Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 19/12/17 at 22:31 [ QUOTE ]

ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานวันบวชผู้ถือธุดงควัตร วัดท่าซุง ปี 2560 วันที่ 6 ธ.ค. 2560


คลิปวิดีโอ... งานวันบวชผู้ถือธุดงควัตร วัดท่าซุง ปี ๒๕๖๐พิธีขอขมา และรับมอบผ้าไตร ขบวนแห่ พิธีบรรพชาสามเณร พิธีอุปสมบท
พิธีบวชพราหมณ์ชายหญิงโดย ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์


ประมวลภาพ...งานวันบวชผู้ถือธุดงควัตร วัดท่าซุง ปี ๒๕๖๐


วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

พิธีขอขมาบิดา-มารดา ,ผู้มีพระคุณ และรับมอบผ้าไตร จากบิดา – มารดา หรือเจ้าภาพอุปสมบทตั้งขบวนแห่นาค และพราหมณ์ชาย – หญิง
นาคทำพิธีวันทาเสมา และเข้าบวชสามเณรสามเณรเริ่มอุปสมบทเป็นพระภิกษุ


สามเณรอุปสมบท ที่วัดยาง◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/12/17 at 22:33 [ QUOTE ]เสร็จสิ้นการอุปสมบททั้งที่วัดท่าซุงและวัดยางพระนวกะผู้บวชใหม่ ทำการวิกับและพินทุผ้า


พระนวกะผู้บวชใหม่เข้าฟังอนุศาตร์ จากพระอุปัชณาย์
พิธีบวชพราหมณ์ชาย – หญิง โดย ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top