Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 29/3/18 at 17:35 [ QUOTE ]

รายงานข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "เมษายน" ปี 2561


ประกาศ

งดเข้าสายลม วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๑

งดการเดินทาง...ไปสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑


เริ่มเข้าบ้านสายลม เดือนพฤษภาคม
ตั้งแต่ วันที่ ๔ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- งานพิธีไหว้ครูประจำปี บ้านสายลม
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง จากนั้นทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธิ


กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๕๐ วัน
แห่งการมรณภาพ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง
ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑- วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม
เวลา ๐๘.๔๕ น. - พระสงฆ์วัดท่าซุง ขึ้นอาสนสงส์ ณ ศาลาพระพินิจฯ เนื่องในวันพระ
เวลา ๑๑.๐๐ น. - พระสงฆ์วัดท่าซุง ฉันภัตตาหารเพล ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี ฯ (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๑๗.๐๐ น. - พระเดชพระคุณ พระราชสุวรรณเวที แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- จบแล้วพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา ๑๗.๓๐ น. - พิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๘.๐๐ น. - พิธีสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง โดย พระพิธีธรรม วัดสระเกศวรมหาวิหาร
​​​- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) สวดพระอภิธรรม
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
- ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

* (หมายเหตุ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ที่มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีฯ (ศาลา ๑๒ ไร่) พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม ตามปกติ)

- วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน
เวลา ๐๗.๐๐ น.​​ - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีฯ (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๐๙.๓๐ น. - พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๗๗ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์เพื่อสวดพระพุทธมนต์ (สวดธัมมนิยาม)
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย

- พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- ทายกนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ​- พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีฯ (ศาลา ๑๒ ไร่)

เวลา ๑๓.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) สวดพระอภิธรรม
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) สวดพระอภิธรรม (รอบค่ำตามปกติ)
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

บรรพชาสามเณร

.

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. บรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีกรรมบถ ๑๐ ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)

ทำบุญวันสงกรานต์วันพุธที่ ๑๓ เมษายน - วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลาเย็นร่วมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา ที่ ลาน ๒๕ ไร่
เวลา ๑๙.๐๐ น.สวดอภิธรรมที่ศาลา ๑๒ ไร่

พิธีสะเดาะเคราะห์

.

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑ ที่ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย
เวลา ๑๕.๐๐ น. สรงน้ำพระภิกษุและสามเณร ที่ศาลา ๑๒ ไร่

งดการเดินทาง...ไปสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/3/18 at 09:46 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/4/18 at 14:33 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top