืนได้ดีและมีการให้เป่าลมและออกเสียงได้ชัดขึ้นหมอผู้ดูแลการออกเสียงและการกลืนประเมินผลไ ด้๙ใน๑๐
สรุปอาการโดยรวมเป็นที่หน้าพอใจของคณะแพทย์ผู้ดูแล

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 20 ธันวาคม 2560แจ้งข่าวการอาพาธ

-วันนีัอาการท่านสดใส่ขึ้นกว่าเมื่อวานได้หลับเป็นระยะเวลานานขึ้นไม่เพลีย
-อาการย่อยอาหารได้ดีเป็นปกติ
-ระบบขับถ่ายได้ดีปัสสาวะได้ดีมีสี่เหลืองเป็นปกติ
-การพูดออกเสียงได้ดี
-การกายภาพวันนี้หมอเรีมให้ฝึกการยืนทำได้ดี
-ระดับความดันและระดับน้ำตาลอยู่ในระดับปกติไม่มีอาการไข้และอาการปวดศรีษะ
-สรุปอาการวันนี้เป็นที่หน้าพอใจของนายแพทย์ผู้เป็นเจ้าของไข้ท่านดูดีสดใส่ขึ้นมาก

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 19 ธันวาคม 2560แจ้งข่าวการอาพาธ

-ช่วงเช้าวันนี้หลับได้น้อยกว่าเมื่อวานตืมมาเลยมีอาการเพลียบ้างการย่อยอาหารย่อยได้ดีระบายขับถ่ายดีเป็นปกติ
-ปัสสาวะได้ดีมีสีเหลืองเป็นปกติ
-เสียงพูดฟังชัดความจำๆได้ดี
-การกายภาพเป็นไปได้ด้วยดี
-ระดับน้ำตาลและความดับเป็นปกติและไม่มีอาการไข้และอาการปวดศรีษะ
-ช่วงกลางวันหลับได้เป็นช่วงๆ
-สรุปอาการนายแพทย์ผู้ดูแลวันนี้มีอาการเพลียบ้างอาการทางร่างกายดีขึ้นเป็นลำดับ

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 18 ธันวาคม 2560แจ้งข่าวการอาพาธ

-ช่วงเช้านายแพทย์ผู้ดูแลระบบทางเดินอาหารมีความพอใจในการขับถ่ายได้ดีอุจจาระมีความเหนียวขึ้นไม่เป็นน้ำปัสสาวะมีสีเหลืองเป็นปกติ
-เสืยงพูดออกเสียงได้ดีชัดเจนขึ้นมากความจำๆได้ดี
-การทำกายภาพมีพัฒนาการทีดีขึ้นมีแรงมากขึ้นและสามารถนั่งได้และนานขึ้นกว่าเมือวาน
-ระดับน้ำตาลในเลือดและความดันอยู่ในระดับปรกติ
-ไม่มีอาการปวดศรีษะและหลับได้ดีขึ้น
-สรุปอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับร่างกายมีกำลังแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับทุกๆวัน

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 22.00 น.แจ้งข่าวการอาพาธ

1.ช่วงเช้า
⁃ นายแพทย์ผู้ดูแล พอใจอาการของระบบทางเดินอาหาร ที่มีการย่อยและการขับถ่ายได้ดี
⁃ เสียงพูดชัดเจนกว่าเมื่อวานมาก
⁃ การทำกายภาพ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น นั่งได้นานขึ้นกว่าเดิม
2.ช่วงบ่ายถึงเย็น
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ไม่มีอาการไข้ มีปวดศีรษะบ้างเล็กน้อย
⁃ โดยมากจะหลับได้ในระยะเวลานาน

**สรุป : อาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ ร่างกายแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมาก

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 21.00 น.แจ้งข่าวการอาพาธ

1.ช่วงเช้า 6.00น-12.00น
⁃ นายแพทย์ผู้ดูแล พอใจอาการของระบบทางเดินอาหาร ที่มีการย่อยและการขับถ่ายได้ดี
⁃ นายแพทย์ผู้ดูแลด้านการติดเชื้อ ยังไม่พบการติดเชื้อ
⁃ ช่วงเช้ามีอาการสดชื่น เสียงพูดชัดเจนกว่าเมื่อวาน
⁃ การทำกายภาพ มีการออกเสียงได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน แขนซ้ายเริ่มมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ

2.ช่วงบ่ายถึงเย็น 12.00น.-19.00น.
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ไม่มีอาการไข้
⁃ ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ โดยมากจะหลับได้ในระยะเวลานาน

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 15 ธันวาคม 2560แจ้งข่าวการอาพาธ

1.ช่วงเช้า 6.00น-12.00น
⁃ นายแพทย์ผู้ดูแล พอใจอาการของระบบทางเดินอาหาร ที่มีการย่อยและการขับถ่ายได้ดี โดยไม่มีอาหารตกค้าง
⁃ ไม่พบการติดเชื้อ
⁃ ความดันโลหิตค่อนข้างสูง แต่ไม่เป็นที่กังวลของแพทย์ผู้ดูแลเพราะอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้
⁃ การทำกายภาพ มีการออกเสียงได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน แต่ความแข็งแรงของปอดยังน้อยอยู่ ถ้าได้รับการฟื้นฟูต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาไปในทางที่ดี

2.ช่วงบ่ายถึงเย็น 12.00น.-19.00น.
⁃ ความดันโลหิตอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับช่วงเช้า
⁃ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
⁃ ไม่มีอาการไข้หรือปวดศีรษะ
⁃ โดยส่วนมากจะหลับได้ในระยะเวลานาน
** คณะพระผู้ดูแลวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 23:20 น.แจ้งข่าวการอาพาธ

-8.10 น. ทำกายภาพช่วงปาก โดยทดสอบการกลืนอาหาร : มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
-10.30 น. ทำกายภาพ แขน และขา : มีการตอบสนองที่ดี ทรงตัวได้ในระดับหนึ่ง นักกายภาพบำบัด ประเมินการพัฒนาการในระดับคะแนน 7-8 จากเต็ม 10
-16.30 น. ทำกายภาพ แขนและขา รอบที่สอง : มีการตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าในช่วงเช้า
ประเมินการพัฒนาในระดับคะแนน 9 จากเต็ม10

สรุปอาการโดยรวม : ร่างกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ , ไม่มีอาการไข้, ไม่มีอาการวิงเวียน, ขับถ่ายได้

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 20:30 น.แจ้งข่าวการอาพาธ

คุณหมอฤกษ์ชัย สรุปผลการทำCT.SCAN ว่าอาการโดยรวมเป็นไปตามการประเมินของแพทย์ ไม่มีภาวะเลือดออกในสมอง ภาวะโดยรวมอยู่ในการควบคุมได้

คุณหมอวศิน ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประเมินผลว่าทุกอย่างดีขึ้นเป็นลำดับ ช่วงเช้า 10.30-11.30 ทำกายภาพที่ห้องยิม เพื่อฟื้นฟูแขนขาด้านซ้าย อันเนื่องจากสมองได้รับผลกระทบจากการอุดตันของลิ่มเลือด ผลการทำกายภาพเป็นไปด้วยดี (หมอให้คะแนน 8ใน10) และช่วงบ่ายลงยิม 16.30-17.30 (คะแนน 7-8ใน10)

การกลืนอาหารทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ปรับอาหารเป็นสูตรใหม่เพื่อเพิ่มสารอาหาร รับอาหารได้มากขึ้นเรื่อยๆ ปัสสาวะมีประคบเย็นเพื่อช่วยให้ขับออกในบางครั้ง ขับถ่ายได้ดี นิ้วเท้าซ้ายที่มีการอุดตันของเส้นเลือดใกล้เป็นปรกติ หลังจากได้รับการประคบอุ่นเป็นช่วงๆ

ทั้งนี้การรักษาและฟื้นฟู จำเป็นต้องใช้เวลา จึงขอให้ทุกท่านมีความอดทน ใช้วิจารณญาณในการสดับข่าวต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความเรียบร้อยในหมู่คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน,ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลและวัดท่าซุง

พระครูใบฎีกาบุญชู และคณะพระผู้ดูแล[color=n

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 29/11/17 at 13:34 [ QUOTE ]


ภาพ...พิธีบวงสรวงขอพรให้หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมีสุขภาพดีขึ้น


วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/12/17 at 10:31 [ QUOTE ]


ประกาศมติที่ประชุมคณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง)

เรื่อง การเข้าเยี่ยมและการรักษาอาการอาพาธของพระราชภาวนาโกศลสืบเนื่องจากพระราชภาวนาโกศล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การดูแลของคณะแพทย์เป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการติดเชื้อ คณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) จึงมีมติให้ ประกาศงดการเข้าเยี่ยมทุกกรณี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นของคณะแพทย์ผู้ดูแล

สำหรับคณะศิษย์ที่มีความห่วงใยในอาการของพระราชภาวนาโกศล สามารถติดตามประกาศแจ้งอาการอาพาธของท่าน ได้ที่ เพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร และ เว็บวัดท่าซุง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


คณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง)
27 พฤศจิกายน 2560คลิกที่รูป..เพื่อขยายภาพ


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/12/17 at 20:34 [ QUOTE ]


update( 26-12-2560)

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top