Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 23/4/18 at 17:00 [ QUOTE ]

รายงานข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "พฤษภาคม" ปี 2561


เริ่มเข้าบ้านสายลม
เดือนพฤษภาคม
ตั้งแต่ วันที่ ๔ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร - คุณสิริรัตน์ (ตุ๋ย) โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๒๗) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม


เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๕ - วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

งานพิธีไหว้ครูประจำปี บ้านสายลม

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง จากนั้นทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธิ

วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน (วันนี้ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ)
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้ว รับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ จะออกมารับสังฆทานเวลา ๑๘.๔๕ น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา ๑๕ นาที)

ต่อจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ ๓๐ นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ ๒๐ นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัย จะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา ๒๑.๑๕ น.

ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้ว พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้ง ๓ วัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"


ไปสำนักปฏิบัติธรรม "บ้านก๋ง"


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม พระสงฆ์ ๙ รูป เดินทางไปงานทำบุญวันไหว้ครูที่บ้าน อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร ตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร. มือถือ (๐๖๑) ๔๙๒ – ๙๙๒๙
โทร. มือถือ (๐๘๕) ๐๘๒ – ๒๑๙๐


กำหนดงานพิธีอุปสมบท (หมู่) และบวชพราหมณ์
ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายกุศล เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร)
ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อดีตเจ้าอาวาส)
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑


วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อของ "ผู้อุปสมบท" ณ ศาลาพระพินิจอักษร (ปิดยอดจำนวนผู้อุปสมบท)

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น. อบรมนาค โดย พระชัยวัฒน์ อชิโต และพระพี่เลี้ยงซ้อมขานนาคร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคชุดละ ๓ นาค และเบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ณ ตึกรับแขก
เวลา ๑๖.๐๐ น. ซ้อมจัดแถวตั้งขบวน วันทาเสมา และซ้อมขานนาคในพระอุโบสถ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวงหน้าพระอุโบสถ เสร็จแล้วให้โอวาทนาค ณ ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคกับพระคู่สวด
เวลา ๑๖.๐๐ น. โกนผมที่หน้าโบสถ์

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๕.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๔ ไร่ ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็จก่อน เวลา ๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น. ขอขมาบิดามารดา, ผู้มีพระคุณ และรับมอบผ้าไตร จากบิดามารดา หรือเจ้าภาพผู้อุปสมบท
๐๖.๓๐ น.ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบท และผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของ คณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณร ๙๕ รูป โดย ท่านพระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่โบสถ์วัดท่าซุง เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป
๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๓ จำนวน ๒๔ รูป โดย พระครูอุเทศธรรมโฆษิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่โบสถ์วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)
๐๙.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ชายหญิง โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)

พิธีพุทธาภิเษก (เสาร์ ๕)
วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร)
แห่งการมรณภาพ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง
ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขึ้นสู่อาสนสงฆ์เพื่อสวดพระพุทธมนต์ (สวดธัมมนิยาม)
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
- ทายกนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๑.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขึ้นสู่อาสนสงฆ์ เพื่อสวดพระอภิธรรม
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๗.๐๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- จบแล้ว พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา ๑๗.๔๕ น. - พิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๘.๐๐ น. - พิธีสวดพระอภิธรรม ทำนองหลวง โดย พระพิธีธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
เวลา ๑๘.๔๕ น. - การแสดงโขนหน้าศพ เรื่องรามเกียรติ์
เวลา ๑๙.๓๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) สวดพระอภิธรรม (รอบค่ำตามปกติ)


วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๐๙.๓๐ น. - พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- จบแล้วพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายกัณฑ์เทศน์

เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๘๐ รูป ขึ้นสู่อาสนสงฆ์ เพื่อสวดพระพุทธมนต์ (สวดธัมมนิยาม)
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
- ประธานสงฆ์ในพิธี กล่าวสัมโมทนียกถา
- ทายกนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๑.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) สวดพระอภิธรรม (รอบค่ำตามปกติ)


วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระภิกษุบวชใหม่ และพราหมณ์ชายหญิง ลาสิกขาบท


ระเบียบการจองเป็นเจ้าภาพไทยธรรม
งานครบรอบ 100 วันแห่งการมรณภาพ
ของท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 (มี 2 รอบ)
- ช่วงเช้า (10.00 น.) พระวัดท่าซุงสวดธัมมนิยาม
จำนวน 75 เจ้าภาพ(เจ้าภาพละ 2000 บาท)
- ช่วงบ่าย (13.00 น.) พระวัดท่าซุงสวดพระอภิธรรม
จำนวน 75 เจ้าภาพ(เจ้าภาพละ 2000 บาท)
- ช่วงกลางคืน (19.30 น.) พระวัดท่าซุงสวดพระอภิธรรม
ไม่ต้องจอง เปิดรับทุกท่าน(เจ้าภาพละ 5000 บาท)

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 (มี 1 รอบ)
- ช่วงเช้า (10.00 น.) พระเถระที่นิมนต์มาสวดธัมมนิยาม
จำนวน 80 เจ้าภาพ(เจ้าภาพละ 2000 บาท)
- ช่วงกลางคืน (19.00 น.) พระวัดท่าซุงสวดพระอภิธรรม
ไม่ต้องจอง เปิดรับทุกท่าน(เจ้าภาพละ 5000 บาท)


ติดต่อเป็นเจ้าภาพที่
พระชูชัย โทร 089-668-8671 และ LINE ID: CHEE2244
หรือที่กองอำนวยการ ภายในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(ศาลา ๑๒ไร่) ฝั่งซ้ายพระประธาน
เริ่มเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561

จึงประกาศแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

กองอำนวยการงานพิธีบำเพ็ญกุศลฯ
วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561


ทำบุญวันวิสาขบูชา และ สะเดาะเคราะห์

.

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม (วันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๗)
- ทำบุญวันวิสาขบูชา ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์
- จัดงานทั้งหมด ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี (ศาลา ๑๒ ไร่)

.

เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตร
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ พร้อมด้วยพระภิกษุ ๓ รูป ลงรับสังฆทาน
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทป
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๕๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต ทำพิธีบวงสรวง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ (รอบที่ ๑)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ เป็นรอบสุดท้าย


* หมายเหตุ พิธีสะเดาะเคราะห์ จัดเป็นแบบพิธีรับพระเสวยอายุ (ใช้เครื่องบูชา มีธงสี, ข้าตอก, ดอกไม้ และ ธูปเทียน)

* (วันที่ ๒๙ พฤษภาคม งดทำวัตรเช้า – เย็น และงดกรรมฐานตอนกลางวัน
วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เปิดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)


.

เวลา ๑๘.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ พร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยม เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา

เวลา ๑๙.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมถวายท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (รอบค่ำตามปกติ) ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี (ศาลา ๑๒ ไร่)

@ หมายเหตุ : เนื่องจากมีผู้คัดลอก "กำหนดการของวัดท่าซุง" ไปลงตามสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น "เฟซบุค" เป็นต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้อ่านต่างก็สับสนไม่ทราบว่าออกมาจากทางวัดหรือไม่

ด้วยเหตุนี้ ทีมงานฯ จึงอนุญาตให้นำลิงค์ (URL) ออกไปเท่านั้น (เฟซบุค, ไลน์, เว็บไซด์) เพื่อความมั่นใจของผู้ติดตามข่าวสาร เว้นไว้แต่ประกาศในมูลนิธิหลวงพ่อปานฯ
http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=2526
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 25/4/18 at 13:58 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/5/18 at 04:45 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top