Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 21/12/17 at 21:12 [ QUOTE ]

ภาพ/คลิปวิดีโอ...วันอบรมนาคก่อนอุปสมบทในงานธุดงควัตร วัดท่าซุง ปี ๒๕๖๐ วันที่ 4-5 ธ.ค. 2560


คลิปวิดีโอ... งานวันบวชผู้ถือธุดงควัตร วัดท่าซุง ปี ๒๕๖๐พิธีบวงสรวงอุปสมบท(หมู่)งานธุดงค์วัดท่าซุง
ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ให้โอวาทนาคที่ ศาลาพระพินิจอักษร


ประมวลภาพ...วันอบรมนาคก่อนอุปสมบทในงานธุดงควัตร วัดท่าซุง ปี ๒๕๖๐


วันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต ให้คำแนะนำการบวชแก่นาคห้องพักนาค ที่ศาลา ๔ ไร่


วันบวงสรวง งานบวช ๒๑๑ นาค ที่พระอุโบสถ


ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ให้โอวาทนาค


ซ้อมขานนาคโดยรวม


ซ้อมชานนาคเป็นชุด กับพระคู่สวด
หัดซ้อมห่มผ้า

พระอาจารย์เอกชัย สอนพระวินัยแก่นาคนาคซ้อมตั้งแถว เข้าวันมาเสมา


นาคโกนผม แล้วไปถ่ายรูป
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top