Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 12/12/17 at 23:01 [ QUOTE ]

คลิปวิดีโอถ่ายทอดสด...งานธุดงควัตร ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2560


คลิปวิดีโอถ่ายทอดสด...งานธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

พระอาจารย์ชัยวัฒน์แนะนำธุดงค์
ทำวัตรเย็นวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันนี้เวลา ๑๗.๐๐ น.

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

พระครูปลัดสมนึก พระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ พร้อมด้วยญาติโยม มาปฏิบัติธรรมฯ ทำวัตรเช้าร่วมกัน
พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์บวงสรวง งานปฏิบัติธุดงค์ ประจำปี 2560 - | ให้โอวาทนาคที่ ศาลาพระพินิจอักษร
พระครูภาวนาธรรมเทศก์ นำฝึกกรรมฐาน มโนมยิทธิ
พระครูสมุห์วิชิต พระครูปลัดสมนึก คณะสงฆ์ที่มาร่วมปฏิบัติถือธุดงค์ พร้อมด้วยคณะญาติโยม ร่วมกันทำวัตรเย็น นั่งกรรมฐาน

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

นาคจำนวน ๒๑๑ ท่าน ร่วมทำพิธีขอขมา บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และรับมอบผ้าไตร จากบิดา มารดา หรือเจ้าภาพ ที่ศาลาพระพินิจอักษร
แห่นาครอบโบสถ์
บวชชีพราหมณ์ งานธุดงค์
พระครูภาวนาธรรมเทศก์ นำฝึกกรรมฐาน มโนมยิทธิ
ทำวัตรเย็น - | นั่งกรรมฐานเย็น
พระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสตร์พระภิกษุที่บวชใหม่

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ทำวัตรเช้าแล้ว เข้าแถวเดินทางไปปักกลดในป่าธุดงค์หลังวัด
ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ นำฝึกกรรมฐานวิชามโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง
ทำวัตรเย็น -นั่งกรรมฐาน
ปฐมนิเทศก์ งานธุดงค์

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่องเล่า ก่อนเจริญพระกรรมฐาน โดยพระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต - อุทิศส่วนกุศล
บิณฑบาต งานธุดงค์ วันแรก1 - บิณฑบาต งานธุดงค์ วันแรก2
ทำวัตรเช้า ธุดงค์วันแรก
ฝึกมโนมยิทธิ
ทำวัตรเย็น - เจริญพระกรรมฐานเย็น
ท่านพระครูภาวธรรมนิเทศก์ แนะนำทำกำลังใจในการฝึกมโนมิทธิเต็มกำลังในวันพรุ่งนี้

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ทำวัตรเช้า ...วันฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง
พิธีบวงสรวง หน้าพระประธานมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหยาน 1 - บวงสรวง ฝึกเต็มกำลัง2 -อุทิศส่วนกุศล
ทำวัตรเย็น...มโนเต็มกำลังวันแรก - กรรมฐานเย็น -สนทนาธรรม หลังกรรมฐาน

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่องเล่าลานธรรม กรรมฐานเช้ามืด -อุทิศส่วนกุศลฯ
บิณฑบาต(1)งานธุดงค์ ฝึกมโนฯเต็มกำลังวันที่สอง -บิณฑบาต(2)งานธุดงค์ ฝึกมโนฯเต็มกำลังวันที่สอง
ทำวัตรเช้า วันฝึกมโนฯเต็มกำลัง -พระสงฆ์ให้พร
ฝึกมโนมิทธิเต็มกำลัง วันสุดท้าย ของปี๒๕๖๐ -ถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศล หลังฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง
ทำวัตรเย็น -เจริญพระกรรมฐานเย็น
ถ่ายภาพพระนวกะ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่องเล่าลานธรรม กรรมฐานเช้ามืด -อุทิศส่วนกุศล...ลานธรรม
ทำวัตรเช้า -ให้พร
เจริญพระกรรมฐาน มโนมยิทธิฯ
ทำวัตรเย็น
พระนวกะขอขมา -ขอขมา1 -ขอขมา2 -ขอขมา3

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ทำวัตรเช้า
ขอขมาพระ สมาทานลาธุดงค์
ขอขมาพระองค์ที่ ๑๐ ,๑๑ ท้าวมหาราชทั้ง๔ -ขอขมาพระวิสุทธิเทพฯ พระจุฬามณี
ขอขมา ลาสิกขา -ขอขมาพระประธาน วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระปัจเจก พระศพหลวงพ่อ ลาสิกขา

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top