Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/1/18 at 09:08 [ QUOTE ]

แจ้งข่าวการอาพาธ/ภาพ/คลิปวิดีโอพิธีบวงสรวงขอพร...หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561


แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ช่วงค่ำวันที่ 9 ตรวจพบว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหาร คุณหมอฤกษ์ชัย แพทย์เจ้าของไข้ ให้งดอาหารเหลวและน้ำ โดยปรับมาให้สารอาหารทางน้ำเกลือแทน รวมถึงหยุดยาละลายลิ่มเลือด เพื่อแก้ไขภาวะเลือดออกจากอวัยวะภายใน
เลือดมีความเป็นกรดสูง ภาวะไตทั้ง2ข้างทำงานบกพร่อง ความดันโลหิตอยู่ในระดับต่ำ ทีมแพทย์ให้ยาปรับความดันอย่างต่อเนื่อง
ภาวะติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจควบคุมได้ยาก หัวใจอยู่ในภาวะทำงานหนัก ค่าเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดอยู่ในระดับต่ำ จึงให้เกล็ดเลือดเพิ่มในวันนี้
***การงดเยี่ยมในช่วงเวลานี้ เนื่องจากจำเป็นต้องเฝ้าระวังในเรื่องของติดเชื้อ
*** มีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561


แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

การหายใจมีอัตราเร็ว มีภาวะเหนื่อย และเหงื่อออกในช่วงเช้า
คุณหมออนุวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ให้เจาะเลือด ผลพบเลือดเป็นกรดค่อนข้างสูง การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจควบคุมได้ยากขึ้น หัวใจมีภาวะทำงานหนัก ความดันโลหิตกลับมาอยู่ในระดับต่ำ
คุณหมอวรกิจแพทย์ด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ให้ยากระตุ้นความดัน

ในช่วงเย็น เสมหะในลำคอดูดออกเป็นระยะๆ ภาวะติดเชื้อที่ขาทั้งสองข้าง ทีมแพทย์ให้ยาและควบคุมให้อยู่ในบริเวณจำกัด
การย่อยอาหารไม่คงที่ มีอัตราคงค้างในบางช่วง อุจจาระและปัสสาวะมีสีเข้มปนแดง ค่าเม็ดเลือดแดง อยู่ในระดับต่ำ จึงให้เลือดเพิ่มเติม
ระบบหายใจ ทีมแพทย์ให้ใช้หน้ากากออกซิเจนแบบควบคุมแรงดันตลอดเวลา
***การงดเยี่ยมในช่วงเวลานี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณฯในเรื่องของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
***มีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561


แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ช่วงค่ำวันที่7ความดันเริ่มคงที่
เช้าวันนี้จึงหยุดให้ยาปรับความดัน อัตราเต้นหัวใจปรับขึ้นสูงกว่าปรกติบ้างในช่วงกลางคืน แต่ส่วนใหญ่ในช่วงวันอยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน
เสมหะค้างในลำคอมาก ทีมพยาบาลดูดออกเป็นระยะๆ
คุณหมออนุวัฒน์แพทย์ด้านโรคติดเชื้อแจ้งว่าในปอดยังมีน้ำ จึงต้องควบคุมการให้น้ำอย่างเข้มงวด

ภาวะตอบสนองด้วยการสื่อสารและตอบคำถามยังไม่ดีเท่าที่ควร
มีภาวะบวมน้ำที่มือทั้งสองข้าง รวมทั้งที่ขาทั้งสองข้างมีภาวะติดเชื้อที่ปลายเท้าทีมแพทย์ได้ให้ยาและควบคุมให้อยู่ในบริเวณจำกัด
ปัสสาวะมีสีเข้ม ค่าเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ต้องเพิ่มให้เป็นระยะๆ รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆด้วย
การฝึกลงนั่งเก้าอี้ยังทำ2ช่วงเวลาเช้าและบ่าย เพื่อให้ปอดได้ฝึกการขยายตัว ยาฆ่าเชื้อยังให้เป็นระยะ เพื่อควบคุมภาวะการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ
***การงดเยี่ยมในช่วงเวลานี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณฯในเรื่องเฝ้าระวังการติดเชื้อ
*** มีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ช่วงค่ำวันที่ 6 ก.พ ความดันโลหิตยังไม่คงที่ คณะแพทย์ยังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจที่ค่อนข้างสูง คณะแพทย์จึงยังคงให้ยาควบคุมความดันและควบคุมการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่อง การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจแพทย์ยังคงให้ยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 6อาทิตย์

ช่วงเช้าและช่วงบ่ายคุณหมอวรกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ให้ฝึกลงนั่งเก้าอี้เพื่อให้ปอดได้มีการพัฒนาและให้ระบบหายใจแข็งแรงขึ้น ขาด้านขวา ยังมีการช้ำของเลือดอยู่ คณะแพทย์ให้ยาและควบคุมให้อยู่ในบริเวณจำกัด ระบบหายใจโดยเฉพาะ

ในช่วงกลางคืนทีมแพทย์ให้ใส่หน้ากากอ๊อกซิเจนแบบควบคุมแรงดันเพื่อช่วยให้ปอดขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น ปัสสาวะมีสีเข้ม ค่าเม็ดเลือดแดงยังอยู่ในระดับต่ำ วันนี้หมอจึงให้เลือดเพิ่มเติมอีก

**หมายเหตุ : ทางคณะแพทย์ผู้ดูแล ยังคงติดตามและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
***ส่วนการงดเยี่ยมนั้น เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตาม เนื่องจากว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อ
..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561


แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

เวลา 06.00น. - 18.00 น.
-ไม่มีอาการไข้
-ความเข้มข้นเลือดและเกล็ดเลือด ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ คุณหมอผู้ดูแล จึงพิจารณาให้เกล็ดเลือด
-จ้ำเลือดที่ขาด้านขวา ยังคงมีอยู่
-ความดันโลหิตยังขึ้นๆลงๆไม่คงที่ นายแพทย์ผู้ดูแล ต้องคอยปรับปริมาณของยากระตุ้นความดันอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ความดันโลหิตไม่สูงหรือต่ำเกินไป
-การเต้นชีพจรอยู่ในเกณฑ์ปกติ
-ระบบการหายใจดีขึ้นกว่าเมื่อวาน แต่ยังต้องใช้หน้ากากอ๊อกซิเจนในการหาย
สรุป : อาการโดยรวมยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

**หมายเหตุ : ทางคณะแพทย์ผู้ดูแล ยังคงติดตามและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
***ส่วนการงดเยี่ยมนั้น เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตาม เนื่องจากว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อ
..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

เวลา 06.00น. - 18.00 น.
-ไม่มีอาการไข้
-ความเข้มข้นเลือด ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ คุณหมอผู้ดูแล จึงพิจารณาให้เลือดและเกล็ดเลือด
-จ้ำเลือดที่ขาด้านขวา ยังคงมีอยู่
-ความดันโลหิตยังขึ้นๆลงๆไม่คงที่ นายแพทย์ผู้ดูแล ต้องคอยปรับปริมาณของยากระตุ้นความดันอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ความดันโลหิตไม่สูงหรือต่ำเกินไป
-การเต้นชีพจรอยู่ในเกณฑ์ปกติ
-การหายใจยังคงอยู่ในอัตราที่เร็วกว่าปกติ ดังนั้นยังต้องใช้หน้ากากอ๊อกซิเจนในการหายใจต่อไป
สรุป : อาการโดยรวมยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

**หมายเหตุ : ทางคณะแพทย์ผู้ดูแล ยังคงติดตามและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
อนึ่ง : ในขณะนี้ ได้มีหลายกระแสข่าวสื่อสารออกไปในทิศทางที่แตกต่างกัน อันอาจจะก่อให้เกิดความสับสนและอาจจะไม่สอดคล้องกับอาการอาพาธที่เป็นอยู่
ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านโปรดพิจารณาในการรับข้อมูลข่าวสารในขณะนี้ด้วย
***ส่วนการงดเยี่ยมนั้น เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตาม เนื่องจากว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อ
..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561


แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

เวลา 06.00 น. - 18.00 น.
-มีอาการไข้ต่ำๆในช่วงเช้า
-ความเข้มข้นเลือด ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ คุณหมอผู้ดูแล จึงพิจารณาให้เลือด 2 ถุง
-จ้ำเลือดที่ขาด้านขวา ยังคงมีอยู่แต่สีจางลงเล็กน้อย
-ความดันโลหิตยังขึ้นๆลงๆไม่คงที่ นายแพทย์ผู้ดูแล ต้องคอยปรับปริมาณของยากระตุ้นความดันอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ความดันโลหิตไม่สูงหรือต่ำเกินไป
-การเต้นชีพจรอยู่ในเกณฑ์ปกติ
-การหายใจยังคงอยู่ในอัตราที่เร็วกว่าปกติ ดังนั้นยังต้องใช้หน้ากากอ๊อกซิเจนในการหายใจต่อไป
สรุป : อาการโดยรวมยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

**หมายเหตุ : ทางคณะแพทย์ผู้ดูแล ยังคงติดตามและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
***เนื่องจากขณะนี้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการวางแผนการรักษาและวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทันท่วงที
ดังนั้นจึงขอให้ญาติโยม คณะศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงทุกท่าน ได้มีความวางใจกับอาการอาพาธและมั่นใจในประสิทธิภาพในการรักษาของคณะแพทย์ในครั้งนี้
อนึ่ง : ในขณะนี้ ได้มีหลายกระแสข่าวสื่อสารออกไปในทิศทางที่แตกต่างกัน อันอาจจะก่อให้เกิดความสับสนและอาจจะไม่สอดคล้องกับอาการอาพาธที่เป็นอยู่
ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านโปรดพิจารณาในการรับข้อมูลข่าวสารในขณะนี้ด้วย
***ส่วนการงดเยี่ยมนั้น เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตาม เนื่องจากว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อ
..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561


แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

เวลา 06.00 น. - 18.00 น.
-ไม่มีอาการไข้
-ความเข้มข้นเลือดและเกล็ดเลือด ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ คุณหมอผู้ดูแล จึงพิจารณาให้เลือดและเกล็ดเลือด
-จ้ำเลือดที่ขาด้านขวา ยังคงมีอยู่และขยายเพิ่มมากกว่าเดิม
-ความดันโลหิตยังขึ้นๆลงๆไม่คงที่ นายแพทย์ผู้ดูแล ต้องคอยปรับปริมาณของยากระตุ้นความดันอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ความดันโลหิตไม่สูงหรือต่ำเกินไป
-การเต้นชีพจรอยู่ในเกณฑ์ปกติ
-การหายใจยังคงอยู่ในอัตราที่เร็วกว่าปกติ ดังนั้นยังต้องใช้หน้ากากอ๊อกซิเจนในการหายใจต่อไป
**หมายเหตุ : ทางคณะแพทย์ผู้ดูแล ยังคงติดตามและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด

***เนื่องจากขณะนี้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการวางแผนการรักษาและวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทันท่วงที
ดังนั้นจึงขอให้ญาติโยม คณะศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงทุกท่าน ได้มีความวางใจกับอาการอาพาธและมั่นใจในประสิทธิภาพในการรักษาของคณะแพทย์ในครั้งนี้
อนึ่ง : ในขณะนี้ ได้มีหลายกระแสข่าวสื่อสารออกไปในทิศทางที่แตกต่างกัน อันอาจจะก่อให้เกิดความสับสนและอาจจะไม่สอดคล้องกับอาการอาพาธที่เป็นอยู่
ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านโปรดพิจารณาในการรับข้อมูลข่าวสารในขณะนี้ด้วย
***ส่วนการงดเยี่ยมนั้น เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตาม เนื่องจากว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อ
..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่วงบ่าย)แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

เวลา 13.00น.
-ไม่มีอาการไข้
-ความเข้มข้นเลือดและเกล็ดเลือด ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ
-จ้ำเลือดที่ขาด้านขวา มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
-ความดันโลหิตปรับตัวดีขึ้นกว่าเมื่อช่วงเช้า นายแพทย์ผู้ดูแล จึงปรับลดขนาดยาความดันลง
เวลา 14.00 น.
-หลวงพ่อพักหลับได้ ตื่นหลับเป็นช่วงๆ
เวลา 15.00 น.
-การเต้นชีพจรเข้าสู่ภาวะปกติ
-ไม่มีอาการซึม
เวลา 15.30 น.
⁃ ผลการส่งตรวจเลือดเพื่อเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ : ไม่พบการติดเชื้อในกระแสโลหิต
⁃ การหายใจยังอยู่ในอัตราที่เร็ว ดังนั้นยังคงใช้หน้ากากอ๊อกซิเจนในการหายใจอยู่
⁃ และทั้งนี้ ทางคณะแพทย์ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

⁃ ****เนื่องจากขณะนี้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการวางแผนการรักษาและวิธีการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทันท่วงทีในการรักษา
ดังนั้นจึงขอให้ญาติโยม คณะศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงทุกท่าน ได้มีความวางใจกับอาการอาพาธและมั่นใจในประสิทธิภาพในการรักษาของคณะแพทย์ในครั้งนี้

อนึ่ง : ในขณะนี้ได้มีหลายกระแสข่าวสื่อออกไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับอาการอาพาธที่เป็นอยู่ ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านโปรดพิจารณาในการรับข้อมูลข่าวสารในขณะนี้
..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
01.15 น. เริ่มมีอาการไข้ต่ำๆ
02.15 น. –อาการไข้สูงขึ้น -มีอัตราการหายใจที่เร็วขึ้น -ความดันโลหิต และระดับอ๊อกซิเจนต่ำลงกว่าปกติ
02.37 น. นายแพทย์ผู้ดูแล มีความเห็นให้ย้ายไปยังห้อง ไอซียู เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดขึ้น
05.00 น. ได้รับการพ่นน้ำเกลือ เพื่อละลายเสมหะในลำคอที่เพิ่มขึ้น
05.55 น. ให้ยาปรับความดันโลหิต
06.20 นายแพทย์ผู้ดูแล เข้าเยี่ยมไข้แล้วพิจารณาให้ปรับยาฆ่าเชื้อ และให้เลือด 2 ถุง ให้เกล็ดเลือด 1 ถุง - ความดันโลหิตปรับตัวดีขึ้น และอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ

****เนื่องจากขณะนี้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการวางแผนการรักษาและวิธีการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทันท่วงทีในการรักษา
ดังนั้นจึงขอให้ญาติโยม คณะศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงทุกท่าน ได้มีความวางใจกับอาการอาพาธและมั่นใจในประสิทธิภาพในการรักษาของคณะแพทย์ในครั้งนี้
อนึ่ง : ในขณะนี้ได้มีหลายกระแสข่าวสื่อออกไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับอาการอาพาธที่เป็นอยู่

ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านโปรดพิจารณาในการรับข้อมูลข่าวสารในขณะนี้
..ขอเจริญพร..
คณะพระผู้ดูแลวันที่ 31 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
1.ผลการตรวจเลือด: ค่าความเข้มข้นเม็ดเลือดแดงและระดับเกล็ดเลือด ปรับตัวอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเมื่อวาน คุณหมอผู้ดูแลจึงพิจารณา ไม่ให้เลือดหรือเกล็ดเลือด
2.ส่วนเสมหะและน้ำลายยังตกค้างอยู่ในลำคอและช่องปาก ซึ่งเมื่อพยาบาลผู้ดูแล ได้ดูดออกแล้ว ทำให้ร่างกายผ่อนคลายมากขึ้น
3.การลงทำกายภาพบำบัด ยังคงงด จนกว่าค่าผลเลือดและระบบการทำงานของหัวใจกลับสู่ภาวะปรกติ
4.คุณหมอด้านการติดเชื้อ ปรับยาฆ่าเชื้อเป็นวันละ1ครั้ง
5.ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่มีอาการไข้

**เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะศิษย์ งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เป็นจำนวนมาก ภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

อนึ่ง : เนื่องจากคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในการอาพาธในครั้งนี้. จึงขอเจริญพรมายังญาติโยม ว่าท่านทั้งหลายก็มีส่วนช่วยได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน
..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 29 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ผลการตรวจเลือด: ค่าความเข้มข้นเม็ดเลือดแดงและระดับเกล็ดเลือด ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ คุณหมอผู้ดูแลจึงพิจารณาให้เลือดและให้เกล็ดเลือด จึงทำให้ค่าความเข้มข้นเลือดและเกล็ดเลือด ปรับตัวดีขึ้น ส่วนเสมหะและน้ำลายยังตกค้างในลำคอและช่องปาก เมื่อดูดออกแล้วร่างกายผ่อนคลายมากขึ้น การลงทำกายภาพบำบัด ยังคงงด จนกว่าค่าผลเลือดและระบบการทำงานของหัวใจกลับสู่ภาวะปรกติ คุณหมอด้านการติดเชื้อ ปรับยาฆ่าเชื้อเป็นวันละ1ครั้ง ช่วงเย็นไม่มีอาการไข้
**เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะศิษย์ งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เป็นจำนวนมาก ภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
อนึ่ง : เนื่องจากคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในการอาพาธในครั้งนี้. จึงขอเจริญพรมายังญาติโยม ว่าท่านทั้งหลายก็มีส่วนช่วยได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน
..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 28 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ช่วงค่ำวันที่27 หลับได้ดี ตื่นบ้างเป็นช่วงๆ ไม่มีอาการปวดศรีษะ ผลการเจาะเลือดเมื่อช่วงเช้า ค่าเม็ดเลือดแดงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ค่าเกล็ดเลือดต่ำกว่าระดับมาตราฐาน วันนี้จึงให้เกล็ดเลือดเพิ่ม1ถุง เสมหะและน้ำลายตกค้างในลำคอและช่องปากเป็นระยะ ดูดออกแล้วร่างกายผ่อนคลายมากขึ้น ปัสสาวะมีสีเข้ม ยังไม่มีอาการไอหรือหอบเหนื่อย การลงทำกายภาพบำบัด ยังคงงด จนกว่าค่าผลเลือดและระบบการทำงานของหัวใจกลับสู่ภาวะปรกติ แขนและขาด้านซ้ายมีการเกร็งตัวเป็นระยะๆ ค่าความดันและค่าอ๊อกซิเจนในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีไข้ อัตราเต้นของหัวใจ หลังจากรับยาเพิ่มเติม ปรับค่าลดลงอยู่ในระดับปรกติ คุณหมอด้านการติดเชื้อ ปรับยาฆ่าเชื้อเป็นวันละ1ครั้ง ช่วงเย็นมีอาการปวดท้องเป็นช่วงๆ รับยาแล้วอาการดีขึ้น
**เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะศิษย์ งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เป็นจำนวนมาก ภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
อนึ่ง : เนื่องจากคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในการอาพาธในครั้งนี้. จึงขอเจริญพรมายังญาติโยม ว่าท่านทั้งหลายก็มีส่วนช่วยได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน
..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 27 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ช่วงค่ำมีอาการปวดศรีษะบ้าง รับยาแล้วหลับได้ดี มีตื่นบ้างเป็นช่วงๆ ค่าความดันและอ๊อกซิเจนในเลือด ยังอยู่ในระดับมาตราฐาน ลำคอมีเสมหะตกค้างบ้าง ทีมพยาบาลเฝ้าระวังและดูดออกเป็นช่วงๆ ค่ำของวันที่26และเช้าของวันที่27ระบบย่อยและการทำงานของลำไส้ไม่คงที่ คุณหมอจักรพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร ให้ควบคุมเรื่องการให้สารอาหารและเพิ่มยากระตุ้นการทำงานของลำไส้ ทำให้ช่วงเย็นเริ่มมีการขับถ่ายที่ดีขึ้น แต่ยังมีลมในกระเพาะพอสมควร ค่าเม็ดเลือดแดงยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ จึงต้องให้เลือดและแคลเซี่ยมเพิ่มอีกในวันนี้

จากการเจาะเลือดไปเพาะเชื้อหาความผิดปรกติของหัวใจ ผลปรากฏว่าพบภาวะการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ คุณหมออนุวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ได้ให้ยาฆ่าเชื้อทุกๆ12ชั่วโมง อีกทั้งผลจากการx-Rayปอดเมื่อช่วงเย็นวันที่26ม.ค พบมีน้ำในปอดเล็กน้อย คุณหมอฤกษ์ชัยแพทย์เจ้าของไข้และทีมแพทย์,พยาบาล ได้แจ้งว่าจะเฝ้าติดตามระบบการทำงานของปอดและหัวใจอย่างใกล้ชิดต่อไป

**เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะศิษย์ งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เป็นจำนวนมาก ภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

อนึ่ง : เนื่องจากคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในการอาพาธในครั้งนี้. จึงขอเจริญพรมายังญาติโยม ว่าท่านทั้งหลายก็มีส่วนช่วยได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 26 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

เนื่องจากช่วงค่ำของวันที่ 25 ม.ค 61 หัวใจมีการเต้นผิดปรกติ จึงต้องเจาะเลือดเพื่อตรวจสอบ ผลค่าเลือดอยู่ในเกณฑ์ต่ำทั้งเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด ทีมแพทย์จึงให้เลือดและเกล็ดเลือดในช่วงดึกของ วันที่ 25 ม.ค อีกทั้งพบภาวะเสมหะตกค้างในลำคอมาก หลักจากดูดออกแล้ว ทำให้ร่างกายผ่อนคลายขึ้นมาก สามารถหลับได้เป็นช่วงๆ ยังมีอาการปวดศรีษะ เมื่อรับยาแล้วหลับได้ดีขึ้น เช้าวันนี้ค่าผลเลือดปรับจำนวนมากขึ้น แต่ยังมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อย คุณหมอผู้ควบคุมด้านกายภาพ เข้าตรวจเยี่ยมและแจ้งงดการทำกายภาพออกไปก่อน

ช่วงเย็นคณะแพทย์ได้ทำการตรวจระบบการทำงานของหัวใจด้วยเครื่องEchoและEKG พบความผิดปรกติของลิ้นหัวใจ คุณหมออนุวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อเข้าตรวจเช็คและสั่งให้เจาะเลือดและเพาะเชื้อเพื่อตรวจหาความผิดปรกติต่อไป

**เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะศิษย์ งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เป็นจำนวนมาก ภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

อนึ่ง : เนื่องจากคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในการอาพาธในครั้งนี้. จึงขอเจริญพรมายังญาติโยม ว่าท่านทั้งหลายก็มีส่วนช่วยได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

คณะพระผู้ดูแลวันที่ 25 มกราคม 2561แจ้งข่าวการอาพาธ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

ช่วงค่ำของวันที่24 ม.ค มีอาการปวดศรีษะรับยาแล้วอาการดีขึ้น สามารถหลับได้เป็นช่วงๆ ผลการเจาะเลือดในช่วงเช้าเพื่อตรวจค่าเกลือแร่และระบบไต มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย คุณหมอผู้ควบคุมด้านสารอาหารได้แจ้งว่าจะพิจรณาเพื่อควบคุมและปรับสูตรของสารอาหาร ตามความเหมาะสมของสภาวะร่างกายต่อไป

ช่วงบ่ายทำกายภาพด้านการฝึกกลืนและออกเสียง ร่างกายวันนี้มีอาการอ่อนเพลีย ทำให้การฝึกกลืนและการออกเสียงทำได้ไม่ดีนัก
สำหรับการทำกายภาพช่วงที่2 ด้านการบริหารแขน-ขา ทำได้ตามโปรแกรมรวมถึงการฝึกนั่งและประคองตัวเองระหว่างนั่ง ทำได้พอสมควร ช่วงเช้านั่งเก้าอี้ได้2ชั่วโมง

ช่วงเย็น 1ชั่วโมง ในช่วงระหว่างวัน ค่าความดันอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีไข้ การสื่อสารกับทีมแพทย์และพยาบาลในช่วงเวลาที่มาตรวจเยี่ยม ทำได้พอสมควร มีเพียงหัวใจยังคงเต้นสูงกว่าเกณฑ์
โดยเฉพาะช่วงค่ำวันนี้ คุณหมอจักรพันธ์เข้าตรวจและสั่งเจาะเลือดเมื่อเวลา20.00น.เพื่อตรวจปริมาณความเข้มข้นของเลือด สำหรับพิจรณาแนวทางในการให้เลือดเพิ่มเติมต่อไป

**เนื่องจากคณะแพทย์ ที่รักษาอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ได้มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน จากการติดเชื้อ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะศิษย์ งดกิจกรรมที่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เป็นจำนวนมาก ภายในห้อง และขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

อนึ่ง : เนื่องจากคณะสงฆ์ที่ดูแลอาการอาพาธ ได้มีความตระหนักถึงความปรารถนาดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในการอาพาธในครั้งนี้. จึงขอเจริญพรมายังญาติโยม ว่าท่านทั้งหลายก็มีส่วนช่วยได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ด้วยการอธิษฐานจิต แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน..ขอเจริญพร..

คณะพระผู้ดูแล◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/2/18 at 13:21 [ QUOTE ]


คลิปวิดีโอ...พิธีบวงสรวงขอให้หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมีสุขภาพดีและหายป่วย
ที่ พระอุโบสถ เวลา 08.00 น. หลวงพ่อโอเป็นประธาน โยมดาวเป็นเจ้าภาพ
เพื่อจะนำน้ำมนต์ที่ พระอุโบสถ ไปถวายท่านเจ้าคุณ
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)


ภาพ...พิธีบวงสรวงขอให้หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลมีสุขภาพดีและหายป่วย


วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top