Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 26/2/18 at 10:23 [ QUOTE ]

รับสมัคร...ผู้อุปสมบท(หมู่) ถวายกุศลแด่หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ครบ 100 วัน ตั้งแต่ 10 มี.ค.ถึง 30 เม.ย. 2561


ระเบียบการรับสมัครผู้อุปสมบทหมู่ และบวชพราหมณ์
เพื่อถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลศพครบรอบ ๑๐๐ วัน แห่งการมรณภาพ

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมอุปสมบท(หมู่) ทางวัดวางระเบียบไว้ ดังนี้


๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ศาลานวราช
โดยจะรับสมัครจำนวน ๗๐ คน ( สำรอง ๒๐ คน )

๒. หลักฐานในการสมัครมีดังนี้
…ก. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
…ข. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. ต้องไม่มีความผิดติดตัวมา ( ไม่มีคดีความใดๆ ) ถ้ามีจะตัดสิทธิ์บวชทันที
๔. จะต้องมารับใบสมัครด้วยตนเองที่ ศาลานวราช พร้อมรับเอกสาร "คำขอบรรพชาอุปสมบท" จากพระเจ้าหน้าที่

๕. เมื่อสมัครบวชกับพระเจ้าหน้าที่แล้ว
...ท่านที่เคยบวชวัดท่าซุงมาแล้ว (ทุกกรณี) ให้ไปส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ทันที
...ท่านที่ไม่เคยบวชที่วัดท่าซุงเลย ประสงค์อยากบวช จะต้องหาโอกาสมาฝึกมโนมยิทธิ เพื่อขอใบรับรองจากครูผู้ฝึกเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์บวช สามารถฝึกมโนมยิทธิได้ ที่ วัดท่าซุง, บ้านสายลม และศูนย์โคราชฯ

๖. ขอให้ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด มีดังนี้
...๑.ใบสมัคร ๒.สำเนาบัตรประชาชน ๓.สำเนาทะเบียนบ้าน ๔.ผลการฝึกมโนมยิทธิ (ผู้ไม่เคยบวชที่วัดท่าซุง)


๗. จะต้องท่องขานนาคให้ได้ก่อน ที่จะเดินทางมาซ้อมขานนาค และต้องมาพร้อมกันที่ ศาลาพระพินิจอักษร เวลา ๑๘.๐๐ น.ของ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ทันการเรียกชื่อ ขอย้ำเตือนอีกสักครั้งว่า ถ้าใคร มาไม่ทันการเรียกชื่อในตอนนี้ ทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบวช
๘. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไม่เกิน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ ห้องรับสมัครหลังโบสถ์ และ รับหนังสือโทษละเมิดพระวินัย จากพระเจ้าหน้าที่ (ติดต่อส่งใบสมัครที่ tel. 098-254-5698 )

หมายเหตุ การอุปสมบทในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสถานที่ปฏิบัติธรรม


๑. พระภิกษุพักภายในมหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่)
๒.พราหมณ์ชาย พักที่ศาลา ๓ ไร่
๓. พราหมณ์หญิง พักที่อาคาร ๒๕ ไร่, ตึกธรรมสถิตย์ และห้องพักรอบตึกกลางน้ำ (เดิมใครอยู่ที่ไหน ให้อยู่ที่นั่น)รายละเอียด...ทางวัดขอประกาศระเบียบการรับสมัคร อุปสมบทหมู่ และบวชพราหมณ์ ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในครั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า มีผู้สมัครบวชกันหลายคน แต่พอถึงเวลาที่ปิดรับสมัคร มีบางคนส่งใบสมัครแล้ว แต่ไม่เดินทางมาบวชตามเวลานัด จึงขอย้ำเตือนผู้สมัครบวชทั้งหลายว่า
...หากส่งใบสมัครบวชเรียบร้อยแล้ว ถ้าขัดข้องไม่สามารถจะบวชได้ ขอให้ติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ ( tel. 098-254-5698 ) ก่อนวันกำหนดบวชประมาณ ๗ วัน ส่วนการฝึกมโนมยิทธิสามารถฝึกที่วัดท่าซุง, บ้านสายลม และศูนย์โคราชฯ ผู้ที่เคยบวชมาแล้ว ไม่ต้องฝึกมโนมยิทธิ แต่ผู้ที่ยังไม่เคยบวชมาก่อน จะต้องมาฝึกมโนมยิทธิให้ได้ ๓ ขั้น จึงจะได้รับการอุปสมบท

...แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เคยมีปัญหามาแล้ว นั่นก็คือผู้อุปสมบท มักจะไม่รู้ระเบียบการบวชของวัด เนื่องจาก ได้รับการติดต่อจากเจ้าภาพให้มาบวช จึงขอร้องให้เจ้าภาพกรุณาคัดเลือก ผู้ที่จะมาบวชสักหน่อย ยิ่งถ้าคนบวชเขามีศรัทธาด้วยจะดีมาก
...ในครั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว จะต้องเดินทางมาวัดท่าซุง ของวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาพระพินิจอักษร ถ้าใครไม่มาถึงวัดตามกำหนดเวลาที่นัดไว้นี้ ถือว่าผู้นั้นสละ-สิทธิ์ในการบวชทันที
...และขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า ผู้ที่จะ บวชพราหมณ์ ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมปฏิบัติ ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ศาลานวราช สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์ กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้

พิธีอุปสมบทหมู่และบวชพราหมณ์
เพื่อถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วันแห่งการมรณภาพ
ระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561คณะศิษย์วัดจันทาราม (ท่าซุง) ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา และจะจัดต่อเนื่องไปจนครบ 100 วัน ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เพื่อเป็นการบูชาพระคุณอันหาประมาณมิได้ของท่าน คณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) และคณะศิษยานุศิษย์ จึงพร้อมกันจัดพิธีอุปสมบทหมู่และบวชพราหมณ์เพื่อถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ.2561โดยกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้


1. ผู้เข้าร่วมอุปสมบทไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กำหนดให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องของผู้อุปสมบทเป็นผู้มอบผ้าไตรในวันอุปสมบท กรณีญาติไม่สะดวกมาร่วมพิธี ทางวัดจะเป็นผู้จัดการหาตัวแทนมอบให้สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ กองอำนวยการ ภายในมหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา 12 ไร่) ฝั่งซ้ายพระประธาน หรือโอนปัจจัยเข้าบัญชีวัดจันทาราม ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-1-37003-2◄ll กลับสู่ด้านบน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/3/18 at 16:49 [ QUOTE ]


ภาพ..รับสมัครผู้อุปสมบท(หมู่)เพื่อถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล


วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top